Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE POŁANIEC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE POŁANIEC"— Zapis prezentacji:

1 TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE POŁANIEC

2 Lokalizacja obszarów inwestycyjnych B i C+A
Obszar „B”  o pow. ok. 7,3ha – obejmuje tereny położone w północnej części miasta Połaniec, przy ul. Wyzwolenia będącej drogą wojewódzką DW764, ograniczony od zachodu rowem, a od wschodu terenem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Obszar „C” obejmuje tereny o pow. ok. 47,4 ha położone w północno – wschodniej części gminy Połaniec, poza obszarem miasta, na terenie sołectwa Brzozowa, przy drodze krajowej nr 79. Obszar „A” – wielofunkcyjny teren handlowy.

3 Wielofunkcyjny teren handlowy

4 Wielofunkcyjny teren handlowy

5 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Obszar B

6 Lokalizacja Obszar „B”

7 Teren inwestycyjny B przeznaczony jest pod:
produkcję usługi nieuciążliwe obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 Składy, magazyny działalność hurtową warsztatową dystrybucję towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne .

8 Gmina Połaniec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 w sposób kompleksowy przygotowała przedmiotowy teren pod działalność gospodarczą i inwestycyjną Obszar inwestycji został uzbrojony w: wodociąg komunalny z sieci miejskiej, kanalizację sanitarną (grawitacyjna rur typu PE), kanalizację deszczową z lokalną oczyszczalnią, zasilanie elektryczne stacji transformatorowej, stację transformatorową, oświetlenie uliczne wraz z instalacją uziemiającą, zasilanie elektryczne pompowni, zasilanie działek inwestycyjnych, ciepłą wodę i ogrzewanie, drogi dojazdowe - obciążenie 40 T, stanowiska parkingowe, zjazd z drogi publicznej, kanalizację telefoniczną. Obszar B zajmuje łącznie ok. 7,3 ha i obejmuje siedem projektowanych stref o powierzchni od 0,2601 ha do 1,4598 ha

9

10 Realizacja inwestycji budowy mostu planowana jest na koniec 2013 roku.
Teren inwestycyjny „B” znajduje się w bardzo atrakcyjnym położeniu przy drodze wojewódzkiej nr 764, która zostanie rozbudowana i wraz z nowo wybudowanym mostem na rzece Wiśle będzie stanowiła trasę łączącą województwo świętokrzyskie z województwem podkarpackim. Realizacja inwestycji budowy mostu planowana jest na koniec 2013 roku.

11 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Obszar C

12 OBSZAR „C” to największy obszar inwestycyjny o powierzchni terenu ok
OBSZAR „C” to największy obszar inwestycyjny o powierzchni terenu ok. 47,4 ha. Tereny uwzględniają strefy inwestycyjne o różnej powierzchni przeznaczone pod produkcję, usługi nieuciążliwe, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, składy, magazyny, działalność hurtową, warsztatową, oraz dystrybucję towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne.

13 W ramach uzbrojenia terenu inwestycyjnego C planuje się wykonanie:
wodociągu, zbiorników „małej retencji”, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z budową 2 przepompowni, zasilania elektrycznego i oświetlenia terenu, przyłączy ciepłej wody i ogrzewania, sieci niskoprądowych, dróg dojazdowych z budową zjazdu i parkingu.

14 Link – prezentacja multimedialna terenów inwestycyjnych:
Kontakt: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu ul. Ruszczańska 27 Połaniec tel fax Link – prezentacja multimedialna terenów inwestycyjnych:


Pobierz ppt "TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE POŁANIEC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google