Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKO - JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKO - JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH"— Zapis prezentacji:

1

2 POLSKO - JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH
Informatyka 1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomiędzy rządami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 51 Uzyskanie uprawnień do nadawania tytułu inżyniera informatyki 1998 Uzyskanie uprawnień do nadawania tytułu magistra inżyniera informatyki 2002 Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

3 Wydziały PJWSTK w Warszawie
- Informatyka - Sztuka Nowych Mediów - Zarządzanie Informacją - Kultura Japonii WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE - BYTOM I GDAŃSK

4 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Pierwsze miejsca w prestiżowych rankingach szkół wyższych: - Wprost, Polityka, Perspektywy i Rzeczpospolita, Newsweek - „Uczelnia Przyjazna Studentom”, tytuł przyznany przez Parlament Studentów RP - Akredytacja KAUT, KRASP

5 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
przy PJWSTK

6 Dlaczego warto się u nas uczyć - przyjazna atmosfera nauki
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK Dlaczego warto się u nas uczyć - przyjazna atmosfera nauki - unikatowy program nauczania - nowoczesne metody dydaktyczne - doświadczona kadra nauczycieli - dobre przygotowanie na studia kierunkowe - bogata oferta języków obcych - różnorodne zajęcia pozalekcyjne - nowoczesne laboratoria komputerowe - atrakcyjne zajęcia wychowania fizycznego - współpraca pedagogów z Rodzicami - ciekawe zajęcia z historii i kultury Japonii

7 Plastyczno – informatyczna
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK Profile klas w roku szkolnym 2008/2009 Informatyczna Kulturoznawcza Plastyczno – informatyczna

8 Projektowanie systemów komputerowych 1 Algorytmy i struktury danych
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK KLASA INFORMATYCZNA 2 - Relacyjne bazy danych Projektowanie systemów komputerowych 1 Algorytmy i struktury danych Tworzenie aplikacji multimedialnych Użytkowanie komputerów Podstawy systemów komputerowych 4 Programowanie komputerowe Podstawy programowania Godz. Klasa 3 Klasa 2 Klasa 1 Przedmioty kierunkowe Język obcy obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski lub japoński.

9 Antropologia Kultur Dalekiego Wschodu
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK KLASA KULTUROZNAWCZA 1 - Antropologia Kultur Dalekiego Wschodu Filozofie i religie Dalekiego Wschodu Komunikacja międzykulturowa Film i teatr japoński 2 Życie codzienne w Japonii Historia Dalekiego Wschodu Obyczajowość kultur Wschodu Wstęp do kulturoznawstwa Godz. Klasa 3 Klasa 2 Klasa 1 Przedmioty kierunkowe Język obowiązkowy – angielski Jezyk obowiązkowy orientalny – japoński lub chiński Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski.

10 KLASA PLASTYCZNO - INFORMATYCZNA
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK KLASA PLASTYCZNO - INFORMATYCZNA 1 - Prawo autorskie 2 Historia sztuki Użytkowanie komputerów Podstawy grafiki 3d 3 Tworzenie stron WWW Komputerowa grafika 2d Podstawy fotografii 4 Podstawy projektowania graficznego Rzeźba 16 Rysunek i malarstwo Godz. Klasa 4 Klasa 3 Klasa 2 Klasa 1 Przedmioty kierunkowe Język obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski lub japoński

11 części egzaminu gimnazjalnego (max.50 pkt.).
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK ZASADY REKRUTACJI Klasa informatyczna O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum i punkty z matematyczno – przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego (max.50 pkt.). 8 10 3 13 4 18 5 15 20 6 Fizyka Informatyka Matematyka Ocena Finaliści olimpiad z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka; a także finaliści innych konkursów informatycznych, będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

12 nowożytny język europejski
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK ZASADY REKRUTACJI Klasa kulturoznawcza O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum i punkty z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego (max.50 pkt.). 8 10 3 13 4 18 5 15 20 6 historia nowożytny język europejski j.polski Ocena Finaliści olimpiad z przedmiotów: j. polski, nowożytny język europejski; a także finaliści innych konkursów, będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

13 - Kandydaci składają teczkę z własnymi pracami (technika dowolna).
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK ZASADY REKRUTACJI Klasa plastyczno – informatyczna - Kandydaci składają teczkę z własnymi pracami (technika dowolna). - O zakwalifikowaniu do klasy decyduje ocena prac z teczki oraz wynik egzaminu wstępnego z przedmiotów plastycznych. - W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym. Termin złożenia prac – 8 lipca 2008r. Termin egzaminu wstępnego – 9 lipca 2008r., godz.10:00

14 HARMONOGRAM REKRUTACJI
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK HARMONOGRAM REKRUTACJI od r Kandydaci składają podanie o przyjęcie do Liceum podpisane przez Rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły lub rejestrują się internetowo. Kandydaci składają poświadczone przez gimnazjum kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 28.06, godz. 17:00 Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Liceum i listy rezerwowej. Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka obcego 9.07, godz. 12:00 Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych do Liceum i kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie II-go języka obcego dla kandydatów z listy rezerwowej.

15 17 maja, 14 czerwca, 6 września; godz. 10:00-14:00
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK ZAPRASZAMY NA Dni Otwarte Liceum: 17 czerwca godz. 18:00 Dni Otwarte PJWSTK: 17 maja, 14 czerwca, 6 września; godz. 10:00-14:00 Ważne terminy dla przyszłych plastyków !!! Termin składania teczek z pracami lipca Egzamin do klasy plastyczno – informatycznej lipca godz. 10:00

16 Akademickie Liceum Informatyczne przy PJWSTK
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PJWSTK Akademickie Liceum Informatyczne przy PJWSTK Warszawa, ul. Koszykowa 86, tel , fax Przedstawiciel założyciela dr Aldona Drabik – prorektor PJWSTK Dyrektor Liceum dr Grzegorz Lewandowski Sekretariat mgr Grażyna Zalewska Z A P R A S Z A M Y !


Pobierz ppt "POLSKO - JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google