Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademickie Liceum Ogólnokształcące działa przy jednej z najlepszych uczelni niepaństwowych w Polsce. Nowatorski program nauczania zawiera aktualne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademickie Liceum Ogólnokształcące działa przy jednej z najlepszych uczelni niepaństwowych w Polsce. Nowatorski program nauczania zawiera aktualne."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Akademickie Liceum Ogólnokształcące działa przy jednej
z najlepszych uczelni niepaństwowych w Polsce. Nowatorski program nauczania zawiera aktualne dziedziny informatyki, kulturoznawstwa, gwarantuje wysoki poziom nauczania plastyki i doskonale przygotowuje na studia kierunkowe. Zapewniamy dobrą atmosferę nauki, wszechstronne pogłębianie wiedzy i rozwój indywidualnych zainteresowań ucznia. Nasi uczniowie uczestniczą także w zajęciach i wykładach z historii i kultury Japonii oraz w kołach naukowych organizowanych przez Uczelnię. Niezależnie od profilu klasy, proponujemy bogatą ofertę języków obcych, w tym możliwość nauki języka japońskiego.

4 PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

5 KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA
Przedmioty kierunkowe Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Godz. Programowanie komputerowe 2 6 Podstawy systemów komputerowych 1 - Użytkowanie komputerów Algorytmy i struktury danych Projektowanie systemów komputerowych Relacyjne bazy danych Język obcy obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański lub japoński

6 KLASA PLASTYCZNO - INFORMATYCZNA
Przedmioty kierunkowe Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Godz. Malarstwo; rysunek 1 3 Podstawy projektowania graficznego Podstawy fotografii - Grafika komputerowa 2 Tworzenie stron www Użytkowanie komputerów Historia sztuki 4 8 Rzeźba Język obcy obowiązkowy – angielski Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański lub japoński

7 KLASA KULTUROZNAWCZA Język obowiązkowy – angielski
1 - Antropologia Kultur Dalekiego Wschodu Filozofie i religie Dalekiego Wschodu Komunikacja międzykulturowa Film i teatr japoński Życie codzienne w Japonii Historia Dalekiego Wschodu 2 Obyczajowość kultur Wschodu Wstęp do kulturoznawstwa Godz. Klasa 3 Klasa 2 Klasa 1 Przedmioty kierunkowe Język obowiązkowy – angielski Język obowiązkowy orientalny – japoński lub chiński Języki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański

8 ZASADY REKRUTACJI

9 nowożytny język europejski
KLASA KULTUROZNAWCZA O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum i punkty z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego (max.50 pkt.). Finaliści olimpiad z przedmiotów: j. polski, nowożytny język europejski; a także finaliści innych konkursów, będą przyjmowani w pierwszej kolejności. 8 10 3 13 4 18 5 15 20 6 historia nowożytny język europejski j.polski Ocena

10 KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA
O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum i punkty z matematyczno – przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego (max.50 pkt.). Finaliści olimpiad z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka; a także finaliści innych konkursów informatycznych, będą przyjmowani w pierwszej kolejności. 8 10 3 13 4 18 5 15 20 6 Fizyka Informatyka Matematyka Ocena

11 KLASA PLASTYCZNO - INFORMATYCZNA
Kandydaci składają teczkę z własnymi pracami. Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym do 50 x 70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie. - O zakwalifikowaniu do klasy decyduje ocena prac z teczki. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym. Prace należy składać Od 5 maja do 22 czerwca

12 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2014/2015

13 od Składanie podań o przyjęcie do Liceum podpisanych przez Rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły lub rejestracja internetowa. Złożenie teczki z własnymi pracami dla klasy plastyczno-informatycznej –4.07.(do godz. 16:00) Złożenie poświadczonych przez gimnazjum kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (godz. 16:00) Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Liceum i listy rezerwowej (do godz.16:00) Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka obcego (godz. 15:00) Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych do Liceum i kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej –18.07.(do godz. 15:00) Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka dla uczniów z listy rezerwowej (godz. 16:00) Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych.

14 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Akademickie Liceum Ogólnokształcące działa przy jednej z najlepszych uczelni niepaństwowych w Polsce. Nowatorski program nauczania zawiera aktualne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google