Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO POLACY MY Ś L Ą O DEMOKRACJI NA BIA Ł ORUSI? Warszawa, marzec 2007 Przygotowanie: Paweł Ogrodziński, Mariusz Toniszewski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO POLACY MY Ś L Ą O DEMOKRACJI NA BIA Ł ORUSI? Warszawa, marzec 2007 Przygotowanie: Paweł Ogrodziński, Mariusz Toniszewski,"— Zapis prezentacji:

1 CO POLACY MY Ś L Ą O DEMOKRACJI NA BIA Ł ORUSI? Warszawa, marzec 2007 Przygotowanie: Paweł Ogrodziński, Mariusz Toniszewski,

2 O badaniu KIEDY? W dniach 08 – 16.03. 2007 Instytut SMG/KRC Millward Brown Company przeprowadził sondaż typu OMNIBUS obejmujący ogólnopolską reprezentatywną próbę Polaków. KTO? Sondaż zrealizowano na losowej, dobieranej z operatu PESEL, N = 1004 osobowej próbie Polaków w wieku 15-75 lat. BŁĄD POMIARU Błąd pomiaru dla próby N = 1004 wynosi +/- 3.15%

3 Jak Pan(i) myśli o dążeniach Białorusinów, to jest to kraj, którego mieszkańcy …? Dążenia Białorusinów Ponad połowa Polaków uważa, że Białorusini chcieliby bliższego związku z Unią Europejską Podstawa: reprezentatywna, losowa, próba Polaków w wieku 15 – 75, 2006; N = 1003, 2007; N = 1004

4 Proszę powiedzieć, czy Białoruś, to…? Ustrój Białorusi (1) Podstawa: reprezentatywna, losowa, próba Polaków w wieku 15 – 75, 2006; N = 1003, 2007; N = 1004 Rośnie odstek Polaków, którzy uważają, że Białoruś jest niepodległym państwem.

5 Proszę powiedzieć na ile zdaniem Pana(i) Białoruś jest rządzona demokratycznie. Proszę skorzystać ze skali od 1 (zdecydowanie nie jest rządzona demokratycznie) do 7 (zdecydowanie jest rządzona demokratycznie) Ustrój Białorusi (2) Ankietowani mieli za zadanie ocenić poziom demokracji na Białorusi korzystając z siedmiostopniowej skali. Pośród tych, którzy potrafili wykonać to zadanie, 56% uznało że jest on bardzo niski (odpowiedzi 1 i 2). W porównaniu do wyników z 2006 oznacza to spadek o 7%. Opinie przeciwne – mówiące o demokratyczności rządów zdarzały się bardzo rzadko (3% zarówno rok temu jak i teraz). 1 234 5 6 7 zdecydowanie nie jest rządzona demokratycznie zdecydowanie jest rządzona demokratycznie Nie mam zdania: 2006;26% 2007; 27%

6 Kto aktualnie jest prezydentem Białorusi? Prezydent Białorusi W porównaniu do roku 2006 nie zmieniła się wiedza Polaków na temat osoby pełniącej funkcję prezydenta Białorusi - wciąż około połowa Polaków potrafi prawidłowo wskazać nazwisko prezydenta Białorusi. Podstawa: reprezentatywna, losowa, próba Polaków w wieku 15 – 75, 2006; N = 1003, 2007; N = 1004

7 Jakim człowiekiem jest Aleksander Łukaszenko? Proszę skorzystać ze skali od 1 do 7. Wizerunek Aleksandra Łukaszenki Polacy, którzy kojarzą Aleksandra Łukaszenkę (wskazali go jako prezydenta Białorusi) na ogół mają o nim złą opinię (i ta opinia nie zmienia się w porównaniu do roku 2006). Dla każdego z ocenianych wymiarów na oceny negatywne przypisywane Łukaszence przypadało około 60% wskazań. Jaki jest więc Łukaszenko w oczach Polaków? - niesprawiedliwy, nieprzewidywalny, brutalny oraz mający dyktatorskie skłonności. Podstawa: N = 534, osoby, które wskazały Aleksandra Łukaszenko jako prezydenta Białorusi 1+2+3ani …, ani … (4)5+6+7 niesprawiedliwy nieprzewidywalny brutalny żądny władzy dyktator sprawiedliwy przewidywalny łagodny ma na uwadze dobro obywateli 2006

8 Jak Pan(i) ocenia możliwość zmian na Białorusi? Czy zdaniem Pan(i) prawdopodobne jest, że w ciągu najbliższych 5 lat na Białorusi nastąpią demokratyczne zmiany? Przyszłość Białorusi 34% Polaków uważa demokratyczne zmiany na Białorusi za prawdopodobnie 29% twierdzi, że zmiany są mało prawdopodobne Podstawa: reprezentatywna, losowa, próba Polaków w wieku 15 – 75, 2006; N = 1003, 2007; N = 1004

9 Polska powinna wspierać finansowo demokratyczną opozycję na Białorusi. Polacy powinni manifestować swoje poparcie dla demokratycznych zmian na Białorusi Ja osobiście popieram demokratyczne ruchy na Białorusi zmierzające do zakończenia rządów Łukaszenki Polacy powinni wspierać demokratyczne ruchy na Białorusi zmierzające do zakończenia rządów Łukaszenki Dla Polski będzie lepiej gdy Białoruś będzie w pełni demokratycznym i niezależnym państwem. Proszę powiedzieć na ile zgadza się Pan(i) z każdym ze stwierdzeń Stosunek Polaków do sytuacji na Białorusi (1) Większość (prawie 60%) Polaków uważa, że w interesie Polski leży niepodległość i niezależność Białorusi. Prawie połowa Polaków popiera demokratyczne ruchy na Białorusi i oczekuje od rządu polskiego działań wspierających dla niezależnych organizacji białoruskich, aczkolwiek już tylko 40% wyraża opinię, że należy takie poglądy głośno manifestować. Znacznie niższa jest akceptacja dla finansowego zaangażowania Państwa Polskiego we wspieranie białoruskiej opozycji. W tej ostatniej kwestii głosy negatywne przeważają nad pozytywnymi. Na następnym slajdzie pokazujemy jak zmieniał się stosunek Polaków do sytuacji na Białorusi na przestrzeni roku. Rząd Polski powinien oficjalnie wspierać demokratyczne dążenia niezależnych organizacji białoruskich. taknie

10 Polska powinna wspierać finansowo demokratyczną opozycję na Białorusi. Polacy powinni manifestować swoje poparcie dla demokratycznych zmian na Białorusi Ja osobiście popieram demokratyczne ruchy na Białorusi zmierzające do zakończenia rządów Łukaszenki Polacy powinni wspierać demokratyczne ruchy na Białorusi zmierzające do zakończenia rządów Łukaszenki Dla Polski będzie lepiej gdy Białoruś będzie w pełni demokratycznym i niezależnym państwem. Proszę powiedzieć na ile zgadza się Pan(i) z każdym ze stwierdzeń Stosunek Polaków do sytuacji na Białorusi (2) W porównaniu do roku 2006 spadło osobiste poparcie dla demokratycznych ruchów na Białorusi. Spadło również przekonanie o zasadności manifestowania przez Polaków poparcia dla demokratycznych zmian na Białorusi. Wreszcie bardzo znacząco spadło (i tak niskie w 2006) przekonanie o tym, że Polska powinna włączyć się w demokratyczne zmiany na Białorusi poprzez finansowanie demokratycznej opozycji. 2007 2006

11 Podsumowanie Ponad połowa Polaków uważa (54%), że Białorusini chcieliby bliższego związku z Unią Europejską Wzrasta przekonanie Polaków, że Białoruś jest niepodległym państwem (13%- 29%) Nieznacznie maleją opinie o tym, że Białoruś rządzona jest w sposób niedemokratyczny (63%- 55%) Aleksander Łukaszenko pozostaje w opinii Polaków brutalnym dyktatorem Polacy nadal uważają, że Polska powinna wspierać demokrację na Białorusi Jednocześnie spada chęć ponoszenia kosztów zawiązanych z takimi prodemokratycznymi działaniami


Pobierz ppt "CO POLACY MY Ś L Ą O DEMOKRACJI NA BIA Ł ORUSI? Warszawa, marzec 2007 Przygotowanie: Paweł Ogrodziński, Mariusz Toniszewski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google