Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawicielstwo KE 10 lipiec 2008. 1. Gdyby w najbliższą niedzielę jeszcze raz miało się odbyć głosowanie (referendum) w sprawie przystąpienia Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawicielstwo KE 10 lipiec 2008. 1. Gdyby w najbliższą niedzielę jeszcze raz miało się odbyć głosowanie (referendum) w sprawie przystąpienia Polski."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawicielstwo KE 10 lipiec 2008

2 1. Gdyby w najbliższą niedzielę jeszcze raz miało się odbyć głosowanie (referendum) w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to czy głosował(a)by Pan(i) za, czy przeciwko przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej? Źródło: SMG-KRC/DA/UKIE, Pentor, CBOS, GfK

3 Bilans korzyści i kosztów czterech lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

4 Czy z perspektywy 4 lat ocenia Pan/i, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest korzystne czy też niekorzystne?

5 Na przystąpieniu do Unii Europejskiej: Źródło: Bilans czterech lat integracji Polski z Unią Europejską, CBOS, kwiecień 2008 %

6 Kto najwięcej zyskał na przystąpieniu polski do UE Źródło: SMG/KRC na zlec. UKIE/DA, wrzesień 2006, GfK Polonia dla DA/UKIE, maj 2008 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006

7 Kto najmniej zyskał na przystąpieniu polski do UE Źródło: SMG/KRC na zlec. UKIE/DA, wrzesień 2006, GfK Polonia dla DA/UKIE, maj 2008 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006 2008 2006

8 Korzystny wpływ przystąpienie Polski do UE na: Źródło: GfK Polonia na zlec. UKIE/DA, maj 2008, * w 2006r. nie zapytywano o wpływ na te dziedziny

9 Ocena aktualnej sytuacji.. Źródło: Nastroje społeczne w czerwcu, CBOS, BS/102/2008

10 Czy, Pana(i) zdaniem, przystąpienie Polski do UE wpłynęło raczej korzystnie, raczej niekorzystnie czy też nie miało wpływu na: Źródło: Bilans czterech lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, CBOS, kwiecień 2008 II 2004 IV 2008 II 2004 IV 2008 II 2004 IV 2008 II 2004 IV 2008 Stan polskiej gospodarki Funkcjonowanie indywidualnych gosp. rolnych w Polsce Funkcjonowanie przedsiębiorstw prywatnych Sytuację w Pana/i zakładzie pracy lub gosp. rolnym*

11 Czy, Pana(i) zdaniem, w wyniku przystąpienia Polski do UE bezrobocie w Polsce raczej zwiększyło się, raczej zmniejszyło się czy też integracja nie miała na to wpływu*? % * Do II 2004 r. stosowany był w pytaniu czas przyszły Źródło: Bilans dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, CBOS, kwiecień 2006

12 Czy, Pana(i) zdaniem, w wyniku przystąpienia Polski do UE podejmowanie przez Polaków pracy za granicą raczej zwiększyło się, raczej zmniejszyło się czy też integracja nie miała na to wpływu*? * Do II 2004 r. stosowany był w pytaniu czas przyszły Źródło: Bilans czterech lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, CBOS, kwiecień 2008

13 Czy, Pana(i) zdaniem, przystąpienie Polski do UE wpłynęło raczej korzystnie, raczej niekorzystnie czy też nie miało to wpływu na materialne warunki życia Polaków*? % * Do II 2004 r. stosowany był w pytaniu czas przyszły Źródło: Bilans dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, CBOS, kwiecień 2006

14 Czy, Pana(i) zdaniem, w wyniku przystąpienia Polski do UE raczej zwiększyła(ył) się, raczej zmniejszyła(ył) się czy też integracja nie miała wpływu na: Źródło: Bilans czterech lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, CBOS, kwiecień 2008 V 2005 IV 2008 V 2005 IV 2008 II 2005 IV 2008 II 2005 IV 2008 II 2005 IV 2008 II 2005 IV2008 II 2005 IV 2008 V 2005 IV 2008 patriotyzm Polaków biurokrację w Polsce przestępczość gospodarność i oszczędność swobodę obyczajów tolerancję wobec innych życzliwość ludzi wobec siebie religijność Polaków

15 Wizja UR Parlament Europejski Traktat z Lizbony

16 Co jest szansą a co jest zagrożeniem dla przyszłości UE? Źródło: PBS dla DA UKIE Źródło: GfK Polonia dla DA UKIE, maj 2008

17 Kiedy odbędą się w Polsce najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego? Źródło: Special Eurobarometer 288, pub. marzec 2008

18 Prawda czy fałsz? Proszę ocenić każde twierdzenie. Źródło: Special Eurobarometer 288, pub. marzec 2008

19 Czy Parlament Europejski wywołuje w Panu(i) raczej pozytywne, neutralne czy raczej negatywne skojarzenia? Źródło: Special Eurobarometer 288, pub. marzec 2008

20 Których z następujących wartości Parlament Europejski powinien Pana(i) zdaniem bronić przede wszystkim: Źródło: Special Eurobarometer 288, pub. marzec 2008

21 Zaufanie do instytucji politycznych Instytucje krajoweInstytucje unijne

22 Czy prezydent powinien ratyfikować Traktat Lizboński czy też nie? Źródło: Opinie o Traktacie Lizbońskim, CBOS, BS/74/2008, maj 2008

23 Traktat Lizboński. Odsetek osób akceptujących twierdzenia: Źródło: GfK Polonia na zlec. DI/ UKIE, kwiecień 2008 r.

24 Jakie będą następstwa wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego? Czy Pana(i) zdaniem, wejście w życie Traktatu przyczyni się do:

25 Gdyby w Polsce doszło do referendum w sprawie przyjęcia Traktatu Lizbońskiego, jakby Pan(i) głosowała? Źródło: TNS OBOP dla Dziennika, 14- 15.03.2008

26 Traktat Lizboński jest dokumentem, który powinien być przyjęty przez wszystkie kraje członkowskie. Źródło: GfK Polonia na zlec. DI/ UKIE, kwiecień 2008 r.

27 Ocena irlandzkiego członkostwa w UE Czy członkostwo w UE jest dobrą rzeczą czy złą? Źródło: Post-referendum survey in Ireland, Flash Eurobarometer 245, June 2008.

28 Powody głosowania na TAKw referendum Źródło: Post-referendum survey in Ireland, Flash Eurobarometer 245, June 2008.

29 Powody głosowania na NIE w referendum w Irlandii Źródło: Post-referendum survey in Ireland, Flash Eurobarometer 245, June 2008.

30 Przyczyny braku udziału w referendum (Irlandia) Źródło: Post-referendum survey in Ireland, Flash Eurobarometer 245, June 2008.


Pobierz ppt "Przedstawicielstwo KE 10 lipiec 2008. 1. Gdyby w najbliższą niedzielę jeszcze raz miało się odbyć głosowanie (referendum) w sprawie przystąpienia Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google