Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Festiwal Nauki 2009 Prezentacja wyników badań Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Festiwal Nauki 2009 Prezentacja wyników badań Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski."— Zapis prezentacji:

1 Festiwal Nauki 2009 Prezentacja wyników badań Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski

2 Cel i metodologia badawcza Cele badania: Zbadanie poglądów i wiedzy Polaków na tematy związane z nauką oraz stosunek do funkcjonowania instytucji naukowych w Polsce Rodzaj badania Niniejszy Raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego za pomocą sondażu Capibus, przeprowadzonego przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC na zamówienie organizatorów Festiwalu Nauki. Sondaż Capibus przeprowadza się za pomocą bezpośrednich wywiadów ankieterskich prowadzonych w domach respondentów, w oparciu o standardowy komputerowy kwestionariusz, z zastosowaniem metody CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Badanie przeprowadzono w dniach 6 – 11 sierpnia 2009. Charakter próby ogólnopolska, losowo-kwotowa, imienna próba osób, reprezentatywna dla dorosłej (15-75 lat) populacji Polaków (~30 160 tys. osób) wielkość próby N = 1004

3 Wyniki badania

4 Zestawienie pytań Genetyka, ewolucja Q1. Czy jadasz na śniadanie geny? Q2. Czy cechy nabyte przez człowieka w ciągu życia mogą odziedziczyć jego dzieci? Q3. Czy na Ziemi istnieją ludzkie klony? Q4. Czy każda komórka naszego ciała zawiera ten sam zestaw genów? Q5. Czy w cząsteczce wody znajdują się ładunki elektryczne? Q6. Czy ludzie korzystają praktycznie z urządzeń wykorzystujących fale elektromagnetyczne? Kobiety, feminizm Q7. Czy zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach profesorskich w polskich uniwersytetach może według Pana(i) spowodować obniżenie prestiżu tego zawodu? Kosmos, astronomia. Panel główny Q8. Czy Słońce należy do Drogi Mlecznej? Ogólne Q9. Czy badania naukowe powinny podlegać kontroli? Q10. Czy nauka współczesna przyczynia się do wzrostu tolerancji wobec innych kultur? Podstawa – wszyscy respondenci N=1004

5 Czy jadasz na śniadanie geny? Podstawa – wszyscy respondenci N=1004 Częściej udzielili twierdzącej odpowiedzi: mężczyźni osoby młodsze (do 24 roku życia) z wyższym wykształceniem studenci i osoby niepracujące dyrektorzy, osoby wykonujące wolny zawód inteligencja i pracownicy umysłowi (wymieniono grupy różniące się w sposób statystycznie istotny od całej próby) Częściej udzieliły przeczącej odpowiedzi: osoby z wykształceniem zawodowym osoby bezrobotne osoby z miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców (wymieniono grupy różniące się w sposób statystycznie istotny od całej próby)

6 Czy cechy nabyte przez człowieka w ciągu życia mogą odziedziczyć jego dzieci? Podstawa – wszyscy respondenci N=1004 Częściej udzieliły przeczącej odpowiedzi: osoby młodsze (do 24 roku życia) z wykształceniem średnim i wyższym osoby pracujące na stałe dyrektorzy, osoby wykonujące wolny zawód, pracownicy umysłowi i właściciele firm osoby z miast od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (wymieniono grupy różniące się w sposób statystycznie istotny od całej próby) Częściej udzielili twierdzącej odpowiedzi: mężczyźni osoby starsze (60 lat i więcej) osoby z 4-osobowych i większych gospodarstw domowych bezrobotni, studenci, emeryci i osoby niepracujące osoby z miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców (wymieniono grupy różniące się w sposób statystycznie istotny od całej próby)

7 Podstawa – wszyscy respondenci N=1004 Częściej udzieliły przeczącej odpowiedzi: osoby młodsze (do 24 roku życia) z wykształceniem średnim i wyższym dyrektorzy, osoby wykonujące wolny zawód, pracownicy umysłowi i właściciele firm oraz rolnicy indywidualni osoby z miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców (wymieniono grupy różniące się w sposób statystycznie istotny od całej próby) Czy na Ziemi istnieją ludzkie klony? Nie ma grup, których członkowie udzielaliby twierdzącej odpowiedzi w sposób istotny statystycznie częściej niż ma to miejsce w całej próbie

8 Czy zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach profesorskich w polskich uniwersytetach może według Pana(i) spowodować obniżenie prestiżu tego zawodu? Podstawa – wszyscy respondenci N=1004 Częściej udzielili twierdzącej odpowiedzi: mężczyźni osoby starsze (60 lat i więcej) stanu wolnego bezrobotni osoby z miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców (wymieniono grupy różniące się w sposób statystycznie istotny od całej próby) Częściej udzieliły przeczącej odpowiedzi: kobiety osoby w wieku 25-39 lat osoby zamężne i żonaci z 4-osobowych i większych gospodarstw domowych z wykształceniem średnim i wyższym pracownicy umysłowi osoby z miast do 100 tysięcy mieszkańców (wymieniono grupy różniące się w sposób statystycznie istotny od całej próby)

9 Podstawa – wszyscy respondenci N=1004 Częściej udzieliły twierdzącej odpowiedzi: osoby z 5-osobowych i większych gospodarstw domowych osoby z miast do 100 tysięcy mieszkańców (wymieniono grupy różniące się w sposób statystycznie istotny od całej próby) Czy badania naukowe powinny podlegać kontroli? Nie ma grup, których członkowie udzielaliby przeczącej odpowiedzi w sposób istotny statystycznie częściej niż ma to miejsce w całej próbie

10 Czy nauka współczesna przyczynia się do wzrostu tolerancji wobec innych kultur? Podstawa – wszyscy respondenci N=1004 Częściej udzieliły przeczącej odpowiedzi: kobiety osoby stanu wolnego i rozwiedzione lub owdowiałe z 1-osobowych gospodarstw domowych z wykształceniem wyższym emeryci i osoby niepracujące pracownicy umysłowi mieszkańcy Polski centralnej, północno- wschodniej i Wielkopolski osoby z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców (wymieniono grupy różniące się w sposób statystycznie istotny od całej próby) Częściej udzieliły twierdzącej odpowiedzi: osoby starsze (60 lat i więcej) osoby stanu wolnego i rozwiedzione lub owdowiałe bez dzieci (do 14 roku życia) z 1-osobowych gospodarstw domowych z wykształceniem średnim emeryci pracownicy umysłowi osoby o dochodzie osobistym powyżej 1000 PLN i z gospodarstw domowych o dochodzie na głowę powyżej 600 PLN mieszkańcy regionu centralnego, Wielkopolski, Śląska i północno-wschodniej Polski osoby z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców (wymieniono grupy różniące się w sposób statystycznie istotny od całej próby)


Pobierz ppt "Festiwal Nauki 2009 Prezentacja wyników badań Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google