Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badania Capibus

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badania Capibus"— Zapis prezentacji:

1 Raport z badania Capibus
Mleko Raport z badania Capibus Data badania: 5 – 10 marca 2009 Przygotowane dla: IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce Autor: Olga Wagner Koordynacja: Kuba Antoszewski

2 Indeks Indeks 2 Cel i metodologia badawcza 3 Wyniki badania 4
Znajomość akcji promujących picie mleka 5 Znajomość haseł i elementów akcji promujących picie mleka 9 Wpływ akcji promujących picie mleka na dzieci 15 Informacje dodatkowe 20

3 Cel i metodologia badawcza
Cel badania Poznanie zauważalności i znajomości akcji promujących picie mleka w Polsce. Rodzaj badania Niniejszy Raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego za pomocą sondażu Capibus, przeprowadzonego przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC na zamówienie IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce. Badanie przeprowadzono na analogicznej próbie i za pomocą tej samej metodologii, których użyto przy realizacji podobnego badania w 2005, 2006 i 2007 roku, co pozwala na porównanie wyników tej fali badania z falami poprzednimi. Sondaż Capibus przeprowadza się za pomocą bezpośrednich wywiadów ankieterskich prowadzonych w domach respondentów, w oparciu o standardowy komputerowy kwestionariusz, z zastosowaniem metody CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Badanie przeprowadzono w dniach 5 – 10 marca 2009. Charakter próby ogólnopolska, losowo-kwotowa, imienna próba osób, reprezentatywna dla dorosłej (15-75 lat) populacji Polaków (~ osób) wielkość próby N = 1001

4 Wyniki badania

5 Znajomość akcji promujących picie mleka

6 Zauważalność akcji promujących picie mleka i jej źródła
Q1. Chciał(a)bym porozmawiać z Panem(ią) na temat akcji zachęcających do picia mleka. Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy zauważył(a) Pan(i) jakąś akcję lub akcje w mediach promujące picie mleka? Źródła znajomości akcji Q5. Gdzie się Pan(i) zetknął(ęła) z tą akcją lub akcjami? N=429 Podstawa – wszyscy respondenci N=1001 Podstawa – respondenci, którzy zauważyli jakieś akcje promujące picie mleka N=429

7 Podstawa – wszyscy respondenci
Zauważalność akcji promujących picie mleka – porównanie z poprzednimi latami Q1. Chciał(a)bym porozmawiać z Panem(ią) na temat akcji zachęcających do picia mleka. Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy zauważył(a) Pan(i) jakąś akcję lub akcje w mediach promujące picie mleka? Podstawa – wszyscy respondenci

8 Źródła znajomości akcji promujących picie mleka – porównanie z poprzednim rokiem
Q5. Gdzie się Pan(i) zetknął(ęła) z tą akcją lub akcjami? Podstawa – respondenci, którzy zauważyli jakieś akcje promujące picie mleka

9 Znajomość haseł i elementów akcji promujących picie mleka

10 Zapamiętanie haseł akcji Rozpoznawalność haseł akcji
Znajomość haseł akcji promujących picie mleka: deklarowana i rzeczywista Zapamiętanie haseł akcji Q2. Czy pamięta Pan(i) hasło tej lub tych akcji? Rozpoznawalność haseł akcji Q3. Jakie to było hasło lub hasła? N=343 Podstawa – respondenci, którzy zauważyli jakieś akcje promujące picie mleka N=429 Podstawa – respondenci, którzy zapamiętali jakieś hasło N=343

11 Deklarowana znajomość haseł akcji promujących picie mleka – porównanie z poprzednim rokiem
Q2. Czy pamięta Pan(i) hasło tej lub tych akcji? Podstawa – respondenci, którzy zauważyli jakieś akcje promujące picie mleka

12 Podstawa – respondenci, którzy zapamiętali jakieś hasło
Rzeczywista znajomość haseł akcji promujących picie mleka – porównanie z poprzednim rokiem Q3. Jakie to było hasło lub hasła? Podstawa – respondenci, którzy zapamiętali jakieś hasło

13 Zapamiętane elementy akcji promujących picie mleka
Q4. Proszę powiedzieć co Pan(i) zapamiętał(a) z tej lub tych akcji, np. sceny, sytuacje, postaci? Podstawa – respondenci, którzy zauważyli jakieś akcje promujące picie mleka N=567

14 Zapamiętane postaci z akcji promujących picie mleka – porównanie z poprzednimi latami
Q4. Proszę powiedzieć co Pan(i) zapamiętał(a) z tej lub tych akcji, np. sceny, sytuacje, postaci? Pokazano wyniki dla elementów/postaci, które uzyskały wyniki minimum 5% Podstawa – respondenci, którzy zauważyli jakieś akcje promujące picie mleka

15 Wpływ akcji promujących picie mleka na dzieci

16 Obecna vs zeszłoroczna chęć dziecka sięgania po mleko
Q9. Czy może Pan(i) powiedzieć, że Pana(i) dziecko chętniej sięga po mleko, niż rok temu, czy też nie? tak, zdecydowanie chętniej nie wiem/ trudno powiedzieć znacznie rzadziej nie zauważył(a) różnicy dziecko w ogóle nie pije mleka trochę rzadziej trochę chętniej średnia (skala 5-punktowa) 3.4 bottom2boxes (trochę i znacznie rzadziej) top2boxes (trochę i zdecydowanie chętniej) 7% 34% Podstawa – respondenci odpowiedzialni za dziecko w wieku 5-13 lat, którzy słyszeli o jakiejś akcji promującej picie mleka N=173

17 Obecna vs zeszłoroczna chęć dziecka sięgania po mleko – porównanie z poprzednimi latami
Q9. Czy może Pan(i) powiedzieć, że Pana(i) dziecko chętniej sięga po mleko, niż rok temu, czy też nie? tak, zdecydowanie chętniej nie wiem/ trudno powiedzieć znacznie rzadziej nie zauważył(a) różnicy dziecko w ogóle nie pije mleka trochę rzadziej trochę chętniej Podstawa – respondenci odpowiedzialni za dziecko w wieku 5-13 lat, którzy słyszeli o jakiejś akcji promującej picie mleka

18 Zachęcanie dzieci do picia mleka
Q10. Czy zachęca Pan(i) pozostające pod Pana(i) opieką dziecko lub dzieci do picia mleka? nie wiem/ trudno powiedzieć zdecydowanie nie zdecydowanie tak raczej nie raczej tak średnia (skala 4-punktowa) 3.1 bottom2boxes (zdecydowanie i raczej nie) top2boxes (zdecydowanie i raczej tak) 19% 79% Podstawa – respondenci odpowiedzialni za dziecko w wieku 5-13 lat N=173

19 Zachęcanie dzieci do picia mleka
G10. Czy zachęca Pan(i) pozostające pod Pana(i) opieką dziecko lub dzieci do picia mleka? zdecydowanie tak nie wiem/ trudno powiedzieć zdecydowanie nie raczej nie raczej tak Podstawa – respondenci odpowiedzialni za dziecko w wieku 5-13 lat

20 Informacje dodatkowe

21 Osoby odpowiedzialne za dziecko w wieku 5-13 lat
G6. Czy jest Pan(i) rodzicem/ opiekunem/ osobą odpowiedzialną za dziecko w wieku 5-13 lat? TAK NIE Podstawa – wszyscy respondenci N=1001


Pobierz ppt "Raport z badania Capibus"

Podobne prezentacje


Reklamy Google