Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Świadomość niepełnosprawności a rozszerzanie partycypacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Świadomość niepełnosprawności a rozszerzanie partycypacji."— Zapis prezentacji:

1 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Świadomość niepełnosprawności a rozszerzanie partycypacji w kształceniu uniwersyteckim Celem niniejszego wystąpienia jest zgłębienie i omówienie perspektyw otwierania szans edukacyjnych dla studentów niepełnosprawnych w instytucjach szkolnictwa pomaturalnego i wyższego Kraków, Konferencja 22-23 października 2009 r.

2 Willy Aastrup, Centre Director Nabiera kształtu nowy, większy Uniwersytet w Aarhus U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia

3 Willy Aastrup, Centre Director Organizacja Uniwersytetu w Aarhus Rada Uniwersytetu Rektor 9 wydziałów i innych głównych obszarów działalności Wydział Humanistyczny Wydział Nauk o Zdrowiu Wydział Nauk Społecznych Wydział Teologiczny Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Wydział Nauk Rolniczych Szkoła Biznesu Aarhus School of Business Duńska Akademia Pedagogiczna Krajowy Duński Instytut Badań nad Środowiskiem U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia

4 Willy Aastrup, Centre Director Uniwersytet w Aarhus – uczelnia narodowa U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia

5 Willy Aastrup, Centre Director Uniwersytet w Aarhus – uczelnia narodowa U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia 14 758 studentów na studiach licencjackich 14 002 studentów na studiach magisterskich 1 439 osób na studiach doktoranckich 6 636 studentów zaocznych (w tym studia mgr) 222 pozostałych studentów 37 047 ogółem 5 829 nauczycieli akademickich 4 323 personelu technicznego i administracyjnego obroty 700 milionów euro

6 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Wydajność i jakość 1000 studentów 800 z indywidualnym grantem

7 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Personel20072009 Dyrektor1,0 Administracja4,56,0 Nauczyciele akademiccy- doradcy 6,07,0 Informatycy3,04,0 Nauczyciele akademiccy- specjaliści od dysleksji 15,016,0 Personel badawczy 3,0

8 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Grupa docelowa: Studenci mające specyficzne trudności edukacyjne tj. studenci niepełnosprawni (w tym z dysleksją oraz trudnościami o charakterze psychospołecznym) Promowanie: Integracji i włączania poprzez wysokiej jakości wsparcie i doradztwo edukacyjne

9 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia funkcja lokalna= Uniwersytet w Aarhus funkcja regionalna Studenci z dysleksją Studenci mający trudności psychologiczne ośrodek badawczy

10 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Ramy ogólne Wysiłki podejmowane w zakresie doradztwa i edukacji muszą opierać się na rozwoju interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej specyficznych trudności edukacyjnych oraz tych relacji instytucjonalnych, jednostkowych, społecznych i kulturowych, w ramach których należy rozumieć przedmiotowe trudności.

11 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Wyzwania edukacyjne Większa wydajność – większa liczba kandydatów Skupienie się na jakości – proces boloński Włączanie Różnorodność

12 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Wyzwania dla nauczycieli i personelu Różnorodność studentów Studenci niepełnosprawni = studenci Potencjalne możliwości

13 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Cele edukacji Dobro ogólne samo w sobie Kompetencje przydatne na rynku pracy Możliwość zatrudnienia!!

14 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Proces boloński Standardy i wytyczne dotyczące zapewnienia jakości Rozwijanie konkretnych umiejętności Możliwość zatrudnienia!!

15 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Włączanie w ramach szkolnictwa wyższego Brak specjalnych programów nauczania Zdobywanie wymaganych kompetencji Udokumentowana ocena

16 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Zadeklarowana wizja Środowisko edukacyjne oparte na równości możliwość realizacji potencjału LECZ studenci muszą spełnić ogólne i szczegółowe wymagania jakościowe kursów i programów studiów

17 Willy Aastrup, Centre Director Praktyka włączania personelu Potencjalne możliwości i trudności Zauważ i skontaktuj się ze specjalistami U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia

18 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Przyszłość 1 Wysiłki podejmowane w zakresie doradztwa i edukacji muszą być planowane jako działania skoordynowane o jasnych celach i kierunkach uszeregowanych w priorytety

19 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Przyszłość 2 Wysiłki podejmowane w zakresie doradztwa i edukacji muszą skupiać się na wynikach poprzez dostosowanie działań do specyficznych trudności danego studenta oraz kierunku i poziomu jego studiów. Celem jest zrekompensowanie trudności w stopniu pozwalającym studentowi na spełnienie ogólnych i szczegółowych akademickich wymogów jakościowych

20 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Przyszłość 3 Wysiłki podejmowane w zakresie doradztwa i edukacji muszą zasadzać się na opartej na badaniach wiedzy na temat relacji pomiędzy działaniem a skutkiem, która jest wrażliwa na specyficzne i indywidualne relacje, a następnie może wspierać konkretne praktyki.

21 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Przyszłość 4 Wysiłki podejmowane w zakresie doradztwa i edukacji muszą być budowane wokół uczenia się, rozwoju oraz przekazywania metod o zagwarantowanej jakości, które są odpowiednie względem specyficznych trudności i potrzeb studentów.

22 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Metody oparte na faktach celem jest ustanowienie ogólnych zasad integracji i włączania w ramach systemu edukacyjnego poprzez tworzenie opcji kompensacyjnych w odniesieniu do trudności edukacyjnych praktyka obejmuje porównywanie osiągnięć i wyników studentów otrzymujących wsparcie edukacyjne z osiągnięciami pozostałych studentów uczelni.

23 Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Prace badawczo-rozwojowe Doradztwo, wsparcie edukacyjne oraz pomoce technologiczne dla studentów mających specyficzne trudności edukacyjne stanowią oparte na wiedzy funkcje o jasnym celu zorientowanym na wyniki W konsekwencji jakość i rozwój praktyki doradczo-edukacyjnej zakłada istnienie właściwej bazy badawczo-dowodowej


Pobierz ppt "Willy Aastrup, Centre Director U N I W E R S Y T E T W A A R H U S Ośrodek doradztwa i wsparcia Świadomość niepełnosprawności a rozszerzanie partycypacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google