Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Znaczenie doradztwa i wsparcia dla studentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Znaczenie doradztwa i wsparcia dla studentów."— Zapis prezentacji:

1 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Znaczenie doradztwa i wsparcia dla studentów z zaburzeniami psychicznymi w perspektywie uczenia się prof. Maria Holler Hune Konferencja Projektu DARE 2009 Świadomość niepełnosprawności – nowe wyzwania dla edukacji Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1

2 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Główne założenia: Zgłębienie i omówienie znaczenia doradztwa i wsparcia w kontekście uczenia się w działaniach zmierzających do włączania i integracji studentów z zaburzeniami psychicznymi w ramach systemu edukacji na podstawie równości szans 2

3 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Dlaczego istotne jest, by skupić się na perspektywie uczenia się? Zajmujemy się (nową?) grupą młodych ludzi Wczesna interwencja Nowa i lepsza opieka medyczna Coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom tożsamości wśród studentów z zaburzeniami psychicznymi Jak sami siebie postrzegają – jak widzą ich inni Należą do zmieniającego się młodego pokolenia Ważne, by skupiać się nie tylko na konkretnym wsparciu akademickim rekompensującym im konkretne trudności w uczeniu się Równie istotne jest ułatwianie procesu kształtowania się ich tożsamości 3

4 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Główny temat prezentacji Jak możemy zrozumieć i zdefiniować pojęcie uczenia się? Jakie konsekwencje ma rozpoznanie choroby psychicznej na kształtowanie się tożsamości młodych ludzi? Doradztwo i wsparcie w perspektywie uczenia się Jak pracujemy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku Doradztwa i Wsparcia? Dlaczego perspektywa uczenia się ma kluczowe znaczenie w przypadku oferowania doradztwa i wsparcia studentom z zaburzeniami psychicznymi? 4

5 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Jak możemy zrozumieć i zdefiniować pojęcie uczenia się? 1. uczenie się dotyczy procesów umysłowych zachodzących w jednostce skupienie się na procesie uczenia się 2. uczenie się dotyczy wyników procesów uczenia się zachodzących w jednostce skupienie się na przedmiocie nauczania lub zmianie, jaka zaszła 3. uczenie się i procesy uczenia się dotyczą procesów interakcji pomiędzy jednostką a jej otoczeniem (społecznym i materialnym) 4. Termin uczenie się jest często używany mniej więcej jako odpowiednik słowa edukacja, 5

6 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Jak możemy zrozumieć i zdefiniować pojęcie uczenia się? Ważne jest, by pracować mając szerokie i otwarte zrozumienie pojęcia uczenia się – zrozumienie holistyczne: Ponieważ: Obejmuje ono socjalizację, kwalifikacje, kompetencje i terapię, itd.: Pod ich właśnie kątem postrzegane jest pojęcie uczenia się. Niemożliwe jest utrzymanie granic pomiędzy tym, czym jest uczenie się i czym jest socjalizacja lub terapia, itp. 6

7 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Proces uczenia się przez całe życie Proces nabywania, podczas którego jednostka przetwarza i ewoluuje. Rozwija tożsamość, element uczenia się przez całe życie, pod względem akademickim, osobistym i społecznym Jednakże proces uczenia się jednostki, a więc proces kształtowania osobowości, nie może być postrzegany jako osobisty rdzeń wewnętrzny. Nie jest to wyizolowana esencja psychologiczna, nad którą panuje sama jednostka i nikt inny. Wpływa na niego interakcja z innymi, od której również jest on zależny. 7

8 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Jakie konsekwencje ma rozpoznanie choroby psychicznej na proces tworzenia się tożsamości młodych studentów? 8

9 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Większość studentów z zaburzeniami psychicznymi doświadcza kryzysu tożsamości Żyją, jak to sami określają: na ziemi niczyjej Nie są ani / ani: Stąd nie posiadają ani tożsamości jako chorzy psychicznie, ani jako normalni Sami widzą się jako coś różnego, coś innego. Wielu zadaje sobie pytanie: Kim jestem? Kim chcę być? 9

10 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Dlaczego mają takie doświadczenia? i równie istotna kwestia Dlaczego ważne jest dla nich, by wiedzieli, kim są naprawdę? 10

11 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Pojęcie tożsamości Tożsamość jest zmienna, wielowymiarowa i zależna od kontekstu Obejmuje ona różnorodność doświadczeń samego siebie, innych, kulturę, historię i osobowość Pojęcie tożsamości związane jest z naszymi doświadczeniami tego, kim jesteśmy my i kim są inni Pojęcie tożsamości ma charakter relacyjny: Obejmuje zarówno aspekt osobisty jak i społeczny 11

12 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Jakie procesy wpływają na sposób tworzenia się tożsamości jednostki? 12

13 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Podejście indywidualne: Kwestia kluczowa: Jakie procesy wpływają na sposób kształtowania i tworzenia się indywidualnej osobowości? Na tożsamość danej osoby wpływa społeczna interakcja z innymi ludźmi, od której również jest ona zależna (Jenkins 2009). 13

14 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Podejście młodzieżowe Kwestia kluczowa: Co charakteryzuje młodość? Codzienne życie w niej jako całość jest wieloznaczne, wielowymiarowe i zależne od konkretnego kontekstu. Powodując, że młodzi ludzie są słabsi niż kiedyś 14

15 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Podejście psychiatryczne Centralne i istotne kwestie: Co się dzieje, gdy studenci z trudnościami psychologicznymi zetkną się z systemem psychiatrycznym? Czego doświadczają w procesie rozpoznania choroby? 15

16 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Dlaczego jest to kryzys tożsamości? To codzienne życie na ziemi niczyjej To życie w sprzecznych rzeczywistościach Młodość i studia Choroba psychiczna To życie jako ani, ani 16

17 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Dlaczego jest to życie na ziemi niczyjej? Studenci z zaburzeniami psychicznymi należą do pokolenia młodych: Aby znaleźć własną drogę w życiu musisz zawsze i cały czas wybierać Wybory to prywatna sprawa Problemy i trudności oznaczają niemożność Istnieje właściwy i niewłaściwy sposób bycia młodym Istnieje właściwy i niewłaściwy sposób bycia studentem 17

18 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Dlaczego jest to życie na ziemi niczyjej? Biegunowość układu: sposób właściwy i sposób niewłaściwy ulega zintensyfikowaniu, gdyż ich zaburzenia psychiczne umożliwiają im kontakt z inną rzeczywistością: Obszarem psychiatrii, gdzie uwaga skupiona jest na chorobie i trudnościach psychologicznych Doświadczają klientyzacji 18

19 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Jest to życie na ziemi niczyjej, ponieważ: Doświadczają, że nie są już tą samą osobą, jaką myśleli, że są Są pozostawieni z uczuciem zniszczonego wizerunku Zostanie osobą chorą psychicznie zupełnie zmienia: Sposób, w jaki postrzegają siebie samych Sposób, w jaki postrzegają ich inni 19

20 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Znaczenie zwracania większej uwagi na tożsamość społeczną w perspektywie uczenia się Tożsamości nie kształtują w pełni definicje innych. Jednostka może być aktywnym czynnikiem procesu dochodzenia do własnej tożsamości Ma odpowiedzialność. Jednostka jest w stanie wybrać własną tożsamość Jest w stanie zaangażować się w kształtowanie własnej tożsamości Z drugiej strony, jednostka czerpie wiele doświadczeń z interakcji z innymi czynnikami społecznym Doświadczenia te mają doniosły wpływ na proces tworzenia się tożsamości 20

21 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Znaczenie zwracania większej uwagi na tożsamość społeczną w perspektywie uczenia się Doradztwo i wsparcie skierowane do studentów z zaburzeniami psychicznymi musi się skupiać nie tylko na: konkretnym doradztwie i wsparciu akademickim w celu zrekompensowania im konkretnych trudności lecz również na: ułatwianiu w jego ramach procesu tworzenia się tożsamości 21

22 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * 22 Znaczenie doradztwa i wsparcia dla studentów z zaburzeniami psychicznymi w perspektywie uczenia się

23 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Czym jest Ośrodek Doradztwa i Wsparcia? Ofertą skierowaną do studentów Duńskiej Akademii Pedagogicznej działającej w ramach Uniwersytetu w Aarhus, mających specjalne potrzeby w zakresie poradnictwa, doradztwa i wsparcia w tym studentów z zaburzeniami psychicznymi

24 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Wizja: Równość szans w zakresie studiowania, gdyż studenci mający specyficzne trudności powinni być w stanie zrealizować swe zdolności związane z ukończeniem studiów wyższych jednak muszą oni w toku studiów spełnić ogólne i szczególne wymagania jakościowe. 24

25 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Cel: Poprzez specjalne doradztwo, poradnictwo i wparcie edukacyjne zapewnić studentom z zaburzeniami psychicznymi możliwość, na zasadzie równości z pozostałymi studentami, kontynuacji i ukończenia studiów wyższych, dzięki czemu jednostka ma możliwość stać się uwzględnianym i integralnym elementem duńskiego społeczeństwa. 25

26 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Grupa docelowa: studenci ze specyficznymi trudnościami związanymi z nauką Trudności w uczeniu się: - Kłopoty z koncentracją - tendencja do przekładania, zmiany programu, itd. - Brak ogólnego zarysu, trudności z organizowaniem i planowaniem - trudności w interakcji z innymi studentami – wyobcowanie, samotność - brak motywacji i energii - niski poziom odporności na stres i wrażliwość

27 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Specjalna praktyka edukacyjna Rekompensowanie trudności w uczeniu się nie praktyka terapeutyczna zmierzająca do uczynienia z nich ludzi zdrowych Specjalne praktyki pedagogiczne – cel: zapewnienie specjalnego wsparcia edukacyjnego spełnienie ich specjalnych potrzeb uczynienie ich nauki bardziej skuteczną zapewnienie jakości ich kształcenia Optymalnym rezultatem doradztwa i wsparcia jest stopniowe uczenie się studentów, jak regulować własne procesy uczenia się. 27

28 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * PRZYPADEK: Lise (ma schizofrenię): Wsparcie ze strony studenta – skupienie się na uczeniu się, jak się uczyć Wsparcie – zasypywanie przepaści pomiędzy systemem psychiatrii, pomocą socjalną oraz codziennym tu i teraz życia studenta Doradztwo 28

29 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * PRAKTYKA POKAZUJE, ŻE DORADZTWO I WSPARCIE W PERSPEKTYWIE UCZENIA SIĘ JEST SKUTECZNE DLACZEGO? 29

30 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Umożliwia integrację i włączanie studentów z zaburzeniami psychicznymi w ramach systemu edukacji na podstawie równości szans Podejście holistyczne – skoordynowane z wykładanymi przedmiotami W oparciu o ich specyficzne problemy związane z nauką (nie ich chorobę) - ułatwia indywidualny proces uczenia się Zachowawszy swą tożsamość studenta Stają się aktywnym graczem w duńskim społeczeństwie

31 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Umożliwia integrację i włączanie studentów z zaburzeniami psychicznymi w ramach systemu edukacji na podstawie równości szans Zapobieganie mechanizmom wykluczenia społecznego Zdolność rozwinięcia ich pełnego potencjału – marzenie o dobrym życiu Wspiera proces rehabilitacji jednostki – proces uczenia się przez całe życie

32 ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * To poprzez indywidualny rozwój – tworzenie się tożsamości i proces uczenia się - osoby kieruje się w stronę bycia uwzględnianym i integralnym elementem dzisiejszego społeczeństwa Uczenie się / nabywanie wiedzy odgrywa istotną rolę: stąd poprzez edukację oraz aktywne uczestnictwo w społeczeństwie Stanowi to element socjalizacji jak też rozwoju zawodowego, osobistego i społecznego oraz mobilności każdej jednostki Ma to również zastosowanie względem młodych ludzi z zaburzeniami psychicznymi 32

33 22. October 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY Dziękuję za uwagę +45 2778 2880 mhh@dpu.dk 33


Pobierz ppt "ASS. PROFESSOR MARIA HOLLER HUNE COUNSELLOR 22. OCTOBER 2009 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION AARHUS UNIVERSITY * Znaczenie doradztwa i wsparcia dla studentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google