Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Warszawski. Studia I i II stopnia w świetle założeń Procesu Bolońskiego Biuro ds. Jakości Kształcenia we współpracy z Pełnomocnikiem ds. Realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Warszawski. Studia I i II stopnia w świetle założeń Procesu Bolońskiego Biuro ds. Jakości Kształcenia we współpracy z Pełnomocnikiem ds. Realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Warszawski

2 Studia I i II stopnia w świetle założeń Procesu Bolońskiego Biuro ds. Jakości Kształcenia we współpracy z Pełnomocnikiem ds. Realizacji Procesu Bolońskiego Spotkanie z Prodziekanami ds. studenckich 19 stycznia 2010 r.

3 Proces Boloński zmierza do utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

4 * Cele: - przygotowanie absolwentów do wymogów krajowych i międzynarodowych rynków pracy - przygotowanie do odgrywania roli obywateli w demokratycznym społeczeństwie - przygotowanie kadr na potrzeby tworzącej się Europy Wiedzy * Zadania: - stworzenie systemu pozwalającego na porównywanie i przenoszenie dokonań edukacyjnych w granicach EOSzW - stworzenie systemu zapewnienia jakości kształcenia - zwiększenie mobilności kadr i studentów - podniesienie konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego * Narzędzia: - punkty ECTS - suplement do dyplomu - studia trójstopniowe - Krajowa Rama Kwalifikacji

5 – Każdy absolwent powinien być przygotowany na to, że w ciągu swojego życia będzie prawdopodobnie kilkakrotnie zmieniał zawód. – Raz zdobyty dyplom (kwalifikacje) w jednej dziedzinie (a często i specjalności) nie będzie przepustką na rynek pracy ważną przez całe życie. – Zarówno kwalifikacje, jak i praca będą zdobywane przez studentów w różnych instytucjach i krajach. System musi być przygotowany na taką różnorodność.

6 System studiów dwustopniowych doskonale wpisuje się w koncepcję LLL -oferuje krótsze cykle, -jest otwarty na mobilność pionową i poziomą, -jest otwarty na zmiany dyscyplin i profilu kształcenia.

7 Studia I i II stopnia to nie są studia zawodowe i uzupełniające magisterskie.

8 Cechy studiów dwustopniowych, prowadzonych zgodnie z duchem Procesu Bolońskiego, które najlepiej odróżniają te studia od poprzedniego układu studia zawodowe – uzupełniające studia magisterskie: – ukończenie studiów I stopnia na jednym kierunku pozwala na dalsze kształcenie na studiach II stopnia na innym kierunku, – ocena kompetencji absolwentów, która jest dokonywana na podstawie dyplomów (suplementów do dyplomu) ukończenia studiów zarówno I, jak i II stopnia, – elastyczny system studiów, – uznanie, że podstawą tworzenia programów studiów, w tym treści programowych, są efekty uczenia się absolwentów (wiedza, umiejętności, inne kompetencje).

9 Procedura postępowania przy przygotowywaniu programów nauczania zgodnych z modelem bolońskim: Podstawą budowy programu studiów są efekty uczenia się. Budowę programu studiów należy rozpocząć od zdefiniowania wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (postaw), które ma posiadać absolwent tworzonego programu.

10 Etapy projektowania programu studiów: określenie tożsamości badawczej i edukacyjnej (misji) jednostki – analiza posiadanych możliwości kadrowych i organizacyjnych, – analiza posiadanego zaplecza edukacyjnego: bazy dydaktycznej, laboratoriów, zasobów bibliotecznych itp., – analiza konkurencji lokalnej, krajowej i europejskiej oraz rynku pracy absolwentów.

11 Etapy projektowania programu studiów: rozpoznanie kompetencji potencjalnych kandydatów na studia I stopnia, rozpoznanie kompetencji potencjalnych grup kandydatów na studia II stopnia, opracowanie modelu programu i planu studiów I stopnia, opracowanie modelu programu i planu studiów II stopnia.

12 Rozpoznanie kompetencji potencjalnych grup kandydatów na studia II stopnia. Wydaje się, że kandydatów będzie można podzielić na trzy zasadnicze grupy: 1) Absolwenci studiów I stopnia tego samego kierunku. Na większości kierunków, szczególnie w początkowym okresie istnienia studiów dwustopniowych, będzie to dominująca grupa. 2) Absolwenci kierunków pokrewnych i zbliżonych. 3) Absolwenci pozostałych kierunków.

13 Ze względu na to, że kandydaci z różnych grup mogą posiadać różne kompetencje (różne efekty uczenia się po I stopniu studiów) należy dokonać analizy oczekiwanych u nich kompetencji jako podstawy ich oceny i akceptacji. Należy zatem zdefiniować oczekiwane efekty uczenia się «na wejściu».

14 Zdefiniowanie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (postaw), które ma posiadać absolwent tworzonego programu: Efekty uczenia się zdefiniowane dla stopnia studiów Efekty uczenia się dla danego programu studiów

15 Materiały na temat efektów uczenia się: prezentacje z seminarium tematycznego Efekty kształcenia jako podstawa budowy i oceny programów studiów – na stronie Biura ds. Jakości Kształcenia UW (www.bjk.uw.edu.pl): zakładka Archiwum, opcja Wiadomości, informacja z 6 marca 2009 r. o seminarium tematycznymwww.bjk.uw.edu.pl Efekty kształcenia …, link: Prezentacje do pobrania (http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=archiwum/2009/20 09_03_05_konferencja),http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=archiwum/2009/20 09_03_05_konferencja

16 Materiały na temat efektów uczenia się: publikacja Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide autorstwa dr. Declana Kennedyego – na stronie Biura ds. Jakości Kształcenia UW (www.bjk.uw.edu.pl): zakładka Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia, informacja z 12 marca 2009 r.www.bjk.uw.edu.pl (http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=04_wydzialowe_z espoly),http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=04_wydzialowe_z espoly publikacja Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu. Warszawa 2008Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu (http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacjehttp://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

17 Materiały na temat efektów uczenia się: publikacja dr. Tomasza Saryusza-Wolskiego System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów. Warszawa 2004System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów (http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje)http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

18 Cytaty w prezentacji pochodzą z publikacji: Formuła studiów dwustopniowych i zaawansowanych. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich. Warszawa 2008.

19 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia: dr hab. Paweł Stępień, prof. UW E-mail: pawel.stepien@adm.uw.edu.plpawel.stepien@adm.uw.edu.pl Tel. 0 692 15 62 64 Biuro ds. Jakości Kształcenia Kierownik: mgr Agata Wroczyńska (awroczynska@uw.edu.pl)awroczynska@uw.edu.pl mgr Dominika Bień www.bjk.uw.edu.pl E-mail: bjk@uw.edu.plbjk@uw.edu.pl Tel. (022) 55 24 072, (022) 55 24 073, Fax (022) 55 24 071 Siedziba: ul. Karowa 18, p. 203


Pobierz ppt "Uniwersytet Warszawski. Studia I i II stopnia w świetle założeń Procesu Bolońskiego Biuro ds. Jakości Kształcenia we współpracy z Pełnomocnikiem ds. Realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google