Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Spotkanie Mazowieckich Pracodawców Warszawa, 27 października 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Spotkanie Mazowieckich Pracodawców Warszawa, 27 października 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 III Spotkanie Mazowieckich Pracodawców Warszawa, 27 października 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja

2 670 mln euro = 2,667 miliarda PLN* 1 775 753 626,68 PLN Alokacja 2007-2013 dla MJWPU Wartość alokacji aktualnie zaangażowanej w konkursy i projekty systemowe * Kurs EBC z dnia 20.10.2010 r. co stanowi 66,56 % całości alokacji

3 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI86375787,72% 799 582 771,05 VII3 0242 69589,12% 1 062 948 340,32 VIII3 7653 44191,39% 3 047 204 061,27 IX4 7304 04685,54% 1 924 701 049,67 SUMA: 12 38210 93988,35% 6 834 436 222,31 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

4 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI 75733544,25%296 963 885,96 VII 2 6951 41652,54%401 652 779,45 VIII 3 44187825,52%833 136 523,63 IX 4 0461 88246,52%873 361 432,33 SUMA: 10 9394 51141,24%2 405 114 621,37 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

5 1834 umów o wartości 1 011 864 165,75 PLN 1834 umów o wartości 1 011 864 165,75 PLN 37,93 % - w stosunku do alokacji 2007-2013 56,98 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy i projekty systemowe Dane na dzień 20.10.2010 r.

6 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

7 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

8 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski *441427 782 006,99 2 radomski *10562 906 366,37 3 płocki *7946 323 713,55 4 siedlecki *11525 984 508,28 5 wołomiński8822 536 864,45 6 ciechanowski6417 930 637,38 7 warszawski zachodni2616 894 974,94 8 miński6815 766 873,19 9 ostrołęcki *5415 363 859,19 10 wyszkowski3615 061 280,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

9 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 żyrardowski1712 996 491,13 12 otwocki2612 881 743,17 13 piaseczyński2712 257 310,96 14 węgrowski4311 255 250,68 15 sochaczewski1510 319 236,59 16 grójecki339 540 662,84 17 mławski299 383 003,20 18 pułtuski189 121 799,18 19 pruszkowski168 893 614,34 20 nowodworski198 760 755,17 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

10 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 sokołowski338 730 571,29 22 łosicki308 066 961,59 23 białobrzeski208 019 852,80 24 płoński247 979 650,07 25 kozienicki227 561 996,22 26 lipski257 228 888,09 27 garwoliński387 228 050,26 28 przasnyski217 169 826,91 29 przysuski316 192 987,78 30 grodziski225 560 946,83 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

11 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 szydłowiecki154 560 272,63 32 legionowski194 435 770,01 33 zwoleński164 223 316,73 34 makowski153 332 870,84 35 gostyniński123 100 752,47 36 ostrowski92 689 822,04 37 żuromiński102 341 960,20 38 sierpecki101 896 475,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

12 Działania podjęte przez MJWPU w celu usprawnienia procesu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

13 I. Proces oceny wniosków o dofinansowanie 1)Likwidacja wąskiego gardła w procesie oceny merytorycznej poprzez: Wzmocnienie kadrowe Wydziału Oceny Merytorycznej PO KL Umożliwienie asesorom/ekspertom dokonywania oceny na odległość Zaangażowanie pracowników IP2 w proces dokonywania oceny

14 I. Proces oceny wniosków o dofinansowanie 2)Podniesienie jakości dokonywanych ocen: Przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu dla ekspertów oraz pracowników oceniających wnioski o dofinansowanie Zaangażowanie Przewodniczących KOP w rozpowszechnianie zasad/wytycznych/pism dotyczących oceny wniosków wśród osób oceniających wnioski o dofinansowanie

15 II. Proces oceny wniosków o płatność 1)Podniesienie jakości wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów: Przeprowadzenie w 2010 r. 44 jednodniowych szkoleń, z których część stanowiły seminaria wdrożeniowe, na których omawiano aspekty sporządzania wniosków o płatność Przeprowadzenie 11 dwudniowych warsztatów, z czego 6 dotyczyło wdrażania i rozliczania projektów

16 II. Proces oceny wniosków o płatność 2)Podniesienie poziomu kompetencji Opiekunów projektów: Zrealizowano szkolenie wewnętrzne z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK z zakresu automatycznego rejestrowania wniosków w systemie oraz z zakresu obsługi Rejestru obciążeń Zrealizowano szkolenie wewnętrzne z rozliczania wniosków o płatność Przydzielanie Mentora nowozatrudnionym Opiekunom projektów

17 II. Proces oceny wniosków o płatność 3)Zmiany organizacyjne w MJWPU – wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego z dniem 15 lutego 2010 r. Odstąpiono od weryfikacji wniosków o płatność przez Wydział Płatności i Refundacji – skrócono obieg wniosku o płatność pomiędzy komórkami organizacyjnymi MJWPU Rozpoczęto proces wzmacniania kadrowego Wydziałów Wdrażania PO KL w celu zachowania racjonalnego obciążenia opiekunów projektów wdrażanymi projektami

18 II. Proces oceny wniosków o płatność 4)Zmiany zasad rozliczania wniosków o płatność W celu przyspieszenia procesu weryfikacji MJWPU skorzystała z możliwości odstąpienia od obowiązku składania wyciągów bankowych

19 Rok 2011 – wyzwania, plany i prognozy

20 I. Finanse Kluczowym działaniem w roku 2011 będzie zapewnienie prawidłowości i skuteczności zarządzania finansowego. W sytuacji ograniczenia przez MRR dostępnej dla woj. mazowieckiego wysokości wydatków na finansowanie projektów w ramach PO KL kluczowa będzie ścisła współpraca w tym aspekcie na poziomie Beneficjent – IP2 oraz IP2 – IP. Sytuacja taka miała miejsce również w 2010 r., co przełożyło się brakiem możliwości kontraktacji wielu projektów: - poziom zaangażowania planu finansowego na koniec I półrocza 2010 r. wynosił 91,4%; - 112 umów o dofinansowanie o wartości ok. 85 mln PLN zawarto z okresem realizacji od 1 stycznia 2011 r.

21 II. Kadry W roku 2011 kontynuowana będzie polityka zarządzania zasobami ludzkimi polegająca głównie na przesuwaniu pracowników z komórek organizacyjnych w mniejszym stopniu obciążonych pracą bądź z wygasającymi obowiązkami do Wydziałów Wdrażania PO KL. W związku z brakiem środków z Pomocy Technicznej PO KL przeznaczanej na szkolenia, pracownicy IP2 będą uczestniczyć w szkoleniach wewnętrznych (m. in. z zakresu obsługi wniosków o płatność i PEFS).

22 III. Komunikacja W związku z wynikami badania współpracy i koordynatorów projektów pogłębionej analizie poddane zostaną dostępne i potencjalne kanały informacji i komunikacji pomiędzy pracownikami a Beneficjentami (automatyzacja przekazywania pytań i odpowiedzi do FAQ, informowanie Beneficjentów o nieobecności opiekunów projektów, ustalenie maksymalnego czasu na udzielenie odpowiedzi)

23 www.mazowia.eu www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "III Spotkanie Mazowieckich Pracodawców Warszawa, 27 października 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google