Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich Zielonka, 28-29 października 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich Zielonka, 28-29 października 2010."— Zapis prezentacji:

1 IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich Zielonka, 28-29 października 2010

2 670 mln euro = 2,667 miliarda PLN* 1 775 753 626,68 PLN Alokacja 2007-2013 dla MJWPU Wartość alokacji aktualnie zaangażowanej w konkursy i projekty systemowe * Kurs EBC z dnia 20.10.2010 r. co stanowi 66,56 % całości alokacji

3 Konkursy zakończone Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia29.03.2010 – 27.04.2010 62 673 235,00 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich25.05.2010 - 24.06.20101 580 833,00 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS15.01.2010 - 18.02.2010 50 000 000,00 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR15.01.2010 - 18.02.2010 32 000 000,00 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji07.06.2010 - 05.07.20108 000 000,00 P. VII Projekty innowacyjne temat: poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomi społecznej 01.06.2010 - 30.06.2010 8 756 000,00 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw26.01.2010 – 25.02.201090 239 707,00 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw07.07.2010 – 04.08.201041 685 496,00 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie22.07.2010 – 18.08.2010 20 758 592,50 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie09.02.2010 - 09.03.2010 19 980 000,00 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności10.05.2010 - 09.06.20102 747 871,00 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej02.02.2010 – 02.03.2010 24 802 074,00 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych29.03.2010 – 27.04.2010 26 516 670,00 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego08.07.2010 - 06.08.201035 068 130,00 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych15.02.2010 – 26.03.2010 15 917 950,00 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty29.03.2010 – 27.04.2010 3 442 887,00 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich18.05.2010 - 16.06.201012 977 225,00

4 Konkursy trwające oraz konkursy czekające na rozpoczęcie Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej18.10.2010 r. 38 370 955,00 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw27.09.2010 r. 28 437 155,00 Konkursy zakończone cd. Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym16.08.2010 – 13.09.2010 61 452 872,00 PVIII. Projekty innowacyjne temat: analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity23.08.2010 - 20.09.2010 6 000 000,00

5 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI86375787,72% 799 582 771,05 VII3 0242 69589,12% 1 062 948 340,32 VIII3 7653 44191,39% 3 047 204 061,27 IX4 7304 04685,54% 1 924 701 049,67 SUMA: 12 38210 93988,35% 6 834 436 222,31 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

6 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI 75733544,25%296 963 885,96 VII 2 6951 41652,54%401 652 779,45 VIII 3 44187825,52%833 136 523,63 IX 4 0461 88246,52%873 361 432,33 SUMA: 10 9394 51141,24%2 405 114 621,37 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

7 1834 umów o wartości 1 011 864 165,75 PLN 1834 umów o wartości 1 011 864 165,75 PLN 37,93 % - w stosunku do alokacji 2007-2013 56,98 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy i projekty systemowe Dane na dzień 20.10.2010 r.

8 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

9 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

10 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski *441427 782 006,99 2 radomski *10562 906 366,37 3 płocki *7946 323 713,55 4 siedlecki *11525 984 508,28 5 wołomiński8822 536 864,45 6 ciechanowski6417 930 637,38 7 warszawski zachodni2616 894 974,94 8 miński6815 766 873,19 9 ostrołęcki *5415 363 859,19 10 wyszkowski3615 061 280,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

11 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 żyrardowski1712 996 491,13 12 otwocki2612 881 743,17 13 piaseczyński2712 257 310,96 14 węgrowski4311 255 250,68 15 sochaczewski1510 319 236,59 16 grójecki339 540 662,84 17 mławski299 383 003,20 18 pułtuski189 121 799,18 19 pruszkowski168 893 614,34 20 nowodworski198 760 755,17 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

12 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 sokołowski338 730 571,29 22 łosicki308 066 961,59 23 białobrzeski208 019 852,80 24 płoński247 979 650,07 25 kozienicki227 561 996,22 26 lipski257 228 888,09 27 garwoliński387 228 050,26 28 przasnyski217 169 826,91 29 przysuski316 192 987,78 30 grodziski225 560 946,83 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

13 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 szydłowiecki154 560 272,63 32 legionowski194 435 770,01 33 zwoleński164 223 316,73 34 makowski153 332 870,84 35 gostyniński123 100 752,47 36 ostrowski92 689 822,04 37 żuromiński102 341 960,20 38 sierpecki101 896 475,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

14 Rodzaj gminyIlość umówWartość umów gmina miejska (do 25 tys. mieszkańców) 8323 565 103,56 gmina miejsko-wiejska (do 25 tys. mieszkańców) 20570 667 388,22 gmina wiejska 662151 951 691,19 gminy powyżej 25 tys. mieszkańców 859724 737 847,40 Podział umów ze względu na rodzaj gminy

15 PriorytetIlość umówWartość umów VI (do 25 tys. mieszkańców) 6111 771 562,08 VII (do 25 tys. mieszkańców) 39495 311 379,99 VIII (do 25 tys. mieszkańców) 2420 016 075,01 IX (do 25 tys. mieszkańców) 471119 085 165,89 gminy powyżej 25 tys. mieszkańców 859724 737 847,40 Podział umów na priorytety z wyszczególnieniem umów zawartych z beneficjentami z gmin poniżej 25 tys. mieszkańców

16 Rodzaj gminyIlość umówWartość umów gmina miejska (do 25 tys. mieszkańców) 103 761 783,00 gmina miejsko-wiejska (do 25 tys. mieszkańców) 146 203 148,20 gmina wiejska 371 806 630,88 gminy powyżej 25 tys. mieszkańców 10196 558 848,16 Podział umów w priorytecie VI

17 Rodzaj gminyIlość umówWartość umów gmina miejska (do 25 tys. mieszkańców) 289 704 049,63 gmina miejsko-wiejska (do 25 tys. mieszkańców) 6623 430 150,22 gmina wiejska 30062 177 180,14 gminy powyżej 25 tys. mieszkańców 216193 661 957,43 Podział umów w priorytecie VII

18 Rodzaj gminyIlość umówWartość umów gmina miejska (do 25 tys. mieszkańców) 31 359 055,68 gmina miejsko-wiejska (do 25 tys. mieszkańców) 54 509 326,62 gmina wiejska 1614 147 692,71 gminy powyżej 25 tys. mieszkańców 281291 178 468,08 Podział umów w priorytecie VIII

19 Rodzaj gminyIlość umówWartość umów gmina miejska (do 25 tys. mieszkańców) 428 740 215,25 gmina miejsko-wiejska (do 25 tys. mieszkańców) 12036 524 763,18 gmina wiejska 30973 820 187,46 gminy powyżej 25 tys. mieszkańców 261143 338 573,73 Podział umów w priorytecie IX

20 W ramach ogłoszonych konkursów w 2010 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmowała wnioski o dofinansowanie projektów które realizowały oddolne inicjatywy lokalne na terenach wiejskich w ramach działania: 6.3 - INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZRACH WIEJSKICH; 7.3 - INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI ; 9.5 - ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH. W przyjętych na 2010 roku kryteriach strategicznych beneficjenci mogli liczyć na dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej projektu z uwagi, że w grupie docelowej znajdowały się osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Kryteria te występowały w poddziałaniach 7.2.1, 7.2.2 (50% grupy docelowej stanowiły takie osoby) Do dnia 30 czerwca 2010 na 67 485 uczestników realizowanych projektów ze wszystkich priorytetów 30 101 pochodziło z obszarów wiejskich, co stanowi ok. 45 % wszystkich uczestników projektów realizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

21 www.mazowia.eu www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich Zielonka, 28-29 października 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google