Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

kształcenia zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "kształcenia zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 kształcenia zawodowego
Modernizacja systemu kształcenia zawodowego w Małopolsce

2 Komplementarność wsparcia szkolnictwa zawodowego
Działanie 9.2 PO KL Wsparcie uczniów i szkół zawodowych Działanie 9.4 PO KL Wsparcie kadry pedagogicznej szkół zawodowych Projekt systemowy (2010 – 2014) Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce 70% Dodatkowe uprawnienia zawodowe 30% Wsparcie kompetencji kluczowych 2 2

3 Cel strategiczny projektu
Dostosowanie kwalifikacji kadr pedagogicznych szkół zawodowych do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju Małopolski w zakresie kształcenia zawodowego

4 Cele główne projektu 1 Przygotowanie szkół i nauczycieli do planowej reformy kształcenia zawodowego i do podejścia modułowego 2 Przygotowanie JST do wspierania realizacji programów rozwojowych i programów modułowych 3 Zbudowanie systemu doskonalenia n-li szkół zawodowych 4 Wsparcie n-li szkół biorących w projekcie z dz. 9.2 POKL 5 Przygotowanie n-li do egzaminowania w specjalnościach w zawodzie nadających kwalifikacje na terenie całej UE

5 Do czego dążymy Jak to realizujemy

6 Nowy typ absolwenta Rynek pracy Nowy typ nauczyciela Możliwość programowania metod pracy nauczycieli i szkół z wykorzystaniem modułowego systemu kształcenia

7 N-le przedm. zawodowych N-le przedmiotów ogólnokszt.
Pracodawcy N-le przedm. zawodowych N-le przedmiotów ogólnokszt. Dyrektorzy szkół, liderzy zmian, JST Struktura systemu

8 Bieżące reagowanie na zmiany na rynku pracy
Możliwość programowania metod pracy nauczycieli i szkół z wykorzystaniem modułowego systemu kształcenia Podział zawodu „szkolnego” na kwalifikacje zawodowe w oparciu o tzw. klasyfikację gospodarczą Bieżące reagowanie na zmiany na rynku pracy Łatwość zdobywania kwalifikacji w tym samym zawodzie i zawodzie pokrewnym Możliwość przystosowywa--nia programu nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy

9 Przykład podziału zawodu na kwalifikacje w zawodzie elektryk
Zawód elektryk Kwalifikacja 1 Kwalifikacja 2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

10 Nowy typ nauczyciela Posiadający doświadczenie zawodowe w zawodzie nauczyciela Dobry strateg i dydaktyk stosujący nowe technologie w zakresie uruchamiania procesów uczenia się i nauczania

11 Praktyka lub staż jeden raz w roku Staż obowiązkowy 1 miesiąc
Pracujący w zawodzie przed wykonywaniem zawodu nauczyciela Praktyka lub staż jeden raz w roku Nie pracujący w zawodzie przed wykonywaniem zawodu nauczyciela Staż obowiązkowy 1 miesiąc + raz w roku praktyka

12 Uruchamiający procesy myślenia przyczynowo- skutkowego u ucznia
Elastycznie planujący proces dydaktyczny Stosujący ocenianie kształtujące Refleksyjny praktyk

13 Rynek pracy Zbudowanie partnerstwa JST z pracodawcami dotyczącego współpracy ze szkołami Stała modyfikacja „Mapy Zawodów” Stworzenie „banku” kwalifikacji zawod. Planowanie pracy szkoły: JST+ dyrektor+ pracodawca Włączenie pracodawców do systemu egzaminowania

14 Nowy typ absolwenta Posiadający kwalifikacje zgodne z ECVET
Reagujący na potrzeby rynku pracy Nowy typ absolwenta

15 N-le przedmiotów ogólnokształcących
Droga rozwoju szkoły N-le przedmiotów ogólnokształcących szkolenia dla n-li przedmiotów: mat – przyrod.; j.obcych; ICT Przygotowujące do prowadzenia wystandaryzowanych zajęć pozalekcyjnych; 200 osób (min.) 40 h szkoleniowych Dyrektorzy szkół - szkolenia przygotowujące do zarządzania szkołą w aspekcie wprowadzania programów modułowych (reforma szkolnictwa zawodowego MEN) – 200 osób; 40 h. szkoleniowych Szkolni liderzy zmian szkolenia przygotowujące do wdrażania programów rozwojowych szkół ; 200 osób; 40 h. szkoleniowych Pracownicy JST szkolenia przygotowują-ce do wdrażania programów rozwojowych szkół na terenie powiatu 23 osoby; 40 h. szkoleniowych

16 Inauguracja realizacji projektu
r. OSW Rożnów Inauguracja realizacji projektu Gośćmi honorowi byli: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Roman Ciepiela Małopolski Kurator Oświaty – Pan Aleksander Palczewski Kierownik Projektu z dz.9.2 POKL – Pan Dariusz Styrna

17 Koordynatorzy dz. 9.2. POKL z trenerem A. Suhakiem

18 Sesja strategiczna

19 Efekty: dyrektorów znających kierunek zmian w kształceniu zawodowym dyrektorów przygotowanych do zarządzania szkołą w duchu nowej reformy

20 200 dyrektorów 200 n-li zmiany 20 grup szkoleniowych 800 h /szkoleniowych

21 Efekty: 200 n-li potrafiących opracowywać PRS szkoły 200 n-li potrafiących ewaluować PRS 200 szkół mogących sprostać reformie kształcenia zawodowego

22 Korzyści: Możemy być gotowi na przyjęcie reformy (nie boimy się) Mamy informację „z pierwszej ręki” (o której jeszcze nikt nie wie w szkołach w Polsce) W skali ogólnopolskiej tylko n-le i szkoły w woj. są kompleksowo przygotowani na zmiany 5 dni pobytu w komfortowych hotelach Wady Więcej się to nie powtórzy (chyba że…) Nie wszyscy (chętni) mogli wziąć udział

23 Nasze propozycje Wyzwania i założenia
Kształcenie zawodowe ściśle połączone z kształceniem ogólnym Podstawą myślenia są związki przyczynowo – skutkowe Pracodawcy chcą ludzi myślących i chętnych do uczenia się Wyzwólmy u ucznia chęć uczenia się przez całe życie Nauczyciel - mentorem i przewodnikiem a nie „wyrocznią” – nowy/stary paradygmat Nauki ścisłe są dostępne każdemu Jestem kim jestem - odpowiedzialność – moja szkoła/ja Wyzwanie współczesności – komunikacja językowa – nasz uczeń komunikuje się z partnerem/pracodawcą Nasze propozycje

24 Zatrudnienie ekspertów zagranicznych
Dr Shoshi Reiter

25 Jedna z grup n-li przygotowanych z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych - Rożnów

26 Szkolenie w Szczawnicy

27 Efekty: Zmiana świadomości

28 Rezultaty: 200 n-li zmieniających swój sposób myślenia 8 grup szkoleniowych 320h szkoleniowych „Ferment” w szkołach Uświadomiona niekompetencja Wystandryzowanie zajęć pozalekcyjnych Pakiety edukacyjne Chęć dalszego doskonalenia

29 j.obce branżowe 48 – n-li 4 grupy/160 h szkoleniowych Wnioski uczestników – więcej szkoleń Reakcja – 2012 r. 8 certyfikowanych szkoleń z j. branżowego z pogłębieniem umiejętności w trakcie zagranicznych seminariów zawodowych

30 Szkolenia branżowe śrd. 60 godzinne dla 7 branż
Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu Szkolenia branżowe śrd. 60 godzinne dla 7 branż

31 Przykłady realizacji

32 Kurs SEP z egzaminem państwowym

33 Rezultaty: 56 n-li uzyskało nowe kwalifikacje (3 grupy) Placówka uruchomiła nowe kierunki kształcenia Wartość dodana – nowe kwalifikacje

34 Obróbka cyfrowa fotografii

35 60 h szkolenie 60 nauczycieli (4 grupy)

36 Praktyczna wizualizacja nabytych umiejętności

37 Kurs carvingu połączony z sommelierstwem

38 80 uczestników – 4 grupy 160h szkoleniowych Rezultat Nabycie kwalifikacji I stopnia z zakresu carvingu

39 Kurs barmański I stopnia
47 uczestników – 3 grupy 120h szkoleniowych Rezultat Nabycie kwalifikacji I stopnia barmana

40 Kurs spawania 20 uczestników 140 godz. szkoleniowych Uzyskanie kwalifikacji

41 Kurs kelnerski 44 osoby – 2 grupy 80 h szkoleniowych

42 Kurs techniki projektów reklamowych
18 osób 60 h szkoleniowych

43 Zastosowanie technologii RFDI w logistyce

44 Hity

45 Kurs projektantów programów modułowych

46 80 n-li 40 szkół 4grupy - każda 56h szkoleniowych

47 Efekty 80 n-li uzyskało certyfikat PSKM Pierwsze w Polsce programy zgodne z nową podstawą

48 Przygotowanie kadry do egzaminowania w systemie ECVET 5 pakietów; min
Przygotowanie kadry do egzaminowania w systemie ECVET 5 pakietów; min. 100 h szkoleniowych Termin realizacji – 2013 r. Planowa liczba miejsc

49 Komponent ponadnarodowy Termin realizacji – 2012 – czerwiec 2014
40 dyrektorów 120 n- li zawodu 12 pięciodniowych seminariów w Niemczech i w Szkocji

50 Szkolenia rozpoczynające się w roku 2012
Praktyki i seminaria zawodowe 50 h Termin realizacji – od 2012 r. Planowa liczba osób - 560

51 Liczba BO - 900 Program wsparcia doskonalenia z wykorzystaniem technologii ICT (np. AutoCad) – 40 h.szkoleniowych

52 Certyfikowany kurs języka obcego branżowego – 40 h. szkoleniowych
Liczba BO - 96 Certyfikowany kurs języka obcego branżowego – 40 h. szkoleniowych 8 grup (po 2 grupy z każdego języka tj. niemieckiego, angielskiego, francuskiego i rosyjskiego)

53 Liczba BO – 80/ cztery grupy
Kurs projektantów programów modułowych

54 Kurs kształtowania kompetencji kluczowych
Liczba BO – 100/ pięć grup Kurs kształtowania kompetencji kluczowych

55 Narzędzia wspomagające
7 branżowych programów modułowych modyfikowanych do potrzeb lokalnych Poradniki z ćwiczeniami do nauczania modułowego 3 specjalistyczne, mobilne pracownie komputerowe z programami do nauczania zawodu (np. AutoCad)

56 Kontakt Strona internetowa: lub (przekierowanie)

57 Dziękujemy


Pobierz ppt "kształcenia zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google