Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy masz jakieś określone plany dotyczące przyszłości? a) tak, wiem dokładnie co chcę robić b) nie,nie mam pojęcia co chcę robić c) nie jestem pewien\na,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy masz jakieś określone plany dotyczące przyszłości? a) tak, wiem dokładnie co chcę robić b) nie,nie mam pojęcia co chcę robić c) nie jestem pewien\na,"— Zapis prezentacji:

1

2 Czy masz jakieś określone plany dotyczące przyszłości? a) tak, wiem dokładnie co chcę robić b) nie,nie mam pojęcia co chcę robić c) nie jestem pewien\na, nie mogę się zdecydować,. nie mam sprecyzowanych zainteresowań

3 Jaka jest sytuacja na rynku pracy w Twoim kraju? a)to zależy od zawodu ale ogólnie dobra i nie ma problemu ze znalezieniem pracy b)to zależy od zawodu ale najczęściej ciężko jest znaleźć pracę c)nie mam pojęcia

4 Jakie zawody są najbardziej popularne w Twoim Kraju?

5 Jakie kierunki studiów są najczęściej wybierane?

6 Czy zamierzasz podjąć pracę w kraju czy za granicą? a)w kraju b)za granicą c)to będzie zależało od ofert pracy

7 Jeśli myślałeś o podjęciu pracy za granicą to powodem takiej decyzji jest głównie: a)chęć lepszej znajomości języka obcego b)nie widzę w kraju perspektywy na znalezienie pracy, która mnie usatysfakcjonuje finansowo c)inne powody:........................................................................

8 Myśląc o wyjeździe do pracy zagranicę chcesz: a)zdobyć doświadczenie, podszkolić język obcy i wrócić po roku – dwóch do swojego kraju b)dorobić się, odłożyć większą sumę pieniędzy i dopiero wtedy wrócić do kraju aby się jakoś urządzić c)nie zamierzam wracać do kraju, chcę mieszkać i pracować za granicą na stałe

9 Niektóre zawody wymagają znajomości języków obcych, ile ich znasz?

10 W jakim stopniu opanowałeś języki obce? a)1 w dobrym, reszta nie zaawansowany b)wszystkie w stopniu dobrym c)nie znam języków obcych

11 Jakich języków obcych najczęściej uczą się ludzie w Twoim kraju?

12 Młodzi ludzie w moim kraju uczą się języków obcych, ponieważ: a)powodem tylko i wyłącznie jest to, że wymagają tego od nich w szkole b)chcą się porozumiewać podczas wyjazdów na zagraniczne wycieczki i wakacje c)po skończeniu szkoły chcą wyjechać z kraju w poszukiwaniu lepsze pracy

13

14 Czy Pana/Pani zdaniem dzisiejsza młodzież ma określone plany dotyczące przyszłości? a)tak, większość studentów dokładnie wie, czym chce się zajmować w przyszłości b)nie, większość studentów nie ma jasno sprecyzowanych planów, czym chciałaby zająć się zawodowo po ukończeniu studiów c)nie wiem, nie mam zdania na ten temat

15 Jaka jest sytuacja na rynku pracy w Pańskim kraju? a)to zależy od zawodu ale ogólnie dobra i nie ma problemu ze znalezieniem pracy b)to zależy od zawodu ale najczęściej ciężko jest znaleźć pracę c)jeśli ktoś jest zdolny to zawsze znajdzie prace bez jakiejkolwiek protekcji

16 Jakie zawody są najbardziej popularne/najczęściej wybierane w Pańskim kraju?

17 Jakie kierunki studiów są Pana/Pani zdaniem najczęściej wybierane przez młodzież?

18 Czy Pana/Pani studenci zamierzają podjąć pracę w kraju czy zagranicą? a)w kraju b)za granicą c)to będzie zależało od oferty pracy, jeśli znajdą prace w swoim zawodzie w kraju to zostaną

19 Jeśli myślałby Pan/Pani o podjęciu pracy za granicą to powodem takiej decyzji byłoby głównie: a)chęć lepszej znajomości języka obcego b)perspektywa lepszych zarobków c)wyjazd na staż/stypendium naukowe i nabycie doświadczenia pracy ze studentami innego kraju d)inne powody:..................................................

20 Sądzi Pan/Pani, że młodzi ludzie myśląc o wyjeździe do pracy zagranicą chcą: a)zdobyć doświadczenie, podszkolić język obcy i wrócić po roku – dwóch do swojego kraju b)dorobić się, odłożyć większą sumę pieniędzy i dopiero wtedy wrócić do kraju aby się jakoś urządzić c)nie zamierzają wracać do kraju, chcą mieszkać i pracować za granicą na stałe

21 Niektóre zawody wymagają znajomości języków obcych, ile zna przeciętny uczeń w Pańskim kraju?

22 W jakim stopniu Pańskim zdaniem studenci mają opanowane języki obce? a)1 w dobrym, reszta nie zaawansowany b)wszystkie w stopniu dobrym c)nie znam języków obcych

23 Jakich języków obcych najczęściej uczą się młodzi ludzie w Pańskim kraju?

24 Młodzi ludzie w Pańskim kraju uczą się języków obcych, ponieważ: a)powodem tylko i wyłącznie jest to, że wymagają tego od nich w szkole b)chcą się porozumiewać podczas wyjazdów na zagraniczne wycieczki i wakacje c)po skończeniu szkoły chcą wyjechać z kraju w poszukiwaniu lepsze pracy

25 WNIOSKI Z BADAŃ Większość studentów w Polsce dokładnie wie, co chce robić w przyszłości, lecz gimnazjaliści i nauczyciele zarówno niemieccy jak i polscy nie mają o tym pojęcia. Spora grupa młodych ludzi w naszym kraju nie jest do końca zdecydowana, co do swoich planów. Większość ankietowanych twierdzi, że sytuacja na rynku pracy w ich kraju zależy od zawodu, ale najczęściej trudno jest znaleźć pracę. Odmienne zdanie mają profesorowie wyższych uczelni w Polsce, ponieważ twierdzą, że jeśli ktoś jest zdolny to zawsze znajdzie pracę bez jakiejkolwiek protekcji.

26 Według większości pytanych jednymi z najpopularniejszych zawodów są informatyk i ekonomista. Odmienne zdanie co do informatyki ma międzynarodowa grupa studiująca w Niemczech. Duża popularnością wśród ankietowanych cieszy się również zawód prawnika. W Polsce popularnym zawodem jest także psycholog. Większość polskich ankietowanych twierdzi, że najpopularniejsze kierunki studiów to medycyna, ekonomia, prawo międzynarodowe, lecz wg studentów uczących się w Niemczech prawo międzynarodowe to jest to rzadko wybierany kierunek studiów.

27 Opinie na temat chęci wyjazdów do pracy zagranicę są podobne. Większość osób swoją decyzję uzależnia od ofert pracy. Większość pytanych twierdzi, że powodem wyjazdu do pracy zagranicę byłyby głownie korzyści płynące z lepszej płacy, lecz połowa pytanych z grupy studiującej w Niemczech myślała głównie o lepszej znajomości języka obcego.

28 Jadąc do pracy zagranicę gimnazjaliści z Niemiec chcą wyjechać na stałe i nie wracać do swojego kraju, lecz Polacy pragną dorobić się większej sumy pieniędzy i dopiero wtedy wrócić do kraju. Studenci i nauczyciele z Niemiec chcą wyjechać za granicę, aby zdobyć wykształcenie, podszkolić język obcy i wrócić po kilku latach do kraju. Profesorowie z Polski uważają, że przeciętny student naszego kraju zna 1 język obcy. Nauczyciele Polscy w większości znają 1 język obcy, a całą reszta ankietowanych zna 2 języki obce.

29 Większość ankietowanych opanowała języki obce jeden w stopniu dobrym, a resztę w niezaawansowanym. Na tym tle wyróżniają się studenci z Niemiec, ponieważ wszystkie języki znają w stopniu dobrym. Wszyscy ankietowani uczą się języka angielskiego. Mniejsza grupa to Polacy uczący się języka niemieckiego. W Niemczech dużo osób uczy się także języka francuskiego. Wśród niemieckich nauczycieli dużym powodzeniem ciszy się także język hiszpański.

30 W Niemczech powodem nauki języków obcych najczęściej jest formalny wymóg szkolny. W Polsce zdania są podzielone między chęć porozumiewania się podczas wyjazdów na zagraniczne wycieczki, a tym, że po skończeniu szkoły uczniowie chcą wyjechać do pracy zagranicę.

31 ZAŁOŻONA PRZEZ NAS NA POCZATKU BADAŃ HIPOTEZA POTWIERDZIŁA SIĘ W STOSUNKU DO POLSKICH UCZNIÓW I STUDENTÓW. RZECZYWIŚCIE MŁODZI LUDZIE CHĘTNIE WYJECHALIBY DO PRACY ZAGRANICĘ PO SKOŃCZENIU NAUKI. POWODEM SĄ LEPSZE ZAROBKI. WIĘKSZOŚĆ JEDNAK CHCE PO JAKIMŚ CZASIE WRÓCIĆ NA STAŁE DO POLSKI. NATOMIAST MŁODZIEŻ NIEMIECKA DEKLARUJE CHĘĆ WYJAZDU ZAGRANICĘ NA STAŁE, CO BYŁO DLA NAS ZASKOCZENIEM.


Pobierz ppt "Czy masz jakieś określone plany dotyczące przyszłości? a) tak, wiem dokładnie co chcę robić b) nie,nie mam pojęcia co chcę robić c) nie jestem pewien\na,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google