Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Robert Raszczyk Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych GPW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Robert Raszczyk Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych GPW"— Zapis prezentacji:

1 ABC produktów strukturyzowanych na GPW dla Kowalskiego Cała ta Giełda, PKiN
Robert Raszczyk Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych GPW Warszawa,

2 ABC „struktur” Czym są „struktury”? Co jest dostępne na GPW?
„Jak się to je?” Jak czytać nazwę skróconą ? Płynność Zalety notowania Perspektywy rozwoju

3 Czym są struktury ?

4 Czym są produkty strukturyzowane?

5 Czym są produkty strukturyzowane?

6 Czym są produkty strukturyzowane?
Cel: spełnienie ich wymogów inwestycyjnych Cena „struktur”: uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, cen surowców, kursów walut) Inwestycja tylko w jeden papier wartościowy

7 Podział produktów strukturyzowanych (1)
GWARANCJA ? Produkty z całkowitą gwarancją kapitału Produkty z częściową gwarancją kapitału Produkty bez gwarancji kapitału

8 Podział produktów strukturyzowanych (2)
CZAS INWESTYCJI ? długoterminowe średnioterminowe krótkoterminowe

9 Umowny podział produktów strukturyzowanych
„Inwestycyjne” – Dłuższy czas życia, oczekiwany zarobek w dłuższym terminie, np. obligacje strukturyzowane „Spekulacyjne” – Certyfikaty strukturyzowane oparte o indeksy, akcje, surowce

10 Powody zainteresowania produktami ze strony inwestorów
Zmienność rynków finansowych Przejrzystość Dostęp do różnych instrumentów bazowych Awersja do ryzyka

11 Co jest dostępne na GPW ?

12 Obligacje strukturyzowane
Produkt notowany na giełdzie, Najczęściej z gwarancją wypłaty w dacie wykupu kwoty zainwestowanej w trakcie subskrypcji Instrumenty oparte o: Indeksy Różne papiery wartościowe Koszyki różnych instrumentów finansowych Towary Fundusze

13 Obligacje strukturyzowane na GPW - w dniu wykupu 100% gwarancja zwrotu kapitału zainwestowanego w trakcie subskrypcji DEUTSCHE BANK Magiczna Trójka 3-letnia obligacja str. z produktami bazowymi: DJ Eurostoxx 50, S&P 500, Nikkei 225, WIG20, copper, aluminium, oil, EPRA Index, currency market index DEUTSCHE BANK Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 62% średniego wzrostu indeksu BARCLAYS CAPITAL Obligacja indeksowa "Trendspotter„ Produkt bazowy: WTI oil, EPRA Euro Zone IX (nieruchomości), CECE EUR (indeks), treasury bonds from EURO countries, PLN WIBOR 6M (indeks rynku pieniężnego), fundusz hedgingowy (HFRX Global HF EUR) BARCLAYS CAPITAL 3-letnia surowcowa obligacja oszczędnościowa Produkt bazowy : złoto, platyna, węgiel, S&P GSCI Agriculture ER Index i ropa naftowa WTI BARCLAYS CAPITAL 2-letnia obligacja strukturyzowana o nazwie "Tygrys Gospodarczy" (tzw. indyjska) Produkt bazowy : koszyk akcji 8 spółek indyjskich, które wchodzą w skład indeksu BSE SENSEX 30. BARCLAYS CAPITAL 2-letnia obligacja strukturyzowana o nazwie "Obligacja Energetyczna powiązana z Koszykiem Towarów Giełdowych" Produkt bazowy : ropa naftowa typu WTI, olej opałowy, gaz ziemny, cena niemieckiej energii elektrycznej (ELECTRICITY-YEAR PHELIX-FUTURES BASE-EEX). BARCLAYS CAPITAL 4-letnia obligacja strukturyzowana o nazwie "Luxury Goods” Produkt bazowy : koszyk akcji spółek działających w sektorze dóbr luksusowych.

14 Certyfikaty strukturyzowane
Produkt notowany na giełdzie, Najczęściej animowany Jeden papier dla wszechstronnej inwestycji Produkty oparte o: Indeksy Koszyki akcji, towarów Surowce mineralne i towary rolne

15 Certyfikaty strukturyzowane zwykłe
Zysk (w%) 100 100 80 80 65 65 40 20 20 100 - 20 - 20 -40 -60 -80 instrument bazowy certyfikat -100 Strata (w %)

16 Certyfikaty strukturyzowane zwykłe
Odzwierciedlają zachowanie instrumentu bazowego Mają profil ryzyka 1:1 w stosunku do instrumentu bazowego Oferują prosty, przejrzysty i łatwy dostęp do instrumentu bazowego Są idealne dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach zwyżkujących bez dźwigni finansowej

17 Certyfikaty strukturyzowane zwykłe
Zalety 100%-owy udział Ograniczony/nieograniczony czas trwania Elastyczność Przejrzystość Wady Brak bieżących wypłat Ryzyko strat Ryzyko walutowe

18 Certyfikaty strukturyzowane gwarantowane
Kurs produktu bazowego Kwota gwarantowana Czas trwania Jeżeli kurs instrumentu bazowego w dniu wykupu certyfikatu znajduje się poniżej poziomu kwoty gwarantowanej, inwestor uzyskuje wypłatę kwoty gwarantowanej instrument bazowy

19 Certyfikaty strukturyzowane gwarantowane
Zalety Gwarancja kapitału Określona partycypacja w zyskach Elastyczność Wady Brak bieżących wypłat Wejście w inwestycje w trakcie trwania % gwarancja zwrotu kapitału dotyczy wyłącznie wartości emisyjnej

20 Certyfikaty strukturyzowane ekspresowe na przykładzie produktu DBW20E0411 (1)
Dzień obserwacji Wynik indeksu Wykup osiągnięcie lub przekroczenie przez indeks WIG20 100% poziomu początkowego 100 zł x (100% + (14% x 1)) TAK NIE osiągnięcie lub przekroczenie przez indeks WIG20 100% poziomu początkowego 100 zł x (100% + (14% x 2)) TAK NIE osiągnięcie lub przekroczenie przez indeks WIG20 100% poziomu początkowego dzień wykupu 100 zł x (100% + (14% x 3)) TAK NIE

21 Wartość indeksu pomiędzy "WIG20 końcowy/WIG20 początkowy"
Certyfikaty strukturyzowane ekspresowe na przykładzie produktu DBW20E0411 (2) NIE Wykup zł x 100% Dzień obserwacji TAK Wartość indeksu pomiędzy 70% a 100% (bariera) dzień wykupu NIE (poniżej lub na poziomie 70%) Wykup zł x Wynik gdzie Wynik oznacza: "WIG20 końcowy/WIG20 początkowy"

22 Certyfikaty strukturyzowane ekspresowe
Zalety Możliwy wcześniejszy wykup Rosnący kupon Warunkowe zabezpieczenie wartości nominalnej Elastyczność Wady Brak bieżących wypłat Ograniczona wypłata (znany kupon) Ryzyko strat

23 Produkty strukturyzowane na GPW – podsumowanie
Obligacje strukturyzowane rynek akcji, pieniężny, nieruchomości, surowców indeksy np. WIG20 surowce naturalne, nieruchomości, indeks CECE EUR, obligacje rządowe państw strefy Euro, indeks Rynku Pieniężnego, fundusze hedgingowe akcje z sektora dóbr luksusowych koszyki akcji i towarów giełdowych Certyfikaty strukturyzowane indeksy : NTX, WIG20, Belex15, KTX, PFTS, RDX, ROTX, Sofix, BZ WBK Nowa Era, NIKKEI 225, Nasdaq 100 surowce mineralne i towary rolne

24 „Jak się to je” ?

25 Wystarczy… Mieć rachunek w biurze maklerskim Mieć chęć do inwestowania
Wykazywać zainteresowanie rynkiem, nie tylko akcji Mieć chwilę czasu Mieć parę złotych Potrzeba gwarancji zwrotu kapitału

26 Obligacje strukturyzowane Certyfikaty strukturyzowane
Zasady obrotu na GPW Obligacje strukturyzowane Certyfikaty strukturyzowane Rynek kasowy Rynek równoległy System kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu (2 krotny fixing o i 15.00) Notowania ciągłe 9.00 – 16.30 Notowanie w procentach wartości nominalnej Notowanie w PLN Rozliczenie transakcji T+2

27 Jak czytać nazwę skróconą ?

28 Struktura budowy nazwy skróconej dla obligacji strukturyzowanych
XX ABC MMYY Emitent Produkt bazowy Data Zapadalności Przykład: DBMGT0810 DB MGT 0810

29 Struktura budowy nazwy skróconej dla certyfikatów strukturyzowanych
XX ABC Z MMYY Emitent Instrument bazowy Seria Data Zapadalności Przykład: RCGLDAOPEN RC GLD A OPEN

30 Płynność

31 Płynność instrumentów na giełdzie
Zależy od kilku czynników: Typu instrumentu strukturyzowanego i jego konstrukcji Kręgu inwestorów, do których kierowany jest produkt Zainteresowania inwestorów poszczególnymi certyfikatami _______________________________________________________ Kwotowań emitenta (animatora)

32 Animowanie certyfikatów strukturyzowanych
Dla produktów emitentowanych przez RCB, UniCredit, DB oraz BNP Paribas: minimalna wielkość oferty maksymalny spread RCB – kwotowanie ciągłe (animator: RCB) UniCredit - kwotowanie ciągłe (animator: UniCredit CAIB Polska) DB – kwotowanie 2 razy w ciągu sesji (animator: DB Securities Polska) BNP Paribas – kwotowanie ciągłe (animator: DM BZ WBK)

33 Zalety notowania

34 Zalety notowania produktów strukturyzowanych na GPW (1)
Łatwy dostęp dla wszystkich inwestorów giełdowych Płynność Możliwe „wyjście” z inwestycji dzięki rynkowi wtórnemu Publicznie znana i dostępna na rynku cena

35 Zalety notowania produktów strukturyzowanych na GPW (2)
Niskie koszty transakcyjne Znana formuła wypłaty Dostęp do nowych rynków i nowych instrumentów Elastyczność Przejrzystość

36 Perspektywy rozwoju

37 Liczba notowanych produktów strukturyzowanych na GPW (01-08.2008)

38 Rozwój rynku na GPW wartość obrotów: ok. 87,37 mln zł
2008 (Styczeń – Sierpień) wartość obrotów: ok. 87,37 mln zł wolumen obrotu: ok. 470 tys. szt., liczba transakcji: 4.508 Aktualnie notowane 42 produkty (33 certyfikaty, 9 obligacji) 6 emitentów (Barclays Bank PLC, BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., Deutsche Bank, London, Erste Bank, Raiffeisen Centrobank, UniCredit)

39 Proszę pamiętać… Produkty notowane na GPW, nie polisy i nie lokaty Instrumenty rynku kasowego Obrót jak akcje Brak depozytów Jeden papier wartościowy zamiast wielu

40 Potrzebujesz więcej informacji? www.gpw.pl
Masz pytanie ? Zadaj je przez internet:

41 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Dziękuję za uwagę ! Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel. (022) , fax (022) , (022)


Pobierz ppt "Robert Raszczyk Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych GPW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google