Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zysk Absolutny Zyskuj niezależnie od sytuacji na rynku Opis Strategii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zysk Absolutny Zyskuj niezależnie od sytuacji na rynku Opis Strategii."— Zapis prezentacji:

1

2 Zysk Absolutny Zyskuj niezależnie od sytuacji na rynku Opis Strategii

3 Nowa strategia inwestowania Zysk Absolutny Departamentu Zarządzania Aktywami Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A została stworzona w odpowiedzi na ostatnie, znaczne wahania i spadki na tradycyjnych rynkach finansowych, jako alternatywa dla typowego rynku akcji. Strategia Zysk Absolutny daje inwestorowi możliwość osiągania zysków nawet podczas spadków na rynku akcji z uwagi na wykorzystywanie w procesie zarządzania zaawansowanych instrumentów finansowych jakim są derywaty (kontrakty terminowe). Departament Zarządzania Aktywami DM BOŚ to zespół doświadczonych ekspertów rynku finansowego. Funkcjonujemy w ramach jednego z najdłużej działających domów maklerskich w Polsce, licznie nagradzanego za swoją działalność. Dzięki doskonałej znajomości rynku możemy efektywnie lokować powierzone nam aktywa, a zespół profesjonalnych doradców gwarantuje najwyższą jakość w zakresie współpracy z Klientem. Opis Strategii

4 Celem strategii inwestycyjnej jest uzyskiwanie zysku powyżej rentowności bonów skarbowych bez względu na trend panujący na rynkach finansowych. W portfelu mogą być zajmowane zarówno długie jak i krótkie pozycje. Przedmiotem inwestycji mogą być akcje, obligacje, depozyty oraz kontrakty terminowe oparte na indeksach giełdowych, akcjach. Udział poszczególnych aktywów jest zależny od perspektyw rynku akcji oraz oczekiwanych stóp zwrotu na rynku instrumentów dłużnych. Poziom zaangażowania w akcje, instrumenty pochodne oraz obligacje waha się od -100% do +150%. Dzięki takiej strukturze portfela istnieje możliwość osiągania zysków nawet w sytuacji dekoniunktury na rynkach akcji Min. kwota wejściowa: 50 000 zł Moment wejścia/wyjścia z inwestycji: dowolny Oczekiwana stopa zwrotu wysoka – ponad rynkowa Ryzyko inwestycji: wysokie Opłaty za wejście: brak Niskie opłaty za zarządzanie - zgodnie z tabelą opłat Zysk Absolutny

5 Jak to działa Środki własne 100 000 zł Typ inwestycji: akcje Kwota inwestowana 100 000 zł Sytuacja na rynku: wzrost 5% Zysk z inwestycji: ok.5 000 zł Standardowa strategia akcyjna

6 Jak to działa Środki własne 100 000 zł Typ inwestycji: kontrakty terminowe i akcje Kwota inwestowana do 150 000 zł 150% środków własnych Sytuacja na rynku: wzrost 5% Zysk z inwestycji: ok. 7 700 zł Strategia Zysk Absolutny – wzrost na rynku Dzięki wykorzystaniu kontraktów terminowych przy wzroście rynku o 5% portfel zyskał prawie 8%

7 Jak to działa Strategia Zysk Absolutny – spadek na rynku Środki własne 100 000 zł Typ inwestycji: obligacje i lokata Typ inwestycji: 2 kontrakty terminowe na spadek Kwota inwestowana 94 000 zł Kwota inwestowana 6 000 zł Wielkość realnej pozycji 60 000 zł Sytuacja na rynku: spadek 5% Zysk z inwestycji: 395 złZysk z inwestycji: 3 000 zł Całkowity zysk z inwestycji 3 395 zł Dzięki wykorzystaniu kontraktów terminowych przy spadku rynku o 5% portfel zyskał ponad 3%

8 Dzięki wykorzystaniu w strategii Zysk Absolutny kontraktów terminowych opierających się na dźwigni finansowej – angażując jedynie małą kwotę z naszego kapitału ( ok. 3 000 zł na jeden kontrakt), obracamy kwotą 10-krotnie większą i od tej kwoty liczone są zyski i straty. Dzięki takiej konstrukcji portfela i wykorzystaniu kontraktów terminowych - angażując 100% środków własnych możemy obracać kwotą nawet o 50% wyższą i tym samym zwielokrotniać swój zysk W podanym przykładzie angażując jedynie 6 000 zł inwestujemy 60 000 zł i od tej kwoty liczone są zyski. Pozostała część kapitału w zależności od sytuacji na rynku inwestowana jest bądź to w akcje bądź w bezpieczne instrumenty finansowe. Jak to działa

9 Ryzykiem w tej sytuacji jest to, iż w przypadku ruchu rynku w przeciwnym kierunku niż zakupiony kontrakt terminowy, straty również są liczone od faktycznie inwestowanej kwoty tj. wynikającej z wpłaconego kapitału powiększonego o sumę pochodzącą z zastosowania kontraktu terminowego. Z uwagi na ten fakt, angażowanie się w kontrakty terminowe będzie następowało sukcesywnie i wykorzystywane będzie w sytuacji potwierdzonych przesłanek poruszania się rynku w danym kierunku. Zysk Absolutny jest naszą najbardziej agresywną strategią inwestycyjną i wiąże się z największym ryzykiem inwestycyjnym Ryzyko

10 Tabela opłat za zarządzanie strategii Zysk Absolutny Opłata

11 Jedna z nielicznych usług zarządzania aktywami na rynku polskim, gdzie inwestor zachowując wszelkie atuty usługi Asset Managementu i ma możliwość uzyskiwania dochodów również w sytuacji spadków na rynku akcji dzięki inwestycjom zarządzających w kontrakty terminowe. Inwestycje są powadzone przez doświadczonych specjalistów z renomowanego Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Indywidualne podejście - stały kontakt z doradcą w zakresie tworzenia i nadzorowania strategii inwestycyjnej Pełna płynność i dostęp do powierzonych środków – dowolny czas trwania inwestycji i możliwość zmian strategii inwestycyjnej Możliwość ciągłego sprawdzania stanu rachunku Niskie koszty – rozwiązanie tańsze od funduszy + 100% partycypacji w zyskach Możliwość osiągania zysków niezależnie od koniunktury giełdowej - unikalna na polskim rynku strategia inwestycyjna Korzyści

12 Dowiedz się więcej – skontaktuj się z nami lub umów na spotkanie Departament Zarządzania Aktywami DM BOŚ 00-517 Warszawa Ul. Marszałkowska 78/80 Tel. +48 22 504 33 64 Fax. +48 22 504 33 69 E-mail: zarzadzanie@bossa.pl Kontakt

13


Pobierz ppt "Zysk Absolutny Zyskuj niezależnie od sytuacji na rynku Opis Strategii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google