Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział grup inwestorów w obrotach giełdowych – rok 2003 Warszawa, 04.03.04.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział grup inwestorów w obrotach giełdowych – rok 2003 Warszawa, 04.03.04."— Zapis prezentacji:

1 Udział grup inwestorów w obrotach giełdowych – rok 2003 Warszawa, 04.03.04

2 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych II półroczu 2003 r Udział inwestorów w obrotach giełdowych w całym 2003 r Udział inwestorów w obrotach giełdowych w latach 1996-2003 Udział Internetu w obrotach giełdowych Aktywność Polaków na rynku kapitałowym

3 Udział inwestorów zagranicznych w obrotach giełdowych w II półroczu 2003 r % 31 12 16

4 Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach giełdowych w II półroczu 2003 r % 29 42 75 73

5 Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach giełdowych w II półroczu 2003 r % 40 57 24 11

6 Udział inwestorów zagranicznych w obrotach giełdowych w 2003 r % 32 1 2 16

7 Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach giełdowych w 2003 r % 29 42 7473

8 Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach giełdowych w 2003 r % 39 57 23 11

9 Udział inwestorów zagranicznych w obrotach giełdowych akcjami %

10 Udział inwestorów zagranicznych w obrotach giełdowych kontraktami terminowymi %

11 Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach giełdowych akcjami %

12 Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach giełdowych kontraktami terminowymi %

13 Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach giełdowych akcjami %

14 Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach giełdowych kontraktami terminowymi %

15 Dynamika zmian struktury obrotów (cz. I)

16 Dynamika zmian struktury obrotów (cz. II)

17 Średni udział rachunków internetowych w ogólnej liczbie rachunków obsługiwanych przez BM 7 9 %

18 Udział zleceń złożonych za pośrednictwem Internetu przez inwestorów w ogólnej liczbie zleceń (akcje) 13 31 33 36 %

19 Udział transakcji zawieranych przez Internet w obrotach giełdowych akcjami 10 19 22 15 %

20 Udział zleceń złożonych poprzez Internet przez inwestorów w ogólnej liczbie zleceń (kontrakty) 29 40 46 48 %

21 Udział transakcji zawieranych przez Internet w obrotach giełdowych kontraktami 24 32 31 38 %

22 Aktywność Polaków na rynku kapitałowym 11 mln członków funduszy emerytalnych (30% populacji) jest pośrednimi właścicielami spółek notowanych na giełdzie. Ok. 1 mln rachunków inwestycyjnych w biurach maklerskich, z czego ponad 20% było aktywnych w 2003 r. 38,8 tys. NIK z czego 28% aktywnie inwestowało na rynku terminowym w 2003 r.

23 Inwestorzy zagraniczni na GPW - wnioski: O 10% spadł w 2003 r. udział inwestorów zagranicznych na rynku akcji w porównaniu z rokiem poprzednim, ale odnotowano ponad 20% wzrost wartości obrotów tej grupy inwestorów. Udział inwestorów zagranicznych na rynku terminowym, w ciągu ostatnich 4 lat, pozostaje na stałym i niewielkim (2%) poziomie. Inwestorzy zagraniczni mają ośmiokrotnie większy udział na rynku opcji, w porównaniu z rynkiem kontraktów terminowych.

24 Inwestorzy indywidualni na GPW - wnioski: Udział inwestorów indywidualnych na rynku kasowym w 2003 r. nie zmienił się w porównaniu z rokiem poprzednim, ale wartość zawartych przez nich transakcji wzrosła o 30%. Od 2000 r. spada pozycja inwestorów indywidualnych na rynku terminowym, choć nadal ich zaangażowanie stanowi 2/3 całego rynku instrumentów pochodnych. Opcje, wśród tej grupy inwestorów, cieszą się takim samym powodzeniem co kontrakty terminowe.

25 Inwestorzy instytucjonalni na GPW - wnioski: Od 2000 r. rośnie pozycja inwestorów instytucjonalnych zarówno na rynku kasowym jak i terminowym. Zaangażowanie tej grupy inwestorów na GPW jest najwyższe od 1997 r., czyli od momentu prowadzenia badań na ten temat.

26 Znaczenie Internetu - wnioski: Liczba rachunków internetowych obsługiwanych przez biura maklerskie, choć nadal niewielka, to jednak rośnie i obecnie co 10 rachunek ma dostęp do Internetu. Połowa zleceń na rynku terminowym przechodzi przez Internet, a niespełna 1/3 na rynku akcji Stale rośnie znaczenie Internetu w obrotach na rynku terminowym. Na rynku akcji w ostatnim okresie tendencja ta została zahamowana.

27 Noty metodologiczne: Forma badania: kwestionariusz ankiety, uczestnicy podawali dokładne wartość lub wskazywali przedziały (wówczas brano pod uwagę środek przedziału). Uczestnicy badania: 21 biur maklerskich członków GPW. Czas badania: styczeń 2004. Dane za okres: I i II półrocze 2003 r. Działalność animatora została potraktowana jako działalność krajowego inwestora instytucjonalnego, zaś zarządzanie portfelem klienta jako działalność inwestora indywidualnego. W badaniach uwzględniono tylko obroty sesyjne realizowane na GPW (rynek obligacji GPW stanowi tylko ok. 0,5% całego rynku obligacji w Polsce).


Pobierz ppt "Udział grup inwestorów w obrotach giełdowych – rok 2003 Warszawa, 04.03.04."

Podobne prezentacje


Reklamy Google