Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."— Zapis prezentacji:

1 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
MiniWIG20 - jednostki indeksowe na indeks WIG20 Prezentacja dla inwestorów Dział Notowań GPW kwiecień 2005

2 Program prezentacji Zalety MiniWIG20 Konstrukcja i zasady notowania
Obowiązki i prawa nabywcy/wystawcy Zasady rozliczeń Przykłady wykorzystania MiniWIG20 Dla kogo jest MiniWIG20 Czynniki ryzyka Podatki Dodatkowe informacje

3 Jednostki Indeksowe (MiniWIG20)
instrument umożliwiający inwestycję niemal równoważną zakupowi portfela indeksu WIG20 instrument naśladujący zmiany procentowe indeksu WIG20 instrument pochodny Jednostki indeksowe czyli MiniWIG20 na indeks WIG20 są instrumentem umożliwiającym inwestycję równoważną inwestowaniu bezpośrednio w indeks WIG20. Cena MiniWIG20 zależy od wartości instrumentu bazowego czyli indeksu WIG20. Zgodnie z zapisami w Warunkach obrotu „Pod pojęciem jednostki indeksowej rozumie się prawo przysługujące nabywcy jednostki wobec wystawcy do żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty należnej na warunkach określonych w standardzie jednostek indeksowych na indeks giełdowy WIG20.”

4 Zalety inwestycja niewielkiej kwoty pieniężnej pośrednio w indeks WIG20, oparty o ceny akcji największych i najbardziej płynnych spółek Mini ma kilka zalet. Dla inwestora nabycie MiniWIG20 to inwestycja niewielkiej kwoty pieniężnej - pomijając prowizję inwestor wydaje tyle ile wynosi cena jednostki np. 150 zł. Nabywa za to instrument oparty o najpopularniejszy indeks giełdowy WIG20. Indeks WIG20 jest indeksem liczonym na podstawie portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie w Warszawie. Popularna nazwa tych spółek to „blue chips”. Indeks WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego wyliczaniu uwzględnia się jedynie zmiany cen zawartych w nim akcji.

5 Zalety bezpieczeństwo inwestycji - cena jednostki uzależniona od zmian całego indeksu a nie od zmiany ceny jednej akcji Inwestor który nabył MiniWIG20, inwestuje w portfel akcji a nie w jedną wybraną akcję. Inwestycja w portfel akcji poprzez nabycie MiniWIG20 jest obciążona znacznie mniejszym ryzykiem niż inwestowanie w jedną wybraną akcję z indeksu WIG20. Załóżmy, że ceny pojedynczej akcji z portfela indeksu gwałtownie spadną. Ceny pozostałych akcji z portfela mogą zanotować mniejszy spadek, nie zmienią się lub wzrosną. W ten sposób będą one ograniczały straty wynikające ze spadku cen jednej akcji.

6 Zalety Cena JI powinna podążać za wartością indeksu WIG20
(naśladować indeks) - łatwiejsza analiza inwestycji Ponieważ instrumentem bazowym dla MiniWIG20 jest indeks WIG20, cena Mini naśladować będzie zmiany indeksu. Inwestorzy, którzy nabyli Mini, obserwując zmiany indeksu WIG20 mogą z łatwością śledzić zmiany wartości swojej inwestycji. Należy przy tym pamiętać, że teoretyczna wartość Mini jest równa wartości indeksu WIG20 pomnożonej przez 0,1 zł. Oczywiście rzeczywista cena Mini będzie ukształtowana przez popyt i podaż i może nieco odbiegać od wartości teoretycznej.

7 Cena teoretyczna jednostki
Przykładowo jeżeli wartość indeksu WIG20 wynosi 1700 pkt , mnożnik 0,1 zł, to cena JI czyli Mini wynosi 170 zł jeżeli wartość indeksu WIG20 wynosi 1550 pkt , mnożnik 0,1 zł, to cena JI czyli Mini wynosi 155 zł jeżeli wartość indeksu WIG20 wynosi 1320 pkt , mnożnik 0,1 zł, to cena JI czyli Mini wynosi 132 zł Powyżej przedstawione ceny Mini są wartościami teoretycznymi. Należy pamiętać że aktualna cena Mini zależeć będzie od popytu i podaży na rynku.

8 Zalety Jednostki indeksowe a jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych: ciągłość wyceny w trakcie dnia możliwość zarabiania w trakcie sesji na zmianach cen niższe koszty

9 Zalety Inwestowanie w indeks poprzez jednostki indeksowe
Cena jednostki zbliżona do cen akcji, Inwestowanie w jednej transakcji, cena jednostek odpowiada wartości indeksu, np. MiniWIG20 = 160 zł (1600pkt/10 x 1zł) koszty transakcyjne niższe niż na rynku kasowym. Dla porównania inwestowanie w indeks poprzez jednostki indeksowe jest dużo prostsze i mniej niebezpieczne. Wynika to z kilku powodów: cena jednostki zbliżona do cen akcji na giełdzie Mini pozwala na inwestowanie w cały indeks w jednej transakcji, cena jednostek odpowiada wartości indeksu - np. gdy wartość indeksu WIG20 wynosi 1600 pkt to cena JI wynosi 160 zł (1600pkt/10 x 1zł), koszty transakcyjne przy inwestowaniu w Mini są niższe niż na rynku kasowym.

10 Zalety proste zakończenie inwestycji przez nabywcę JI:
sprzedanie jednostki w trakcie sesji wykonanie jednostki (umorzenie za gotówkę) Każdą rozpoczętą inwestycję na rynku jednostek Mini można bardzo łatwo zakończyć. Nabywca Mini może zakończyć swoją inwestycję na jeden z dwóch sposobów: może sprzedać wcześniej nabytą jednostkę - jest to tzw. zamknięcie pozycji na rynku Mini (tak jak w przypadku kontraktów terminowych ), może zgłosić Mini do wykonania - czyli umorzenia jednostki za gotówkę.

11 Zalety nabywca Mini płaci wystawcy jej pełną cenę (tak jak przy zakupie akcji)... nie wnosi depozytów zabezpieczających w przeciwieństwie do nabywcy kontraktów terminowych na WIG a więc nie musi uzupełniać depozytów gdy wartość MiniWIG20 spadnie Inwestowanie w Mini ma cechy zbliżone do nabywania kontraktów terminowych. Ponieważ jednak nabywca Mini kupując instrument płaci wystawcy jego pełną cenę często nazywaną premią to w przeciwieństwie do nabywców kontraktów nabywca Mini... nie wnosi już depozytów zabezpieczających oraz nie musi uzupełniać depozytów w przypadku, gdy cena Mini spadnie. Taka sytuacja sprawia, że nabywca nie musi zamykać pozycji w przypadku spadku cen ze względu na brak środków na uzupełnienie depozytu. Oznacz to, że nabywca może „przetrzymać” jednostkę przez dłuższy czas w przypadku gdy wartość bieżąca indeksu a co za tym idzie kurs Mini jest niższa od ceny po której Mini zostało nabyte. Jednocześnie ponieważ nabywca indeksu nie wnosi depozytu (stanowiącego część wartości instrumentu) a płaci za niego pełną cenę jest pozbawiony dźwigni finansowej z której korzysta nabywca kontraktu terminowego.

12 Jednostki Indeksowe (MiniWIG20) są łatwe i proste
w „użyciu”

13 MiniWIG20 konstrukcja Instrument bazowy - indeks WIG20
Mnożnik - 1 pkt = 0,1 zł Kwotowanie - w złotych Cena rozliczeniowa: Ustalana codziennie wartość WIG20 na otwarcie sesji * mnożnik Kwota rozliczeniowa - Równa cenie rozliczeniowej Ostatni dzień obrotu - Dzień przed ostatnim dniem sesyjnym w XII 2025 r

14 Zasady obrotu notowania ciągłe (9: :20) - identycznie jak kontrakty terminowe – łącznie z dogrywką, ograniczenia wahań kursów (5 % od kursu odniesienia, z możliwością rozszerzenia do 15%), kurs odniesienia to kurs zamknięcia z poprzedniej sesji z uwzględnieniem limitów zleceń znajdujących się w arkuszu na zamknięciu (analogicznie jak w przypadku kontraktów terminowych), maksymalny wolumen zlecenia – jednostek indeksowych wspomaganie płynności działaniami animatora (BH, BOŚ i BDM) konieczny NIK Kilka słów należy poświęcić zasadom notowania jednostek indeksowych. Notowania Mini odbywać się będą w godzinach 9: :10, w systemie notowań ciągłych - identycznie jak w przypadku kontraktów terminowych. Istnieją ograniczenia wahań kursów wynoszące 10%. W przypadku równoważenia można rozszerzyć ograniczenia wahań kursów do 15%. Dostępne są wszystkie rodzaje zleceń w systemie giełdowym WARSET. Rynek będzie wspomagany działaniami animatora, który zapewniać będzie płynność obrotu. Ponieważ Mini są instrumentem pochodnym, inwestorzy którzy będą chcieli nabywać lub wystawiać jednostki muszą posiadać Numer Identyfikacyjny Klienta - czyli posiadać rachunek praw pochodnych w biurze maklerskim.

15 m.in. nie ma prawa do dywidendy, czy do udziału w WZA
Nabywca ponieważ JI to nie akcja - nabywca nie ma takich praw jak nabywca akcji m.in. nie ma prawa do dywidendy, czy do udziału w WZA Inwestor musi pamiętać, że kupując jednostkę (Mini) nie nabywa akcji. To powoduje że nie posiada praw jakie posiadają ci inwestorzy, którzy nabyli akcje - np. nie ma prawa do dywidendy czy też udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

16 Profil wypłaty dla nabywcy
Slajd przedstawia profil wypłaty dla nabywcy jednostki indeksowej (Mini). Załóżmy, że inwestor nabędzie jednostkę po cenie 150 zł - wartość indeksu wynosi 1500 pkt. Jeżeli wartość indeksu wzrośnie np.do 1700 pkt - cena jednostki wzrośnie do 170 zł. Jeżeli inwestor sprzeda jednostkę (zamknie pozycję, to jego zysk (bez uwzględnienia prowizji) wyniesie 20 zł (1700 pkt pkt ) * 0,1 zł = 20 zł Jeżeli natomiast wartość indeksu spadnie do 1300 pkt - cena jednostki spadnie do 130 zł. Jeżeli inwestor sprzedał by jednostkę w tym momencie stracił by 20 zł. Nie musi jednak tego robić - może poczekać aż wzrośnie wartość indeksu, co spowoduje wzrost ceny jednostki.

17 Nabywca może wybrać metodę zamknięcia pozycji która w danej chwili przyniesie mu największe korzyści wykonać jednostkę, gdy nie może jej sprzedać z powodu braku popytu Dwie możliwości zamknięcia pozycji - sprzedaż lub wykonanie, pozwalają inwestorowi na wybranie tej metody zakończenia inwestycji, która przyniesie mu więcej korzyści. W przypadku gdy z powodu małej płynności na rynku inwestor nie może sprzedać jednostki i zamknąć pozycji, ma możliwość wykonać jednostkę.

18 Jednostka Indeksowa Z/S Z/S S(t) S(t) punkt opłacalności
= cena wykonania + premia = 0 + premia = premia cena wykonania = 0 pkt Cena wykonania 0 pkt S(t) Cena wykonania X pkt kwota zapłaconej premii

19 Wykonanie inwestor zgłasza wykonanie jednostki do DM (T),
do 16:30 w danym dniu DM przekazuje informacje do KDPW, kwota rozliczenia ustalana w oparciu o wartość otwarcia indeksu WIG20 z dnia następnego (T+1) przekazanie kwoty na rachunek inwestora następuje w T+2 wykonanie możliwe do przedostatniego dnia obrotu jednostką indeksową w ostatnim dniu obrotu wykonanie nastąpi automatycznie Nabywca jednostki MiniWIG20 ma prawo do jej wykonania. Jeżeli inwestor zdecyduje się na wykonanie jednostki, przekazuje dyspozycję do swojego DM, który do godziny zgłasza ten zamiar do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (w dniu T) Kwota rozliczenia, czyli kwota, która zostanie mu wypłacona za wykonaną jednostkę wyliczana jest w oparciu o wartość indeksu WIG20 która zostanie ustalona na otwarciu (na początku sesji) w dniu następnym (w dniu T+1) Przekazanie środków na rachunek wykonującego jednostkę indeksową nastąpi w terminie T+2. Wykonanie jednostki indeksowej (MiniWIG20) będzie możliwe do przedostatniego dnia obrotu jednostką włącznie - czyli do poprzedzającego ostatni dzień obrotu włącznie. W ostatnim dniu obrotu wykonanie nastąpi automatycznie.

20 Wybór wystawcy jednostki
wybór wystawcy jednostki indeksowej, który przekaże kwotę wykonania, dokonywany jest losowo w pierwszej kolejności losowani są klienci zajmujący pozycję krótką w ramach tego samego uczestnika rozliczającego Należy zwrócić uwagę, że wystawca po wylosowaniu go może na otwarciu kolejnej sesji wystawić kolejną jednostkę.

21 w wyniku wykonania JEDNOSTKI INDEKSOWEJ inwestor otrzymuje
kwotę wyrażoną w złotych równą 1/10 wartości indeksu WIG20 określonej na otwarciu sesji w dniu następnym Wykonanie jednostki będzie bardzo proste - inwestor otrzyma kwotę wyrażoną w złotych równą 1/10 wartości indeksu WIG20, która zostanie określona na otwarciu sesji w dniu następnym po dniu w którym inwestor zgłosił zamiar wykonania jednostki. Przykładowo gdy wartość indeksu WIG20 na otwarcie wyniesie 1560,5 pkt, inwestor otrzyma kwotę 156,05 zł.

22 Zamknięcie pozycji długiej w JI
(1) Wykonanie jednostki - otrzymanie od wystawcy jednostki kwoty rozliczenia (2) Sprzedanie jednostki (pozycja krótka) -zajęcie pozycji odwrotnej wykonanie jednostki nabycie jednostki (pozycja długa) Nabywca ma dwie możliwości zamknięcia pozycji długiej którą zajął, nabywając Mini. Może : wykonać jednostkę - otrzyma wtedy od wystawcy kwotę rozliczenia wyliczoną w oparciu o wartość indeksu na otwarciu w dniu następnym albo sprzedać jednostkę - otrzyma wtedy kwotę równą aktualnej cenie jednostki na rynku. Sprzedając jednostkę zamknie posiadaną pozycję na rynku. sprzedaż jednostki (pozycja krótka)

23 Wykonanie a sprzedaż JI - różnice
(1) cena - sprzedaż w oparciu o cenę na rynku jednostek, - wykonanie w oparciu o cenę z rynku kasowego z dnia następnego (2) elastyczność - sprzedaż - w dowolnej chwili w trakcie notowań w oparciu o aktualną cenę JI, - wykonanie - do 16:30 zgłoszenie wykonania do KDPW, kwota rozliczenia ustalana w oparciu o wartość otwarcia indeksu WIG20 dnia następnego Inwestor musi pamiętać, że istnieją zasadnicze różnice pomiędzy wykonaniem jednostki indeksowej a jej sprzedażą. Po pierwsze cena - w przypadku sprzedaży - inwestor otrzyma kwotę po jakiej sprzeda jednostkę. Cena ustalona będzie na rynku, w przypadku wykonania - ceną po której nastąpi wykonanie będzie wartość indeksu na otwarciu rynku kasowego w dniu następnym.Inwestor musi pamiętać o tym iż cena po której zostanie wykonana jednostka nie jest znana w momencie podjęcia decyzji o jej wykonaniu - podobnie jak ma to miejsce w przypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Po drugie elastyczność: inwestor może zdecydować się na sprzedaż jednostki teoretycznie w każdym momencie sesji lub wykonanie jednostki w dniu następnym po zgłoszeniu.

24 Wystawca otrzymuje od nabywcy aktualną wartość MiniWIG20
musi utrzymywać depozyt zabezpieczający równy sumie: kwoty zabezpieczającej dzienną zmianę ceny jednostki (5,9%* wartości MiniWIG20) plus aktualnej wartości jednostki indeksowej część depozytu może być wniesiona w obligacjach i akcjach z indeksu WIG20 jest zobowiązany do dostarczenia nabywcy MiniWIG20 na jego żądanie kwoty rozliczenia * Poziom depozytu na dzień – aktualny poziom depozytu dostępny jest na stronie Co się dzieje z wystawcą, czyli sprzedawcą Mini. W wyniku wystawienia Mini, wystawca otrzymuje od nabywcy całą wartość jednostki indeksowej. Wystawca wpłaca depozyt zabezpieczający który składa się z dwóch części: kwocie równej otrzymanej cenie jednostki - zabezpiecza wykonanie jednostki, dodatkowego depozytu - zabezpieczającego dzienne wahania Z uwagi na fakt, że tylko część wartości jednostki jest wnoszona z własnych środków wystawca jednostki wykorzystuje dźwignię finansową. Wystawca musi utrzymywać depozyt zabezpieczający przez cały czas posiadania otwartej pozycji. Wystawca ma prawo wnieść część depozytu w obligacjach i akcjach wchodzących w skład indeksu WIG20, wg zasad określonych przez KDPW. Pozwoli to wystawcy wpłacić część depozytu w papierach i zwolnić część otrzymanej za wystawienie jednostki kwoty pieniężnej. Wnoszenie depozytów powoduje, że dla wystawcy istnieć będzie dźwignia finansowa. Wystawiając jednostkę inwestor bierze na siebie obowiązek dostarczenia kwoty rozliczenia nabywcy Mini, który podjął decyzję o wykonaniu jednostki.

25 Profil wypłaty dla wystawcy JI
Slajd przedstawia profil wypłaty dla wystawcy jednostki indeksowej (Mini). Załóżmy, że inwestor wystawi jednostkę po cenie 150 zł - wartość indeksu wynosi 1500 pkt. Jeżeli wartość indeksu wzrośnie np.do 1700 pkt - cena jednostki wzrośnie do 170 zł. Jeżeli inwestor zamknie pozycję (kupi MiniWIG2020) po cenie 170 zł, poniesie stratę w wysokości 20 zł. Jeżeli natomiast indeks spadnie do np.do 1300 pkt - cena jednostki spadnie do 130 zł. Jeżeli inwestor zamknie pozycję (kupi MiniWIG20) po cenie 130 zł, zarobi 20 zł. Wszystkie powyższe operacje nie uwzględniają opłat prowizyjnych.

26 Zamknięcie pozycji krótkiej w MiniWIG20
Wystawca jednostki indeksowej może zamknąć swoją pozycję tylko i wyłącznie poprzez zajęcie pozycji długiej - nabycie jednostki indeksowej Wystawca może zamknąć swoją inwestycję na rynku jednostek indeksowych (Mini) tylko w jeden sposób - musi nabyć jednostkę indeksową. Zamknięcie pozycji dla wystawcy jednostki indeksowej odbywa się więc identycznie jak w przypadku kontraktów terminowych.

27 Rodzaje pozycji - podsumowanie
kupno JI (pozycja długa) sprzedaż czyli wystawienie JI (pozycja krótka) Podsumowując inwestor może nabyć jednostkę indeksową - zajmuje wtedy pozycję długą. W przypadku wzrostu indeksu osiągnie zysk, a w przypadku spadku indeksu poniesie stratę. inwestor może również wystawić czyli sprzedać jednostkę - zajmuje wtedy pozycję krótką. Sprzedawca zarobi gdy wartość indeksu spadnie, a poniesie stratę gdy wartość indeksu wzrośnie

28 Rodzaje pozycji - podsumowanie
zamknięcie pozycji długiej poprzez: - sprzedaż JI, - wykonanie JI - otrzymanie od wystawcy JI kwoty rozliczenia. zamknięcie pozycji krótkiej poprzez zakup JI Zamkniecie pozycji - podsumowanie Pozycję długą (nabycie jednostki ) można zamknąć poprzez: sprzedaż jednostki na rynku terminowym wykonanie jednostki. Pozycje krótką w jednostkach indeksowych można zamknąć tylko poprzez nabycie jednostki indeksowej.

29 Gwarantowanie rozliczeń JI
Depozyty zabezpieczające wnoszą klienci którzy zajęli krótką pozycję w jednostkach indeksowych. Dzięki depozytom zabezpieczającym inwestorzy zawsze są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań tzn. dostarczyć na żądanie inwestorów posiadających pozycję długą kwotę rozliczenia. Poziomy depozytów zależą od zmienności instrumentu bazowego i ustalane są przez KDPW

30 Gwarantowanie rozliczeń JI
Instrumenty gwarantowania rozliczeń (a) wstępny depozyt rozliczeniowy (b) depozyt zabezpieczający - depozyt zabezpieczający cenę jednostki - depozyt zabezpieczający zmienność ceny (c) fundusz gwarantowania rozliczeń giełdowych transakcji terminowych

31 Gwarantowanie rozliczeń JI
wstępny depozyt rozliczeniowy relacja: uczestnik rozliczający - KDPW(1) (1) warunek konieczny rozpoczęcia działania na rynku praw pochodnych, (2) nie dotyczy uczestników którzy wnieśli depozyt w związku z rozliczaniem kontraktów terminowych, (3) określa limit transakcyjny, (4) gotówka, papiery wartościowe akceptowane przez KDPW, gwarancje bankowe.

32 Gwarantowanie rozliczeń JI
właściwy depozyt zabezpieczający relacja: uczestnik rozliczający - KDPW (a) właściwy depozyt zabezpieczający równy kursowy odniesienia (zabezpieczenie wartości jednostki indeksowej) (b) właściwy depozyt zabezpieczający zmienność ceny JI (%wartości jednostki) właściwy depozyt zabezpieczający określa minimalny poziom depozytu zabezpieczającego otwarte pozycje w JI.

33 Gwarantowanie rozliczeń JI
depozyt zabezpieczający relacja: klient - uczestnik rozliczający (a) wstępny depozyt zabezpieczający, - zabezpieczenie zmienności ceny JI, - określony % wartości jednostki. (b) właściwy depozyt zabezpieczający równy wartości ceny jednostki indeksowej otrzymanej w wyniku wystawienia jednostki.

34 Gwarantowanie rozliczeń JI
uzupełnianie depozytu W przypadku spadku wartości depozytu utrzymywanego przez klienta poniżej wartości właściwego depozytu zabezpieczającego, klient zobowiązany jest uzupełnić depozyt do wartości będącej sumą: (a) 100% aktualnego właściwego depozytu zabezpieczającego wartość JI, (b) 140% aktualnego właściwego depozytu zmienność ceny JI.

35 Depozyty zabezpieczające - przykład

36 Gwarantowanie rozliczeń JI
- wyznaczanie poziomu depozytów zabezpieczających na podstawie kursów odniesienia (wyznaczanych analogiczne jak w przypadku kontraktów terminowych) - od zlecenia zajęcia pozycji krótkiej, powodującej zamknięcie otwartej wcześniej pozycji długiej, klient nie wnosi depozytu (jeżeli nie powoduje to wzrostu liczby pozycji nie skorelowanych w portfelu), depozyt może być wnoszony w akceptowanych przez KDPW papierach wartościowych (do wysokości 60% właściwego depozytu zabezpieczającego) Mniejsze depozyty w przypadku pozycji skorelowanych (np.długa w Mini, krótka w kontraktach na WIG20, opcje na WIG20)

37 Możliwości wykorzystania MiniWIG20
Spekulacja zarabianie na zmianie cen MiniWIG20 Hedging zabezpieczanie portfela akcji Arbitraż zarabianie na różnicy pomiędzy ceną MiniWIG20 a wartością indeksu Jednostki indeksowe mogą być wykorzystywane przez inwestora na różne sposoby. Inwestor może spekulować - kupować lub sprzedawać licząc na zmianę ceny spowodowaną wzrostem lub spadkiem indeksu. Inwestor może również wykorzystywać JI do zabezpieczenia swojego portfela na zasadach zbliżonych jak w przypadku kontraktów terminowych. Jednostki indeksowe mogą również wykorzystywać arbitrażyści. Mogą oni próbować zarabiać na różnicy pomiędzy ceną jednostki na rynku terminowym a wartością indeksu na rynku kasowym.

38 JI jako inwestycja krótkoterminowa
WIG20 1 650 pkt WIG20 1 600 pkt MiniWIG20 165 zł MiniWIG20 160 zł 1. nabywca zamyka pozycję sprzedając jednostkę zysk (165 zł zł) 2. nabywca rozlicza jednostkę - otrzymuje od wystawcy 1/10 indeksu x 1zł Przykład ten przedstawia możliwość wykorzystania Mini jako inwestycji krótkoterminowej. Wartość indeksu WIG20 wynosi 1600 pkt, cena jednostki indeksowej zł. Inwestor nabywa jednostkę licząc na wzrost indeksu. Nabywca płaci wystawcy kwotę 160 zł. Z kolei wystawca wpłaca jako depozyt kwotę 160 zł +kwotę wymaganą przez dom maklerski. Po kilku dniach indeks wzrósł do 1650 pkt a cena jednostki indeksowej do 165 zł. Nabywca może : zamknąć pozycję sprzedając jednostkę po cenie 165 zl - jego zysk wyniesie wówczas 5 zł, lub wykonać jednostkę w oparciu o wartość WIG20 na otwarciu - załóżmy że wyniesie ona również 1650 pkt - co oznacza, że nabywca otrzyma 165 zł nabywca płaci wystawcy kwotę 160 zł wystawca wpłaca depozyt (160 zł + x%)

39 Spekulacja na wzrost indeksu- pozycja długa
przykład: inwestor kupił (p. długa) JI po cenie 150zł, po upływie kilku dni cena JI wzrosła do 160 zł, inwestor zamyka pozycję (p. krótka, wykonanie) po w/w cenie zł, na jednej jednostce zarobił 10 zł (160 zł zł), stopa zwrotu 6,7% ((160 zł zł)/150 zł). Przykład przedstawia możliwość spekulacji na wzrost indeksu, czyli wzrost ceny Mini. Aktualna cena JI wynosi 150 zł. Inwestor spodziewa się wzrostu indeksu i nabywa jedną jednostkę. Po upływie kilku dni cena JI wzrosła do 160 zł. Inwestor zamyka pozycję poprzez sprzedaż jednostki na rynku (lub wykonanie jednostki) po cenie 160 zł. Inwestor zarobił na jednej jednostce zarobił 10 zł (160 zł zł). Osiągnięta przez niego stopa zwrotu wyniosła 6,7% ((160 zł zł)/150 zł

40 Spekulacja na spadek indeksu - pozycja krótka
inwestor wystawił JI po cenie 150 zł, po upływie kilku dni cena JI spada do 140 zł, inwestor zamyka pozycję (p. długa) po w/w cenie zł, na jednej jednostce zarobił 10 zł (150zł zł), zaangażowanie finansowe - depozyt zabezpieczający (dla uproszczenia - 8%) 12 zł, (150 zł * 8%), stopa zwrotu - 83% ((150 zł zł)/12 zł). Kolejny przykład przedstawia spekulację na spadek indeksu. Inwestor wystawił JI po cenie 150 zł, ponieważ spodziewa się spadku indeksu. Po upływie kilku dni cena JI spada do 140 zł. Inwestor zamyka pozycję poprzez zakup jednostki po ww .cenie. Na jednej jednostce zarobił 10 zł (150 zł zł). Zaangażowanie finansowe inwestora było następujące wpłacił depozyt zabezpieczający wynoszący np 8% wartości wystawionej jednostki czyli 12 zł (150 zł * 8%). Stopa zwrotu z inwestycji wyniosła 83% ((150 zł zł)/12 zł).

41 przyjęto depozyt zabezpieczający na poziomie 8%
Profil Z/S pozycji w JI przyjęto depozyt zabezpieczający na poziomie 8%

42 Zabezpieczenie przed spadkiem wartości akcji
Przykład: inwestor posiada portfel akcji o wartości zł aktualna cena JI zł inwestor obawia się spadku wartości akcji - spadek indeksu zabezpiecza się poprzez sprzedaż JI liczba jednostek użytych w zabezpieczeniu 4.500/150 = 30 JI Przykład przedstawia możliwość zabezpieczenia portfela akcji poprzez sprzedaż JI. Inwestor posiada portfel akcji o wartości 4500 zł, natomiast aktualna cena JI wynosi 150 zł. Inwestor obawia się spadku wartości akcji co spowoduje spadek wartości indeksu i spadek wartości posiadanego portfela akcji. Aby temu zapobiec inwestor zabezpiecza się poprzez sprzedaż JI. Wylicza liczbę jednostek, którą wykorzysta w zabezpieczaniu dzieląc wartość portfela przez cenę jednostki. Przy przedstawionych założeniach potrzeba 30 JI aby zabezpieczyć portfel akcji (4 500/150 )

43 Zabezpieczenie przed spadkiem wartości akcji
w ciągu kilku dni indeks WIG20 spada o 10%, wartość portfela akcji zł, cena JI zł - inwestor nabywa 30 jednostek i zamyka pozycję strata na akcjach - (4 500 zł zł) = 450 zł zysk na JI - ( )*30 = 450 zł zysk - strata = 0 Załóżmy, że w ciągu najbliższych dni indeks WIG20 spada o 10%. Wartość portfela posiadanych akcji spada do zł. Inwestor stracił na akcjach 450 zł (4 500 zł zł) Cena Mini wynosi 135 zł. Inwestor zamyka pozycję kupując 30 jednostek. Zarabia na rynku jednostek indeksowych 450 zł. ( )*30 Na rynku kasowym straciła 450 zł na rynku jednostek zarobił 450 zł. Wartość jego portfela wynosi więc 4500 zł (akcje + zyska na JI)

44 Czynniki ryzyka ryzyko płynności ryzyko rynkowe
ryzyko związane z odległym terminem wygasania Wszyscy inwestorzy muszą zdawać sobie sprawę z ryzyka wynikającego z inwestowania w jednostki indeksowe. Po pierwsze w początkowym okresie obrotu nie można liczyć na wysoką aktywność i zaangażowanie uczestników rynku - płynność rynku może być ograniczona. Po drugie - ryzyko rynkowe jest związane ze zmianami wartości instrumentu bazowego (indeksu WIG20). Cena rynkowa jednostek indeksowych może odbiegać od wartości instrumentu bazowego z powodu wahań popytu i podaży. Inwestorzy muszą zdawać sobie sprawę z ryzyka wynikającego ze zmian wartości instrumentu bazowego, spowodowanego spadkiem cen akcji wchodzących w jego skład. W przypadku wystawcy jednostek ryzyko rynkowe potęguje fakt, że wystawienie jednostki wiąże się z wniesieniem wstępnego depozytu, zabezpieczającego jedynie części wartości jednostki indeksowej zabezpieczającej szacowany wzrost ceny w ujęciu jednodniowym. Po trzecie - z uwagi na odległy czas do wygaśnięcia istnieje ryzyko, że indeks WIG20 będący instrumentem bazowym przestanie być kalkulowany. W takim wypadku Zarząd Giełdy określi inny niż w standardzie ostatni dzień obrotu i dzień wygaśnięcia, podając informację o tym do publicznej wiadomości nie później niż na cztery tygodnie wcześniej.

45 JI są przeznaczone dla inwestorów krótkoterminowych chcących szybko reagować na wzrosty i spadki na rynku inwestorów długoterminowych chcących inwestować zgodnie z indeksem drobnych inwestorów nie posiadających doświadczenia na rynku kapitałowym inwestorów chcących inwestować w prosty i bezpieczny sposób MiniWIG20 jest idealnym narzędziem dla inwestorów poszukujących łatwych w użyciu, przejrzystych i bezpiecznych instrumentów. Zastępuje on inwestowanie w portfel określonego indeksu.

46 JI są przeznaczone dla inwestorów chcących zabezpieczyć posiadany portfel akcji inwestorów mogących wykorzystać JI do budowania złożonych strategii inwestycyjnych potencjalnych inwestorów instytucjonalnych, którzy muszą inwestować w papiery wchodzące w skład indeksu

47 Podatki od r. dochody uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia jednostek indeksowych oraz z realizacji praw wynikających z tych jednostek podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach szczególnych, według stawki 19 %. Szczegóły - ustawa z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 17 ust. 1 oraz art. 30b (w brzmieniu wg ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 202, poz. 1956) Dla inwestorów indywidualnych bardzo ważna jest kwestia podatkowa. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne są zwolnione z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych ze sprzedaży instrumentów pochodnych będących papierami wartościowymi, a do takich zalicza się MiniWIG20, do końca grudnia 2003 r, tak samo jak w przypadku akcji czy też kontraktów terminowych na indeks WIG20. Nieznane są aktualnie przepisy podatkowe, które będą obowiązywały w okresie późniejszym. Zwolnienie powyższe nie dotyczy osób prawnych, które płacą podatek na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

48 Dodatkowe informacje strona internetowa www.gpw.pl
Warunki obrotu dla jednostek indeksowych na WIG20 - materiały edukacyjne giełdy informacje w biurach maklerskich Dodatkowe informacje na temat jednostek indeksowych (Mini) to przede wszystkim : Warunki obrotu dla jednostek indeksowych na WIG20 materiały informacyjne przygotowane przez GPW dokumenty te są dostępne na stronie internetowej Dodatkowe informacje na temat Mini można też uzyskać bezpośrednio w biurach maklerskich.

49 MiniWIG20 to strzał w dwudziestkę
Nowy instrument czyli MiniWIG20 łączy w sobie zalety: inwestowania w indeks (dywersyfikacja i prostota inwestycji) z minimalną wielkością inwestycji (cena Mini będzie nieco większa niż ceny akcji na giełdzie) i niewielkim kosztem - prowizja którą pobierać będzie Giełda to 0,04% wartości instrumentu. Szczegóły dotyczące opłat przedstawiono w dalszej części prezentacji.


Pobierz ppt "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google