Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakty Terminowe Futures

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakty Terminowe Futures"— Zapis prezentacji:

1 Kontrakty Terminowe Futures
Instrumenty Pochodne Kontrakty Terminowe Futures

2 Kontrakt terminowy Kontrakt terminowy - instrument finansowy, który zobowiązuje dwie strony do zawarcia w określonym terminie w przyszłości transakcji kupna/sprzedaży ustalonej ilości instrumentu podstawowego po ustalonej cenie p.s. Istotną zaletą kontraktów terminowych jest to, że w momencie zakupu kontraktów uczestnicy rynku nie muszą angażować wszystkich środków na które opiewają kontrakty. Wystarczy, by przed zawarciem kontraktu obie strony wniosły jedynie depozyt zabezpieczający, stanowiący zazwyczaj niewielki procent wartości kontraktu.

3 Pojęcia związane ściśle z kontraktami terminowymi.
Krótka pozycja – Mówimy, że inwestor który sprzedał kontrakt zajął (otworzył) krótką pozycję. Aby zamknąć krótką pozycje inwestor musi kupić tyle kontaktów ile wcześniej sprzedał. Długa pozycja – Mówimy, że inwestor który kupił kontrakt zajął (otworzył) długą pozycję. Aby zamknąć długą pozycję inwestor musi sprzedać tyle kontraktów ile wcześniej zakupił. LOP – liczba otwartych pozycji na rynku kontraktów terminowych

4 Motywy inwestycji na rynku kontraktów terminowych
Hedging - zabezpieczanie się przed niekorzystną zmianą cen instrumentu podstawowego (np. akcji) przy użyciu kontraktów terminowych Spekulacja - nabywanie kontraktów terminowych w celu uzyskania ponadprzeciętnego dochodu przy jednoczesnym podjęciu nadmiernego ryzyka (wykorzystanie dźwigni finansowej) Arbitraż - wykorzystywanie różnicy cen instrumentu na dwóch różnych rynkach w tym samym czasie, np. wykorzystywanie różnicy pomiędzy wartością teoretyczną a rynkową kontraktu terminowego

5 Kontrakty terminowe na Warszawskiej GPW
Kontrakty Futures na indeksy giełdowe Kontrakty Futures na obligacje (nowość) Kontrakty Futures na waluty Kontrakty Futures na akcje największych spółek

6 Kontrakty terminowe na indeks WIG20
Serie oraz ich „żywotność”. H – marzec M – czerwiec U – wrzesień Z - grudzień Sygnatura FW20kr F - futures W20 - wig20 k - seria r - ostatnia cyfra roku wykonania np... FW20H5

7 Kontrakty terminowe na indeks WIG20
Depozyt wstępny i właściwy Depozyt wstępny - jest to procentowo określona wielkość liczona do ostatniej ceny rozliczeniowej jaką każdy klient jest obowiązany wnieść w momencie składania zlecenia. Depozyt właściwy - każdy klient posiadający otwarte pozycje zobowiązany jest do utrzymywania na swoim rachunku właściwego depozytu zabezpieczającego zwanego również depozytem utrzymania.

8 Depozyty Instrument bazowy Właściwy depozyt zabezpieczający
Wstępny depozyt zabezpieczający WIG20 7.8 10.9 TECHWIG 10.6 14.8 USD 2.3 3.2 EURO 2.0 2.8 ELETRIM S.A. TP S.A. 10.4 14.6 PKN ORLEN S.A. 8.6 12 Źródło:

9 Kontrakty terminowe na indeks WIG20
Dźwignia finansowa – wynika z faktu pobierania od inwestorów depozytów zabezpieczających a nie całości sumy jaka jest wart kontrakt terminowy. Dźwignia pozwala osiągnąć znacznie wyższe stopy zwrotu z zainwestowanej kwoty niż klasyczne inwestowanie w akcje Jeden punkt indeksowy = 10 zł. – kupując kontrakt na indeks o wartości punktów zawieramy transakcje na kwotę zł.

10 Dźwignia Finansowa Załóżmy, że WIG20 rośnie z 2000 do 2020 punktów, czyli o 1%. Jeśli stworzymy portfel akcji wchodzących w skład indeksu o wartości zł. - zyska on 200 zł (również 1%). Takie same zyski wyrażone w złotych (bez uwzględnienia prowizji), osiągniemy kupując kontrakt terminowy na WIG20 przy kursie 2000 punktów, lecz, aby to zrobić, nie trzeba mieć zł. Jeżeli przyjmiemy wysokość depozytu zabezpieczającego na poziomie 10% to koszt zakupu kontraktu o wartości zł wyniesie zł. Stopa zwrotu z takiej inwestycji wyniesie więc nie 1% a 10%.

11 Akcje vs Kontrakty Akcje Kontrakty
Maksymalna strata – całość zainwestowanego kapitału Straty – mogą przekroczyć wartość kapitału początkowego Stosunkowo niewielkie wahania wartości Dzienne wahania mogą osiągnąć nawet kilkadziesiąt procent zainwestowanego kapitału Relatywnie wysokie prowizje Prowizje znacznie niższe w stosunku do rynku akcji Dźwignia 1:1 (wzrost/spadek kursu o 1% powoduje taką samą zmianę wartości portfela) Wysoka dźwignia (kontarkty indeksowe – ok. 10:1)

12 Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Kontrakty Terminowe Futures"

Podobne prezentacje


Reklamy Google