Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAROŻYTNY EGIPT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAROŻYTNY EGIPT."— Zapis prezentacji:

1 STAROŻYTNY EGIPT

2 Katarzyna Szklarzewska
PREZENTACJĘ STWORZYŁY: Katarzyna Szklarzewska i Karolina Nowicka Z KLASY IE ŹRÓDŁA: „Wyznania Kleopatry” - Margaret George „Egipt - świat faraonów” – wyd. Konemann „Historia dla maturzysty - starożytność” – wyd. PWN

3 Egipt Chronologia Państwo faraonów Egipt darem Nilu Nauka Religia

4 Chronologia ok. 3150 - zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu
Okres Wczesnodynastyczny Stare Państwo Panowanie Chufu (Cheopsa) I Okres Przejściowy Średnie Państwo Okres Przejściowy Nowe Państwo (Teby stolicą) reforma religijna Echnatona Okres Przejściowy Okres Późny 332 - Aleksander Wielki w Egipcie

5 Państwo faraonów Schemat sprawowania władzy
Organizacja królewskiej administracji Atrybuty władcy

6 SCHEMAT SPRAWOWANIA WŁADZY
FARAON WEZYR NOMARCHOWIE (zarządcy nomów) NACZELNICY MIAST I DOWÓDCY ZAMKÓW NIŻSI URZĘDNICY LUDNOŚĆ WOLNA

7 ORGANIZACJA KROLEWSKIEJ ADMINISTRACJI
FARAON WEZYRAT SĄDOWNICTWO ADMINISTRACJA CENTRALNA ADMINISTRACJA REGIONALNA URZĘDNICY

8 Faraon Państwo egipskie było monarchią absolutną. Wszystkie czynności w kraju związane były z władcą. Był on na mocy swojego urzędu jedynym posiadaczem władzy legislacyjnej. To on wydawał prawa i dekrety, wybierał urzędników i kapłanów,którzy na jego polecenie i w jego zastępstwie wypełniali zadania na terenie kraju.

9 Wezyrat Nadzór nad władzą wykonawczą w kraju spoczywał w rękach wezyra. Określenie „wezyr”, przyjęło się w egiptologii jako nazwa najwyższego urzędnika w państwie, który obejmuje w dosłownym sensie zadania premiera. W Starym i Średnim państwie istniał tylko jeden wezyr, sprawujący urząd nad całym krajem. W Nowym Państwie wezyrat został podzielony.

10 Portyk Wezyra, Teby zachodnie.

11 Sądownictwo Dzisiejsze powszechne oddzielenie władzy wykonawczej od sądowniczej, było obce egipskiemu sposobowi myślenia. W Egipcie administracja i sądownictwo tworzyły jedność, nie istniał zawód sędziego. Z okresu Nowego Państwa znane są tylko kolegia sędziów, nazywane „kenbet”.

12 Administracja centralna
Ówczesna administracja regionalna znajdowała się pod bezpośrednim nadzorem najwyższego przedstawiciela administracji centralnej, wezyra, i pracowała w bezpośrednim kontakcie z głównymi biurami akt. Zebrane przez nich podatki dostarczano do stodół i skarbców,które należały do najważniejszych instytucji administracyjnych. Rozporządzali oni dochodami państwa, niezbędnymi do finansowania przedsięwzięć państwowych. Obejmowały one handel zagraniczny,utrzymanie i wyposażenie wojska, jak również robotników w czasie dużych przedsięwzięć.

13 Urzędnicy Młodych urzędników kształcono na dworze lub w rozmaitych administracjach, do których należały cywilne instytucje, świątynie, ale też wojskowość. Warunki i wymagania stawiane urzędnikom były w zasadzie podobne, dlatego w każdej chwili możliwa i często praktykowana była zmiana rodzaju administracji. Wynagrodzenie przez państwo urzędników za ich pracę odbywało się w naturze.

14 Atrybuty władcy Czoło króla zdobią: kobra i sęp - symbole tytularnych bogiń Dolnego i Górnego Egiptu, Uadżet i Nechbet. Władca trzyma w rękach berło „heka” i bicz „nehaha”.

15 Egipt darem Nilu Wylewy Nilu Spichlerze Praca egipskich chłopów Handel

16 Wylewy Nilu Nil wylewał zawsze o tej samej porze i zawsze w ten sam błogosławiony przez ludzi sposób. W lipcu, gdy wody rzeki podnosiły się o siedem metrów cały kraj zamieniał się w ogromne jezioro. We wrześniu przybór wód zatrzymywał się, woda zaczynała powoli ustępować, zostawiając po sobie warstwę żyznego mułu o brunatno-czarnej barwie. Dolina Nilu zmieniała się w kemet - „czarny kraj”.

17 Spichlerze Rzeka zboża, niemal tak potężna jak sam Nil, płynie z całego kraju do królewskich spichlerzy w Aleksandrii. W królewskich magazynach przechowywane są również inne produkty: fasola, dynia, cebula, oliwki, daktyle, figi i migdały. Roczny podatek za pszenicę - płatny w naturze - wynosi dwadzieścia milionów buszli rocznie.

18 Praca egipskich chłopów
By zwiększyć wydajność rolnictwa,kopano kanały, szybko rozprowadzały wodę wylewu i w odpowiednim czasie odprowadzały jej nadmiar do rzeki. Zanim ziemia całkowicie obeschła siano zboże i przepędzano bydło, aby wdeptało ziarno w wilgotną, miękka glebę. Już w kwietniu przystępowano do żniw.

19 Handel Od początku istnienia państwa Egipcjanie handlowali nie tylko z sąsiednimi, ale i z odległymi krainami. Było to możliwe dzięki opanowaniu żeglugi rzecznej i morskiej. Do Egiptu głównie sprowadzano drewno.

20 Nauka Papirus Hieroglify Kursywy i pismo demotyczne
Czytanie i rozumienie języka egipskiego

21 Papirus Łodygę rośliny papirusowej ( Cyperus papyrus) cięto w paseczki, które sprasowywano razem, ułożone w dwóch kierunkach ,horyzontalnym i wertykalnym. Większą ilość powstałych w ten sposób kart sklejano ze sobą tworząc zwój. Powszechne były zwoje złożone z dwudziestu kart o długości 1,5 do 2 m. Świeży papirus ma biały kolor, żółknie dopiero wraz z upływem czasu. Tusz uzyskiwano z sadzy, a nanoszono go za pomocą cienkiej trzciny.

22 HIEROGLIFY Powstanie świętych znaków Przykłady hieroglifów

23 Powstanie świętych znaków
Egipcjanie wyjaśniali sobie niesłychane osiągnięcie kulturowe, jakim było pismo jako dar bóstw, dokładniej Thota. „Boskie słowa” - tak sami Egipcjanie określali swoje pismo, które my nazywamy całkiem podobnym zwrotem zapożyczonym od Greków: „hieroglify”(hieroglyfikos grammata), czyli święte znaki. Pismo hieroglificzne jest przede wszystkim pismem umieszczanym na zabytkach, to znaczy stosowano przeważnie w inskrypcjach na wznoszonych na wieczność monumentach.

24 Przykłady hieroglifów

25 Kursywy i pismo demotyczne
Wszystkie teksty, których ważność ograniczała się do pewnego okresu, zapisywano innym pismem, zwanym hieratycznym. Powstało ono przez upłynnienie form hieroglifów, wydaje się jednak, iż pismo hieratyczne rozwijało się równolegle z pismem hieroglificznym. Około VII wieku p.n.e. ponownie uproszczono kursywy i skrócono je do prawie stenograficznych znaków. W ten sposób powstało pismo demotyczne. Demotyka staje się właściwie pismem codziennym, natomiast hieratyka pozostaje w użyciu w tekstach religijnych.

26 Czytanie i zrozumienie języka egipskiego
Wraz z wyprawą Napoleona do Egiptu rozpoczęły się w nowożytnych czasach naukowe dyskusje na temat staroegipskiej kultury, w tym okresie powstała egiptologia. Odczytanie hieroglifów i hieratyki udało się ostatecznie Francuzowi Jean Francois Champollionowi. Dokonał on tego głównie na podstawie Kamienia z Rosetty.


Pobierz ppt "STAROŻYTNY EGIPT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google