Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od hieroglifu po drukarnię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od hieroglifu po drukarnię"— Zapis prezentacji:

1 Od hieroglifu po drukarnię
Historia pisma

2 Pismo klinowe Pismo obrazkowe, piktogramy, ideograficzno-sylabiczne (znak odpowiadał sylabie). Pisano na miękkiej glinie rylcem ze ściętej łodygi trzciny. Zostawał ślad w postaci klina o różnym wyglądzie w zależności od sposobu nachylenia i siły nacisku rylca przez piszącego. Pismo to zostało wynalezione prawdopodobnie przez Sumerów. Pierwsze próby odczytania podjął w 1802 r. G.F. Grotefend.

3 Pismo klinowe

4 Szkoła egipska Słowo hieroglify pochodzi z języka greckiego i znaczy święte znaki. Umieszczano je przede wszystkim na grobowcach i pomnikach, stąd ich nazwa. To najwcześniejsze pismo znane w starożytnym Egipcie. Było zapisywane albo w kolumnach od góry do dołu, albo w rzędach. Pisano na zwojach papirusowych. Papirus wyrabiano z łodyg rośliny rosnącej nad Nilem. Posługiwano się cienkimi trzcinowymi pędzelkami bądź piórami. Atrament przygotowywano z węgla drzewnego lub sadzy. Kiedy pisano imię jakiegoś boga, poprzedzano je znakiem siedzącej figurki boga.

5 Hieroglif

6 Skryptorium w średniowieczu
Słowo skryptorium wywodzi się z języka łacińskiego scribere i oznacza: pisać. Był to początkowo średniowieczny pulpit do pisania i czytania. Potem w każdym klasztorze było to pomieszczenie, w którym odręcznie przepisywano książki. Zajmowali się tym przede wszystkim benedyktyni. Litery: gotyckie; ozdobienia: inicjały, floratura. Pisano na pergaminowych kartkach. Pergamin był wyrabiany ze skór zwierzęcych bardzo młodych zwierząt. Ciekawa jest etymologia tego słowa. Pliniusz Starszy twierdził, że pochodzi ono od nazwy miasta Pergamon w Azji Mniejszej. Jego król Eumenes II musiał znaleźć nowy materiał po wydaniu przez Ptolemeusza zakazu wywozu papirusu z Egiptu.

7 Średniowieczny pulpit do czytania i pisania

8 Jan Gutenberg

9 Jan Gutenberg W 1448 r. założył w Moguncji drukarnię. W 1455 r. ukazała się drukiem Biblia, którą uważa się za arcydzieło sztuki typograficznej. W pierwszej fazie swojej działalności Jan Gutenberg używał czcionek drewnianych, z czasem przygotował czcionki metalowe. Jest twórcą aparatu do ich odlewania. Nowość polegała na tym, że używał wymiennych matryc. Jest twórcą prasy drukarskiej zaprojektowanej na wzór znanych już pras introligatorskich.


Pobierz ppt "Od hieroglifu po drukarnię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google