Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od pisma prehistorycznego do współczesnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od pisma prehistorycznego do współczesnego"— Zapis prezentacji:

1 Od pisma prehistorycznego do współczesnego
Historia pisma Od pisma prehistorycznego do współczesnego Prezentację wykonał Bartosz Szuster, kl. IIIc

2 Ciekawostki | Bibliografia
Spis treści 1 Co to jest pismo? 2 Czemu służyło pismo? 3 Rodzaje pisma 4 Pismo piktograficzne 5 Pismo hieroglificzne 6 Pismo hieratyczne 7 Hieratyka 8 Pismo demotyczne 9 Pismo klinowe 10 Pismo ideograficzne 11 Pismo chińskie 12 Pismo fonetyczne 13 Alfabet 14 Pismo węzełkowe Ciekawostki | Bibliografia

3 Co to jest pismo? Spis treści
Pismo – system umownych znaków, za pomocą których utrwalamy język mówiony. Większość używanych systemów pisma jest mieszana – opiera się na systemie fonetyczno-znaczeniowym. Spis treści

4 Czemu służyło pismo? Spis treści
Ludzie od zawsze dążyli do porozumiewania się. Początkowo za pomocą gestów, prostych i prymitywnych rysunków oraz rycin czy malowideł. Z czasem jednak zaczęli używać słów. Próbowano wyrazić myśli, przekazać wiedzę i własne doświadczenia. Spis treści

5 Czemu służyło pismo? Spis treści
Wraz z rozwojem ludzkości, polepszeniem narzędzi oraz wykorzystywaniem coraz to lepszych i nowocześniejszych materiałów, komunikacja przybierała różne formy. Ewoluowała razem z człowiekiem, aż wykształciła znane i używane przez nas pismo. Spis treści

6 Rodzaje pisma Spis treści Pismo dzielimy na następujące rodzaje:
piktograficzne (obrazkowe) hieroglificzne hieratyczne i hieratyka demotyczne klinowe ideograficzne chińskie Spis treści

7 Rodzaje pisma Spis treści fonetyczne głoskowe (alfabet) spółgłoskowe
sylabariusz mieszane (złożone) pismo węzełkowe Spis treści

8 Pismo piktograficzne Spis treści
Pismo piktograficzne, inaczej nazywane obrazkowym, pojawiło się w IV tysiącleciu p.n.e.. Jest to najstarszy system piśmienniczy, który pozwalał za pomocą schematycznych rysunków symbolizujących osoby, zwierzęta, przedmioty czy też czynności, przedstawić rzeczywistość. Spis treści

9 Pismo piktograficzne Spis treści
Prostota rysunków w zrozumiały sposób oddawała znaczenie sytuacji, jednak nie było możliwości przekazania wszystkiego co chciano. Pismo piktograficzne pozwalało jedynie na przedstawieniu podstawowych i prostych znaczeń, dlatego też uległo wielu modyfikacjom i odmianom tworząc pismo ideograficzne. Spis treści

10 Malowidła naskalne w jakinia Lascaux we Francji
Pismo piktograficzne Malowidła naskalne w jakinia Lascaux we Francji Spis treści

11 Pismo hieroglificzne Spis treści
Pismo hieroglificzne zaliczane jest do podrodzaju pisma piktograficznego. Hieroglify, tzw. święte znaki, wykształciły się ok roku p.n.e w Egipcie. Są bardzo rozbudowanym i złożonym systemem znaków. Wywodziły się z pierwotnych piktogramów, przekształcając i wzbogacając je o znaki wyrażające konkretne pojęcia, przedmioty. Spis treści

12 Pismo hieroglificzne Spis treści
W szczytowym okresie swego rozwoju system ten posiadał ok. 800 znaków i był w stanie przekazać złożone treści. Znaki zapisywane w rzędach lub kolumnach miały różne funkcje - jedne wyrażały dźwięki mowy, inne przekazywał znaczenie słów. Spis treści

13 Hieroglify ze świątyni w Kom Ombo w Egipcie
Pismo hieroglificzne Hieroglify ze świątyni w Kom Ombo w Egipcie Spis treści

14 Pismo hieratyczne Spis treści
Pismo hieratyczne jest ewolucją pisma hieroglificznego, które nastąpiło ok lat p.n.e.. Ten system piśmienniczy służył w starożytnym Egipcie do codziennego użytku. Unikano w nim znaków o skomplikowanej formie. Upraszczanie form zapisu było wynikiem rozpowszechniania go i udostępniania większej liczbie ludzi. Spis treści

15 Hieratyka Hieratyka (gr. hiereus - kapłan) – jedna z form starożytnego pisma egipskiego, służąca przeważnie do zapisywania świętych tekstów na papirusie. Znaki tego pisma nie miały już obrazkowego charakteru hieroglifów i były często łączone. Pismo to pojawiło się ok roku p.n.e.. Spis treści

16 Przykłady hieratyki zapisanej na papirusie
Hieratyka Przykłady hieratyki zapisanej na papirusie Spis treści

17 Fragment demotyki z repliki Kamienia z Rosetty
Pismo demotyczne Pismo demotyczne (ludowe) – używane było do szybkiego zapisu między innymi na papirusie. Powstało ok. I tysiąclecia p.n.e. Wyglądem zbliżone było do hieratycznego. Fragment demotyki z repliki Kamienia z Rosetty Spis treści

18 Pismo klinowe Spis treści
Pismo klinowe – najstarsza, na Bliskim Wschodzie, odmiana pisma, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów ok lat p.n.e.. Pierwotnie było złożone z przedstawień rysunkowych, które wyobrażały przedmioty albo jeden charakterystyczny ich element. Spis treści

19 Pismo klinowe Spis treści
Na początku istnienia system był całkowicie obrazkowy, każdy znak miał znaczenie podstawowe. Jednak z czasem ulegało to zmianie, gdyż do poszczególnych symboli dochodziły znaczenia poboczne. Powstanie tego pisma było związane administracyjnymi i gospodarczymi potrzebami rozwijającej się coraz bardziej cywilizacji. Spis treści

20 Pismo klinowe Spis treści
Przykłady pisma klinowego, które zostały zapisane na glinianych tabliczkach Spis treści

21 Pismo ideograficzne Spis treści
Pismo ideograficzne oparte jest na ideogramach, czyli znakach za pomocą których wyraża się idee, abstrakcyjne pojęcia, wyobrażenia. Pismo to jest wynikiem rozwoju i ewolucji piktogramów, których postać upraszczano poszukując jednocześnie środków wyrazu dla pojęć zbyt skomplikowanych dla ówczesnego zapisu. Spis treści

22 Pismo ideograficzne Spis treści
Dzięki rozwojowi tego pisma powstało w nim wiele nowych znaków. Niektóre z tych symboli miały po kilkaset wariantów. Rozrost ten spowodował narastanie trudności związanych z nauką tego systemu i jego zrozumieniem. W celu ułatwienia tego dodano systemu elementy fonetyczne, tworząc pismo ideograficzno-fonetyczne. Spis treści

23 Pismo ideograficzne Spis treści
Jednak z biegiem lat wyodrębniono z tego pismo fonetyczne. Jest to również najstarszy system pisma, wywodzący się bezpośrednio z systemu opartego na alfabecie. Spis treści

24 Pismo chińskie Spis treści
Pismo chińskie – system piśmienniczy, który wywodzi się pisma ideograficznego. Zachowało się niemal nie zmienione do naszych czasów. Powstało w ok. XXVI w. p.n.e. W dzisiejszych czasach funkcjonuje ponad 44000, jednak używa się tylko pewnej części. Spis treści

25 Pismo chińskie Spis treści
W piśmie chińskim bardzo ważny jest sposób zapisu, barwa i grubość kreski, ponieważ wpływają one na znaczenie treści. Do kaligrafowania znaków używa się specjalnych pędzelków. Znaki kaligrafuje się w ściśle ustalonym porządku. Spis treści

26 Pismo chińskie Spis treści
Sześć przykładowych znaków z alfabetu chińskiego w stylu tradycyjnym i uproszczonym Spis treści

27 Pismo fonetyczne Spis treści
W tym piśmie kluczowe są symbole przedstawiające dźwięki. Najbardziej znane z nich to: pismo głoskowe (alfabet) – symbole oznaczają poszczególne samogłoski i spółgłoski Spis treści

28 Pismo fonetyczne Spis treści
pismo spółgłoskowe – symbole oznaczają poszczególne spółgłoski, a wartość samogłosek wynika z kontekstu sylabariusz – symbole oznaczają konkretne sylaby Spis treści

29 Alfabet Alfabet to zestaw znaków literowych ułożonych w określonym porządku, wyrażający głoski danego języka. Jest to najpopularniejszy systemem zapisywania mowy. Polski alfabet powstał z przekształceń języka łacińskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Ostatecznie wykształcił się w XVI w. Spis treści

30 Alfabet łaciński z polskimi znakami
Alfabet grecki Alfabet łaciński z polskimi znakami Spis treści

31 Alfabet Alfabet Morse'a Alfabet Braille’a Spis treści

32 Pismo węzełkowe Spis treści
Pismo węzełkowe inaczej sznurkowe polega na zapisie wyrazowym z wykorzystaniem sznurka. Najpopularniejszym przykładem takiego zapisu jest kipu - system używany przez Inków. Zapis tym systemem polegał na przywiązywaniu do grubego sznurka szeregu cieńszych sznurków o różnej grubości i barwie. Spis treści

33 Pismo węzełkowe Spis treści
Dodatkowo każdy z tych sznurów miał szereg dodatkowych węzłów. To wszystko tworzyło różne znaczenia zależnie od umieszczenia węzła i koloru sznurka. Spis treści

34 Przykładowy zapis w piśmie węzełkowym (dokładniej w kipu)
Pismo węzełkowe Przykładowy zapis w piśmie węzełkowym (dokładniej w kipu) Spis treści

35 Ciekawostki Spis treści
Nazwa pisma klinowego podchodzi od kształtów znaków odciskanych na glinianych tabliczkach przy pomocy trzciny. Przy czytaniu pisma znaczeniowego aktywność obszarów mózgu rozkłada się inaczej niż przy czytaniu pisma fonetycznego. Spis treści

36 Ciekawostki Spis treści
W piśmie chińskim, język literacki czyta się od góry na dół lub od prawej do lewej strony, a język potoczny od lewej do prawej strony. W systemie węzełkowym oznaczano również liczby. Dla nich przeznaczone były nie barwione sznurki. Spis treści

37 Bibliografia Spis treści http://www.andrzejgrych.pl/historia-pisma/
Spis treści

38 Dziękuję za uwagę Spis treści


Pobierz ppt "Od pisma prehistorycznego do współczesnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google