Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Usłyszysz dwukrotnie…” pierwsza część sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego to nie tylko słuchanie Małgorzata Brodzisz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Usłyszysz dwukrotnie…” pierwsza część sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego to nie tylko słuchanie Małgorzata Brodzisz."— Zapis prezentacji:

1 „Usłyszysz dwukrotnie…” pierwsza część sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego to nie tylko słuchanie Małgorzata Brodzisz

2 Co już wiemy o sprawdzianie szóstoklasisty z języka angielskiego.
rok 2015 4 części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji i środków językowych, rozumienie tekstów pisanych test umiejętności językowych na poziomie A1 czas 45 minut

3 wynik w % forma pisemna 35-45 zadań zamkniętych warunek ukończenia szkoły podstawowej nie można go nie zdać

4 Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 Centralna Komisja Egzaminacyjna

5 ok. 35% w wyniku sumarycznym
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU ok. 35% ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH ok. 20% ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH ok. 15% ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH ok. 30%

6 dr Magdalena Szpotowicz
Cechą, która wyróżnia uczniów w młodszym wieku, jest nierównomierny rozwój czterech sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania). We wczesnych etapach edukacji językowej najszybciej rozwija się umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, a później umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Umiejętności wypowiedzi ustnej i pisemnej rozwijają się w wolniejszym tempie i pod koniec szkoły podstawowej obserwuje się nadal dysproporcję pomiędzy umiejętnością rozumienia języka (ze słuchu lub tekstu) a użyciem języka (w mowie czy w piśmie).

7 CECHY ZADAŃ ZE SŁUCHU NA SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLSISTY
polecenia w języku polskim „Usłyszysz dwukrotnie …”: - jeden/trzy/pięć dialogów lub tekstów, zadania oparte na materiale ikonograficznym Zadanie 1. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1.–3.). Do każdego z nich dopasuj miejsce którym się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.

8 zamknięty charakter zadań,
Uczniowie rozwiązują zadania poprzez: wpisanie X w kratkę, wpisanie odpowiedniej litery w kratkę obok odpowiedzi,    brak dźwięków w tle nagrania (background noises), jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu/tekstu (opcja).

9

10 Uwagi uczniów na temat zadań ze słuchu/nagrań
„Dziwne były te dźwięki” Nagrania były inne niż na lekcjach, polecenia w języku polskim Głos mówiącego był głosem osoby dorosłej a nie dziecka Za mało czasu na myślenie Nie rozumiałem obrazków „Dlaczego to takie długie?”

11 Jak pomóc uczniom w jak najlepszym rozwiązaniu zadań ze słuchu.
SŁUCHANIE ZACZYNA SIĘ NA DŁUGO PRZED WYSŁUCHANIEM NAGRANIA

12 Ćwiczenia FIND FOR TOMORROW … (Google tłumacz)
‘WALKING – TALKING’ (Teacher: How are you? What’s up?, What’s new?, Why are you sad? Students give one word, you give the opposite) FIND FOR TOMORROW … (Google tłumacz) LET’S SING (1910 FRUITGUM CO.- ‘SIMON SAYS’ - tryb rozkazujący) CD DICTATION INTERNET WORKS FOR YOU: MP3 converter (fairy tales, news, conversations) websites

13 Internet works for you www.bbc.co.uk/bitesize/primary/

14 Internet works for you learnenglishkids.britishcouncil.org/en

15 Short tests, lesson exercises (teksty znane i nowe)

16

17 Co to znaczy słyszeć, a co to znaczy słuchać? SŁYSZENIE TO BIERNY PROCES, NIEZALEŻNY OD NAS, PODCZAS KTÓREGO REJESTRUJEMY DŹWIĘKI. SŁUCHANIE TO AKTYWNY PROCES NADAWANIA WERBALNYM I NIEWERBALNYM ELEMENTOM ZNACZENIA.

18 Zanim wysłuchasz tekstu KONCENTRACJA NA ZBLIŻAJACYM SIĘ ZADANIU
Echo Kilka sekund nagrania Nastawiamy uszu

19 ANALIZA POLECENIA I ZADANIA
Wspólna analiza treści polecenia Samodzielna analiza treści polecenia

20 ANTYCYPOWANIE/DEKODOWANIE uczniowie podają słowa/zwroty
ZADANIE 4.5 Three boys A ball T-shirts Glasses Grass Black hair They are playing football.

21 Atycypowanie dekodowanie nauczyciel podaje słowa/zwroty
tree Why don’t we … dog I like reading under Look, it is under rain It is near the door school I put it on the chair door Hurry up. on I don’t make it. garden You can’t see… flowers Let’s go … book It’s going to rain. near I’ll get it.

22 W trakcie słuchania RED WORDS: not, no/yes, often/never, Tenses
Skup się na wysłuchiwanej treści, Nie denerwuj się, jeżeli czegoś nie rozumiesz, ignoruj nieznane słowa, Rób notatki, Słuchaj nagrania do końca – odpowiedź często jest na końcu, Ostatecznie „strzelaj”

23 „Szła dzieweczka do laseczka”
PO WYSŁUCHANIU TEKSTU SPRAWDZANIE ODPOWIEDZI Close your eyes … and say (dokończ zdanie) I only know/ I want to say (Wiem, ale nie powiem) Voting Dokończ historyjkę „Szła dzieweczka do laseczka”

24 PO WYSŁUCHANIU TEKSTU PRACA ZE SKRYPTEM analiza notatek i tekstu
wypełnij luki (wyrazy, frazy) podkreśl trudne wyrazy/frazy „szatkownica”

25 BIBLIOGRAFIA

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Usłyszysz dwukrotnie…” pierwsza część sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego to nie tylko słuchanie Małgorzata Brodzisz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google