Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Minister Tomasz Jędrzejczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Minister Tomasz Jędrzejczak"— Zapis prezentacji:

1 Minister Tomasz Jędrzejczak
100 dni w kancelarii prezesa rady ministrów Tomasz Jędrzejczak „bliżej ludzi i ich problemów…”

2

3 O ministrze Jędrzejczaku…
Prezes PSL Janusz Piechociński: „Tomek będzie detonował pomysłami, racjonalnością, a przede wszystkim odbuduje komunikację polityczną z klubem parlamentarnym, ale także między Rządem a Polskim Stronnictwem Ludowym” Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz: „…dużo wyzwań przed nim, ale myślę, że sprosta, ma na tyle energii, dobrych pokładów w sobie które pomogą mu wykonywać te zadania jak najbardziej skrupulatnie”

4 Główne obszary działań w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sekretarz Stanu – Tomasz Jędrzejczak Zadania związane z: współpracą ze środowiskami społecznymi, dialogiem społecznym; Obsługą Rady do Spraw Uchodźców; Obsługą Rady ds. Polaków na Wschodzie. Ministrowi Jędrzejczakowi podlega także Departament Skarg, Wniosków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5 Wizyta ministra Jędrzejczaka w województwie śląskim
W dniach 2-3 marca 2013 r. w Gilowicach /powiat żywiecki/ odbyło się spotkanie szkoleniowo-polityczne członków PSL. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Doradca w Gabinecie Politycznym Wicepremiera Janusza Piechocińskiego – Robert Orzechowski, Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice Marian Błachut, Zastępca Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice Maciej Kołoczek, Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Marek Tyrlik, Wójt Gminy Lipowa Stanisław Caputa. Szkolenie miało na celu analizę wyników PSL w latach , przekazanie informacji nt. zmian w Kodeksie Wyborczym, szkolenie Public Realations oraz promocję w sieci.

6 Spotkanie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej
ZMW jest jedną z ważniejszych organizacji młodzieżowych, społecznych w Polsce… W czasie studiów pełniłem funkcję prezesa i wiceprezesa Kola Uczelnianego Związku Młodzieży Wiejskiej.

7 Sekretarz Stanu Tomasz Jędrzejczak w Rawie Mazowieckiej
W dniu 12 marca 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej odbyło się podsumowanie projektu „Mechatronik - zawód przyszłości". Złożyłem podziękowania Dyrektorowi szkoły oraz pogratulowałem młodym ludziom ambicji i zaangażowania w tak ciekawe przedsięwzięcie.

8 Z wizytą w Piszu – województwo warmińsko-mazurskie
W dniach marca 2013r. w Piszu odbyła się Konferencja pt. "Współpraca szkolnictwa zawodowego z biznesem gwarancją nowych inwestycji i rozwoju regionu". Zwróciłem uwagę na zaletę współpracy w ramach złotego trójkąta - biznes, nauka, władza. Współpraca daje możliwość kształcić potrzebnych specjalistów, a nie kolejnych bezrobotnych. Lepiej mieć pewny fach w ręku niż tytuł magistra i brak pracy. 12 lat temu skończyłem technikum z tytułem technik mechanik obróbki skrawaniem.

9 Sekretarz Stanu w KPRM z wizytą w powiecie otwockim
Na spotkaniu z Wicestarostą Mirosławem Pszonką. Tematem rozmów była sytuacja finansów publicznych w kontekście słabych prognoz wzrostu PKB. Zapowiedziałem, że są już widoczne pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego, które powinny na koniec trzeciego kwartału dać znać w statystykach. W Gminie Sobienie-Jeziory pochwaliłem wójta Stanisława Wirtka za niskie wydatki na administrację. W urzędzie gminy zatrudnionych jest tylko 17 osób, co jak na ponad 6 tys. mieszkańców stanowi jeden z najlepszych rezultatów w kraju.

10 Wizyta w Kłodzku województwo dolnośląskie
W piątek 22 marca br. Forum Młodych Ludowców z Kłodzka zorganizowało w Domu Ludowym w Jaszkowej Dolnej spotkanie młodzieży z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych. Organizatorzy postawili przed sobą, a także przed gośćmi ważne zadanie, czyli otwartą i swobodną wymianę opinii, poglądów i doświadczeń pod hasłem „Młodzi w polityce i samorządzie". Podczas debaty w odpowiedzi na pytanie „co jest priorytetem z racji pełnionej funkcji ?” stwierdziłem „że jest to poprawa zarządzaniem informacją”. Podziękowałem i doceniłem świetną organizację debaty przez młodych ludzi z FML.

11 Wizyta Sekretarza Stanu Tomasza Jędrzejczaka w Białej Rawskiej
22 marca 2013 r. spotkałem się z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Spotkanie miało na celu zainspirować młodych ludzi do działalności społecznej. Solidna praca może zaprocentować w przyszłości, czego najlepszym przykładem jest moja skromna osoba. Spotkanie przerodziło się w ciekawą dyskusję pomiędzy Ministrem a młodzieżą. Padło wiele ciekawych pytań, na które z przyjemnością odpowiedziałem. Po spotkaniu z młodzieżą odwiedziłem także miejscowych samorządowców, m.in. Burmistrza Białej Rawskiej Wacława Adamczyka, Prezesa ZG PSL Tomasza Lesiaka.

12 Jędrzejczak w Krakowie
W dniu 27 marca br. odbyło się szkolenie lokalnych działaczy i sympatyków PSL i FML Małopolska. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób. Poruszono m. in. tematy wyborów 2014 roku oraz działań w Internecie. Spotkałem się m. in. z prezesem ZW Andrzejem Kosiniakiem-Kamyszem, wicewojewodą Andrzejem Harężlakiem i innymi samorządowcami.

13 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Tomasz Jędrzejczak z wizytą w Pionkach
W dniu 28 marca 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałej Miejskiej Komendy w Pionkach. Pogratulowałem Komendantowi Panu Witoldowi Krawczykowi nowej siedziby policji w Pionkach oraz zwróciłem uwagę na rolę policji w życiu codziennym - dzięki której możemy rozwijać się, budować, kochać, bo ktoś nam zapewnia bezpieczeństwo".

14 W powiecie sochaczewskim…
W piątek 5 kwietnia spotkałem się z wójtem Grzegorzem Kropiakiem w urzędzie gminy Rybno. Wójt prosił mnie o wsparcie legislacyjne w walce z niesolidnymi wykonawcami, którzy często wygrywają przetargi, a następnie nie kończą inwestycji w wyznaczonym terminie i pozostają praktycznie bezkarni. Wskazałem na szereg możliwości zabezpieczenia się na etapie przetargu. Po spotkaniu w Rybnie spotkałem się w hotelu Chopin w Sochaczewie ze starostą Tadeuszem Korysiem, wójtem gminy Sochaczew Mirosławem Orlińskim oraz wójtem Gminy Nowa Sucha Maciejem Mońką.

15 Minister Jędrzejczak w Gdańsku…
We wtorek 9 kwietnia br. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku miało miejsce szkolenie pt. „Wykorzystanie technik informacyjnych, autopromocja, prowadzenie kampanii wyborczych”. Tego samego dnia spotkałem się m.in. z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Gdańsku Krzysztofem Trawickim, członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL Stanisławą Bujanowicz, zastępcą dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Krzysztofem Pałkowskim, dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gdyni Radosławem Szatkowskim.

16 Sekretarz stanu Tomasz Jędrzejczak w Lublinie
W czwartek 11 kwietnia br. w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, odbyło się spotkanie poświęcone wykorzystaniu technik informacyjnych, autopromocji, prowadzeniu kampanii wyborczych. W szkoleniu połączonym z prezentacją multimedialną wzięło udział blisko 70 osób. Wcześniej wspólnie z Posłem Janem Łopatą na konferencji prasowej przedstawiłem zmiany w podatku rolnym, zakres nowej perspektywy budżetowej UE. Omówiłem także aktualną sytuację na rynku pracy. Zachęcałem do jak najszerszego korzystania z funduszy europejskich, które według prognoz w znacznej ilości trafią do województwa lubelskiego.

17 Sekretarz stanu w KPRM Tomasz Jędrzejczak z wizytą w Nowym Mieście nad Pilicą
W dniu r. na zaproszenie Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto Nad Pilicą Pani Barbary Gąsiorowskiej byłem gościem na sesji rady gminnej. W trakcie wystąpienia wyliczyłem możliwości, jakie kryją się przed gminą w postaci funduszy europejskich. Wskazałem na potrzebę wykreowania pozytywnej historii, która stanie się rozpoznawalną marką w Polsce, kojarzącą się z tym miejscem. Licznie przybyli na sesję goście i radni, korzystając z okazji zadali wiele pytań oraz petycji przedstawicielowi rządu.

18 Minister Jędrzejczak z wizytą w Radomiu
W piątkowy wieczór r. w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się Gala Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu". Uroczystość była okazją do nagrodzenia najlepszych gospodarstw rolnych, firm oraz produktów wytwarzanych na ziemi radomskiej. Na zaproszenie gospodarza imprezy starosty Mirosława Śliwirczyka stawiło się prawie 300 osób. Dziękując za zaproszenie pogratulowałem wszystkim nominowanym i nagrodzonym, podkreślając fakt, że trud ich pracy przekłada się na rozwój gospodarczy nie tylko ziemi radomskiej, ale i całej Polski.

19 Wizyta ministra Tomasza Jędrzejczaka w Olsztynie
W dniu 15 kwietnia 2013 r. udałem się z wizytą do Olsztyna, gdzie wziąłem udział w konferencji prasowej, oraz przeprowadziłem szkolenie z zakresu wykorzystania technik informatycznych, autopromocji oraz prowadzenia kampanii wyborczych. Nowa perspektywa finansowa, to ogromna szansa cywilizacyjna. Trzeba ją jak najlepiej wykorzystać, jak najlepiej wydać te - ostatnie już tak duże - unijne środki. Chcemy odejść od syndromu Aquaparków, jest naprawdę dużo inwestycji ważniejszych, o wiele bardziej potrzebnych i przede wszystkim takich, które stymulują rozwój gospodarczy.

20 Minister Jędrzejczak W Gorzowie Wielkopolskim
W dniu 17 kwietnia br. W Gorzowie Wielkopolskim spotkałem się z samorządowcami północnej części woj. Lubuskiego. Podczas wizyty przeprowadziłem także szkolenie z zakresu wykorzystania technik informatycznych, autopromocji oraz prowadzenia kampanii wyborczych.

21 Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wizytą na Opolszczyźnie
W piątek 19 kwietnia gościłem na Opolszczyźnie. Jednym z punktów programu pobytu była lekcja wiedzy o społeczeństwie dla licealistów w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie -Koźlu. Przybliżyłem przyszłym maturzystom funkcjonowanie systemu administracji rządowej ale też przeprowadził krótki wykład o autoprezentacji, na podstawie własnych osiągnięć przekonywał uczniów, by bardziej uwierzyli w siebie i w swoje marzenia, by w późniejszych latach potrafili umiejętnie przekonać do siebie potencjalnych pracodawców.

22 Spotkanie koła służby zagranicznej PSL
24 kwietnia br. w Pałacyku Rembielińskich w Warszawie miało miejsce spotkanie koła służby zagranicznej PSL. Skorzystałem z zaproszenia Prezesa Tomasza Waźbińskego. Koło służby zagranicznej skupia w swoich szeregach dyplomatów związanych z ruchem ludowym. Podkreśliłem, że koło służby zagranicznej stało się inspiracją do powołania innego koła środowiskowego, którego został Prezesem - koła marketingu politycznego i PR. Dzisiejsze czasy sprzyjają tworzeniu tego typu kół. Jest to odpowiedź na współczesne wyzwania.

23 Minister Jędrzejczak na spotkaniu z samorządowcami Błonia
W dniu r. złożyłem wizytę w powiecie Warszawskim Zachodnim, gdzie spotkałem się z burmistrzem Zenonem Reszką oraz zastępcą burmistrza Markiem Książkiem. Tematem rozmów było przygotowanie do wdrożenia ustawy śmieciowej. Uspokoiłem włodarzy Błonia, mówiąc że z czasem mieszkańcy przekonają się do segregacji śmieci, a recykling stanie się ważnym źródłem pozyskiwania surowców. Edukacja ekologiczna, świadomość znaczenia przyrody dla pokoleń jest wyzwaniem przed którym w tym momencie stajemy.

24 Wizyta ministra Jędrzejczaka w Zespole Szkół nr 113 w Warszawie
18 kwietnia 2013 r. na zaproszenie Pani Dyrektor Jolanty Kaczmary odwiedziłem Zespół Szkół nr 113 w Warszawie, gdzie poprowadziłem lekcję Wiedzy o Społeczeństwie. Było to wyjątkowe spotkanie tak, zarówno dla gimnazjalistów, wkraczających za chwilę w dorosłe życie, jak również dla mnie. Wskazałem, że tylko ciężka praca i samozaparcie jest kluczem do sukcesu. Niezależnie od miejsca zamieszkania wytrwałość w dążeniu do celu jest gwarantem sukcesu.

25 Piknik „Wiosna z Techniką” w Turku
W dniu r. w ramach Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się piknik „Wiosna z Techniką" pod patronatem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej oraz Ministra Gospodarki. Impreza ma na celu popularyzację wyboru ścieżki kształcenia technicznego jako kolejnego etapu edukacji dzieci i młodzieży. W swoim wystąpieniu podkreśliłem ważną rolę kształcenia zawodowego.

26 Obradowało Koło środowiskowe PSL – marketing polityczny i public relations
W dniu 29 kwietnia br. w siedzibie PSL przy ul. Kopernika w Warszawie odbyło się spotkanie Koła Marketingu Politycznego i Public Relations. Członkowie oraz sympatycy Koła podczas spotkania podsumowali i omówili dotychczasowe działania. Celem aktualnych prac jest odpowiednie dobranie narzędzi i stworzenie właściwych kanałów komunikacji wewnątrzorganizacyjnej oraz komunikacji z elektoratem PSL. Podczas spotkania nowi członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego odebrali z moich rąk legitymacje członkowskie PSL.

27 Minister Tomasz Jędrzejczak odwiedził powiat legionowski oraz powiat pułtuski
W dniu 9 maja br. odwiedziłem powiat legionowski oraz powiat pułtuski. Dzień rozpoczął się wizytą w gminie Jabłonna. W towarzystwie Prezesa ZP PSL w Legionowie Artura Pozorka, Prezesa ZP FML w Legionowie Przemysława Cichockiego odwiedziliśmy Wicewójta Jabłonny Tadeusza Rokickiego. Rozmawialiśmy m.in. o prognozowanych środkach UE na lata , a także sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. W tym samym dniu udaliśmy się na wizytę z lokalną organizacją PSL i FML w Pułtusku. Na spotkaniu nawiązała się ciekawa dyskusja o obecnej sytuacji PSL oraz o możliwościach wsparcia dla lokalnych struktur.

28 Dzień olimpijczyka w Kompinie (powiat Łowicki)
W środę 8 maja 2013 r. miała miejsce niezwykła uroczystość. W Kompinie - niewielkiej miejscowości malowniczo położonej nad Bzurą, odbyło się wojewódzkie święto olimpizmu. Ta niezwykła uroczystość miała za zadanie, z jednej strony uhonorować polskich olimpijczyków, związanych z ziemią łódzką, a z drugiej zachęcić młodzież do ciężkiej pracy nad samorozwojem, tak by z grona dzisiejszych uczniów wyrosły przyszłe gwiazdy olimpijskie, za które będziemy trzymać kciuki. Wśród zaproszonych gości pojawił się między innymi wicewojewoda Paweł Bejda, starosta łowicki Krzysztof Figat oraz przewodniczący rady powiatu łowickiego Krzysztof Górski.

29 Rada do spraw Polaków na Wschodzie
W dniu 10 maja 2013 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczyłem nominacje członkom Rady do spraw Polaków na Wschodzie. Rada, której członkowie zostali powołani na 5-letnią kadencję, stanowi kolegialny organ odwoławczy od decyzji konsulów w sprawach o wydanie Karty Polaka. W jej skład wchodzi 6 osób. Powołane osoby wyróżniają się wiedzą i doświadczeniem w sprawach dotyczących Polonii i Polaków za granicą oraz posiadają odpowiednie wykształcenie prawnicze.

30 Minister Tomasz Jędrzejczak w Wielkopolsce
Dnia 13 maja br. Odwiedziłem Wielkopolskę. Spotkałem się z samorządowcami, przedsiębiorcami, a także działaczami lokalnych struktur PSL. Spotkałem się także z Prezesem ZP PSL Piotrem Kasprzakiem i Wicemarszałkiem Sejmu Eugeniuszem Grzeszczakiem podczas obchodów Święta Ludowego w Gieczu. W Środzie Wielkopolskiej odwiedziłem dwa duże zakłady przemysłowe, lokalne media w których wypowiadał się na temat m.in. nowej perspektywy unijnej oraz obecnej sytuacji w rządzie i PSL.

31 Wizyta Ministra Jędrzejczaka w powiecie chełmskim, województwo lubelskie
W dniu 14 maja 2013r. na zaproszenie Prezesa ZP PSL Piotra Deniszczuka odwiedziłem samorządowców oraz mieszkańców powiatu chełmskiego. W pierwszej kolejności odbyło się spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Gminie Rejowiec. Uczestniczyłem w ciekawej dyskusji z mieszkańcami i samorządowcami gminy, którzy pytali o obecną sytuację w rządzie, a także o najbliższa perspektywę pozyskiwania środków unijnych w latach

32 Minister Tomasz Jędrzejczak w powiecie wołomińskim
W dniu 15 maja 2013r. spotkałem się z przedstawicielami lokalnego samorządu powiatu wołomińskiego. W gminie Strachówka na zaproszenie Wójta Piotra Orzechowskiego spotkałem się z młodzieżą szkolną. Odwiedziłem także gminę Jadów w której spotkałem się z Wójtem Dariuszem Kokoszką, z którym udałem się na spotkanie z młodzieżą w Liceum profilowanym z klas m.in. policyjnej, wojskowej. Kolejnym punktem było spotkanie z burmistrzem miasta Tłuszcz Pawłem Bednarczykiem w urzędzie miasta.

33 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Jędrzejczak w Radomiu
W czwartek 16 maja zawitałem w Radomiu, gdzie uczestniczyłem w licznych spotkaniach z samorządowcami i ludowcami z subregionu. Wizyta rozpoczęła się od złożenia kwiatów i zniczy pod pomnikiem Stanisława Mikołajczyka. W składaniu wieńca uczestniczyli również Wiceprezydent Radomia Krzysztof Ferensztajn oraz Prezes Organizacji Miejskiej PSL w Radomiu Jerzy Grosicki. Następnie udałem się na spotkanie do ratusza z Prezydentem Radomia Andrzejem Kosztowniakiem. Rozmawialiśmy na temat najważniejszych inwestycji w mieście, które będą ważne nie tylko dla Radomian, alei osób przemieszczających się przez to miasto.

34 Otwockie Święto Ludowe w Wysoczynie
19 maja 2013 odbyły się obchody święta ludowego w Wysoczynie. Przybyłych gości powitał gospodarz tej ziemi Stanisław Wirtek. Dziękując za zaproszenie, życzyłem wszystkim zgromadzonym pomyślności. Wskazałem w swoim krótkim przemówieniu na podobieństwo rolnika i przedsiębiorcy, którzy obaj muszą zaplanować, wyprodukować i sprzedać swój towar. Święto Ludowe niesie ze sobą nadzieję. Wlewa w nas wszystkich ducha radości i wiary w lepszą przyszłość, że tak jak po zimie przychodzi wiosna, tak i po siewie przychodzi zbiór. Mam nadzieję z wami wszystkimi spotkać się ponownie na dożynkach – dodałem na zakończenie.

35 Minister Jędrzejczak w powiecie łaskim
21 maja odwiedziłem Powiat Łaski. Swoją wizytę rozpocząłem od spotkania z Zarządem Powiatu Łaskiego. Tematem dyskusji były szanse samorządu w kontekście nowego programowania funduszy europejskich na lata oraz sytuacja na lokalnym rynku pracy. Następnie przenieśliśmy się do I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku na spotkanie z młodzieżą. Następnie w towarzystwie Starosty Łaskiego Cezarego Gabryjączyka odwiedziłem gminę Buczek. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie dyskusyjne z Zarządem Powiatowym, zarządami gminnymi i członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego.

36 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej
W środę 22 maja 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Lokalne Grupy Działania umożliwiając realizację oddolnych inicjatyw mieszkańców wsi, przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. LGD umożliwiają szansę na rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – powiedziałem w swoim wystąpieniu dziękując za zaproszenie Panu Marcinowi Sawickiemu, który tworzył to stowarzyszenie.

37 Minister Tomasz Jędrzejczak w Szczecinie
W dniu 27 maja 2013 r. przeprowadziłem szkolenie z zakresu wykorzystania technik informatycznych, autopromocji oraz prowadzenia kampanii wyborczych w Szczecinie. Na zaproszenie Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego odwiedziłem Urząd Marszałkowski, spotkałem się z Prezesami ZP i ZG PSL, FML. W godzinach wieczornych byłem głównym gościem programu - sprawa polityczna w TVP Szczecin, w którym odpowiadałem na pytania związane m.in. z sytuacją w koalicji, partii PSL oraz pracą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

38 Minister Tomasz Jędrzejczak odwiedził Myślibórz – województwo zachodniopomorskie
W dniu 28 maja 2013 roku odwiedziłem miasto Myślibórz znajdujące się w województwie zachodniopomorskim. W Myśliborzu spotkałem się z Burmistrzem Miasta i Gminy Myślibórz Arkadiuszem Janowiczem oraz Prezesem ZP PSL Ferdynandem Łukasikiem. Uczestniczyłem także w spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Myśliborza oraz Północna Izbę Gospodarczą w którym wzięli udział mieszkańcy oraz przedsiębiorcy z całego powiatu myśliborskiego. Zakres spotkania dotyczył całej pracy rządu, zmian, propozycji, wnoszenia postulatów we wszystkich dziedzinach tj. oświata, zdrowie, gospodarka, transport.

39 Minister Tomasz Jędrzejczak odwiedził Mircze – województwo lubelskie
2 czerwca 2013 r. odwiedziłem Mircze (powiat hrubieszowski), w którym odbyło się Regionalne Święto Ludowe. Zaznaczyłem, że Święto Ludowe jest ważnym dniem rozpoczynającym najbardziej efektywny okres pracy dla wszystkich rolników, który trwa aż do Dożynek - Ludowego Święta Plonów połączonego z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11 mszą św. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali na stadion, gdzie odbyła się część oficjalna, z licznymi wystąpieniami. Podczas Święta zaprezentował się m.in. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej oraz ludowe grupy artystyczne z powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Święto Ludowe w Mirczu było świetną okazją do wręczenia odznaczeń oraz legitymacji nowym członkom Stronnictwa.

40 Jędrzejczak w Wysocku wielkim powiat Ostrów Wielkopolski
W poniedziałek 3 czerwca 2013 r. w Wysocku Wielkim odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Pomoc Społeczności Lokalnej PROMETEUSZ na czele z posłem Piotrem Walkowskim. Dzieci z gminy Ostrów Wielkopolski tego dnia korzystały z uroków beztroskiego życia korzystając z takich atrakcji jak zjeżdżalnie, karuzele czy też malowanie twarzy. Jednak największą atrakcją było tego dnia otwarcie boiska ORLIK przy Gminnym Ośrodku Kultury. Dziękując za zaproszenie na tę niezwykle miłą imprezę powiedziałem, że tego typu obiekty są nadzieją i gwarantem zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży. „Sport uczy zdrowej rywalizacji w duchu fair play. Nie należy zwyciężać za wszelką cenę – oto lekcja którą wynoszą młodzi z takiej postawy.”

41 Cel Tomasza Jędrzejczaka na stanowisku Sekretarza stanu
Minister Jędrzejczak: „Chce być przede wszystkim bliżej ludzi i ich problemów, jestem dla Was… swoją pracę traktuję jako służbę nie tylko dla Ludowców ale i wszystkich Polaków” „Dziękuje za ciepłe przyjęcie we wszystkich miejscach które odwiedziłem i zapowiadam, że to dopiero początek pracy. Zapraszam do kontaktu” tel


Pobierz ppt "Minister Tomasz Jędrzejczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google