Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Strukturalne dla placówek naukowych w latach 2004-2006 oraz obszary działań w 6 PR UE w 2004 roku Walne Zgromadzenie Członków Sieci AIRCLIM-NET,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Strukturalne dla placówek naukowych w latach 2004-2006 oraz obszary działań w 6 PR UE w 2004 roku Walne Zgromadzenie Członków Sieci AIRCLIM-NET,"— Zapis prezentacji:

1

2 Fundusze Strukturalne dla placówek naukowych w latach 2004-2006 oraz obszary działań w 6 PR UE w 2004 roku Walne Zgromadzenie Członków Sieci AIRCLIM-NET, Katowice, IETU, 28.01.2004r. Barbara Jaros, Izabela Ratman-Kłosińska, BPK IETU.

3 Katowice, IETU, 28.01.2004r.2 Z jakich programów operacyjnych możemy korzystać? SOP Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SOP WKP) SOP Rozwój Zasobów Ludzkich (SOP RZL) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

4 Katowice, IETU, 28.01.2004r.3 SOP Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.4 - Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką (dla CZT, CD, JBR na projekty badawcze i inwestycyjne -budowa i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów) 2.1.3 - Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo związane z innowacjami i nowymi technologiami 2.3.4 - Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje (zakup wyników prac badawczo- rozwojowych)

5 Katowice, IETU, 28.01.2004r.4 Centra Doskonałości Minister Nauki ustali kryteria wyboru i dofinansowania ze środków budżetowych CD. Przewiduje się dofinansowanie ok. 100 CD w wysokości do 30.000 zł rocznie dla jednego centrum na koordynacje prac i wsparcie organizacyjne CD (środki przyznawane na 4 lata). Co dwa lata nowy konkurs na dofinansowanie CD. Dofinansowanie będzie jednoznaczne z nadaniem jednostce naukowej lub jej części statusu CD.

6 Katowice, IETU, 28.01.2004r.5 SOP Rozwój Zasobów Ludzkich 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (inicjowanie i wzmocnienie współpracy między światem nauki i edukacji a gospodarką (staże pracowników w instytucjach naukowo-badawczych, studia podyplomowe, staże w przedsiębiorstwach, subsydiowane zatrudnienie dla studentów/absolwentów)

7 6 ZPORR 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna (tu: infrastruktura edukacyjna dla szkół wyższych) 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (regionalne i lokalne projekty sieci infrastruktury teleinformatycznej) 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (stypendia dla studentów uczelni wyższych w szczególności z obszarów restrukturyzacji przemysłów) 2.4 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ( sieci transferu innowacji pomiędzy światem nauki a przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, transfer wiedzy ze szkół wyższych do do przedsiębiorstw poprzez staże dla absolwentów i pracowników akademickich)

8 Katowice, IETU, 28.01.2004r.7 Kroki, jakie możemy dzisiaj podjąć Wybrać działanie i/lub poddziałanie, które chcemy realizować Zapoznać się z dokumentem UZUPEŁNIENIE interesującego nas programu Skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim, aby otrzymać dostęp do bazy ISEKP Wypełnić Kartę Projektu w bazie ISEKP Monitorować ocenę Karty Projektu w bazie i czekać na dalsze informacje

9 Internetowy System Ewidencji Kart Projektów MGPiPS http://isekp.mg.gov.pl Baza danych o potencjalnych projektach mogących ubiegać się o dofinansowanie z funduszu ERDF

10

11 Serwis informacyjny BPK IETU poświecony Funduszom Europejskim www.ietu.katowice.pl/bpk/FE

12 Katowice, IETU, 28.01.2004r.11 Call w obszarze Global change & ecosystems (FP6-2003-Global 2; SUSTDEV-2004-3-SSA.2.1do 2.4), deadline: 17 luty 2004r. 2.1 Actions such as the European Network for Research in Global Change (ENRICH) - SSA 2.2 Action for associated candidate countries - SSA 2.3 European contribution to climate related polar research - SSA 2.4 Consolidation and impact assessment of results achieved in EU research projects relating to regional and urban sustainability aspects - SSA

13 Katowice, IETU, 28.01.2004r.12 Tematy proponowane do realizacji w 2004 roku w ramach ochrony powietrza z priorytetu 1.1.6.3 Global change & ecosystems: Obszary priorytetowe nie są na razie określone (jak tylko będą do dyspozycji, zamieścimy je w naszej prezentacji) Trzeci konkurs tematyczny zostanie ogłoszony na wiosnę 2004 roku.

14 Katowice, IETU, 28.01.2004r.13 Tematy proponowane do realizacji w 2004 roku w ramach ochrony powietrza z priorytetu 6.1 Sustainable energy systems (FP6-2004-Energy-3): 6.1.3.2. Research activities having an impact in the medium and longer term 6.1.3.2.5. Socio-economic tools & concepts for energy strategy Activity Code : SUSTDEV-1.2.8- IP, NoE, STREP, CA, SSA Call zostanie ogłoszony w czerwcu i wrześniu 2004 roku. Termin składania projektów to 15 grudzień 2004.

15 Katowice, IETU, 28.01.2004r.14 Strategically important areas in which research should be concentrated : energy external costs (methodological development to better quantify the social and environmental damages of energy production and consumption in the EU, in the Accession States and in the Mediterranean area), social issues related to implementation of medium and long term energy technologies (including economic aspects, consumer preferences/ behaviour, social acceptance and influence of private sector choices), quantitative and qualitative forecasting methods (Energy-Economy- Environment forecasts for the long-term (2020-2030) and very long- term (2050-2100) ethics in energy (the aim should be to analyse the implications and produce guidelines for ethical governance taking into account all energy policy issues and covering the entire energy chain).

16 Katowice, IETU, 28.01.2004r.15 Tematy proponowane do realizacji w 2004 roku w ramach ochrony powietrza z priorytetu 8.1 Policy-orientated research (Research for policy support): Sustainable management of Europes natural resources: Environmental assessment - air Czwarty konkurs tematyczny zostanie ogłoszony w lipcu 2004 roku. Termin składania projektów to październik 2004. Obszary priorytetowe nie są na razie określone.

17 Katowice, IETU, 28.01.2004r.16 Call w obszarze Research Infrastructures (FP6-2003- Infrastructures-4;), deadline: 4 marzec 2004r. INFRASTR-6 Accompaning Measures for promoting a more coordinated approach to research infrastructures in Europe - SSA Exploratory Workshops - may enable potential partners in the field of research infrastructures that have little history of transnational co-operation to explore, in one or a series of meetings, strategies for a better co-ordination of their activities. This may lead, where appropriate, to the elaboration of a proposal for Community support under one of the schemes available in the Research Infrastructures action.

18 17 Call w obszarze Research Infrastructures (FP6-2003- Infrastructures-4;), deadline: 4 marzec 2004r. INFRASTR-6 Accompaning Measures for promoting a more coordinated approach to research infrastructures in Europe - SSA Round-Table Workshops - will bring together, in one or a series of meetings, operators of similar infrastructures financed individually for transnational access by this action for the purpose of co-ordinating work under the contracts and in order to exchange experience. Round- Tables will also seek to expand the research efforts of individual contractors so as to reach a critical mass, and to interact with representatives of users, including users from industry where relevant. On the other hand, Round-Tables that concern areas where an Integrating Activity is already active will be excluded, as they are to be supported as part of the corresponding Integrating Activity.

19 18 Branżowy Punkt Kontaktowy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Branżowy Punkt Kontaktowy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Zakład Współpracy z Zagranicą ul. Kossutha 6,40-844 Katowice tel. (032) 2546-031 wew. 269, 287 fax (032) 2541-717 e-mail: rat@ietu.katowice.pl bjaros@ietu.katowice.pl www.ietu.katowice.pl/bpk Nasz adres:


Pobierz ppt "Fundusze Strukturalne dla placówek naukowych w latach 2004-2006 oraz obszary działań w 6 PR UE w 2004 roku Walne Zgromadzenie Członków Sieci AIRCLIM-NET,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google