Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powtarzamy wiadomości z przepisów ruchu drogowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powtarzamy wiadomości z przepisów ruchu drogowego"— Zapis prezentacji:

1 Powtarzamy wiadomości z przepisów ruchu drogowego
KARTA ROWEROWA Powtarzamy wiadomości z przepisów ruchu drogowego

2 HISTORIA ROWERU Rower biegowy Draisa był konstrukcją drewnianą. Pozioma belka tworzyła zasadniczą część ramy. Pod jej przodem znajdowało się obrotowe przednie koło, zamocowane za pomocą podpór w kształcie litery V, na tylnym końcu zamontowane było podłużne, obciągnięte skórą siedzenie. Przed siodełkiem w poprzek była tak zwana deska do utrzymywania równowagi, na której kierowca, który wprawiał w ruch rower stawiając zamaszyste kroki, opierał przedramiona.

3

4 WPROWADZENIE Rower to pojazd jednośladowy lub dwuśladowy napędzany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.

5 Jak działa rower? siła mięśni przekazywana jest poprzez przekładnię na koło tylne, powodując jego obrót i ruch roweru: zmiana kierunku jazdy roweru odbywa się za pomocą kierownicy połączonej z kołem przednim:

6 Przepisy dla rowerzystów!!!
kolumna rowerzystów nie może przekraczać 15 rowerów odległość między jadącymi kolumnami musi wynosić 200 metrów rowerzysta, który ma ukończone 17 lat może przewozić dziecko do lat 7 jeśli jest ono umieszczone na specjalnym siedzeniu, które zapewnia mu bezpieczną jazdę rowerzysta może jechać po chodniku jeśli jest pełnoletni a dziecko, którym się opiekuje( też na rowerze) ma nie więcej niż 10 lat

7 KONSTRUKCJA ROWERU Schemat funkcjonalny nieźle wyjaśnia działanie urządzenia, jakim jest rower, ale nie wyjaśnia jego konstrukcji. Jak wiesz, rower składa się z ponad 500 części, które wchodzą w skład tzw. zespołów, które z kolei tworzą układy konstrukcyjno-funkcjonalne. Układy konstrukcyjne roweru: układ jezdny układ napędowy układ hamulcowy układ oświetleniowy

8 Do regulacji prędkości jazdy służą hamulce –ręczne lub nożne

9 oświetlenie drogi odbywa się poprzez układ złożony z lampy przedniej i tylnej zasilanych (najczęściej) z prądnicy połączonej z kołem przednim lub tylnym

10 ZNAKI DROGOWE Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia zakazy i nakazy oraz informacje. w związku z tym dzielimy je na: ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne

11 Znaki ostrzegawcze Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

12 Znaki ostrzegawcze c.d

13 Znaki ostrzegawcze c.d

14 Znaki zakazu Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

15 Znaki zakazu c.d

16 Znaki zakazu c.d

17 Znaki zakazu c.d

18 Znaki nakazu Znaki te zobowiązują kierującego do ruchu w określonym kierunku (zgodnym ze strzałkami), nakazują pewne zachowania na drodze, a także zobowiązują pewnych uczestników ruchu drogowego do poruszania się po ściśle określonych drogach.

19 Znaki nakazu cd.

20 Znaki informacyjne Znaki informacyjne dotyczą sposobu prowadzenia pojazdu, oznaczają obiekty znajdujące się przy drodze lub też informują o wjeździe do obszaru lub strefy, w których ruch regulowany jest przepisami szczegółowymi.

21 Znaki informacyjne cd.

22 Sygnały świetlne Sygnał czerwony- zakaz wjazdu lub wejścia
Sygnał żółty-zakaz wjazdu, chyba ze pojazd znajduje się tak blisko skrzyżowania,ze nie może się zatrzymać. Oznacza również że za chwilę zapali się kolor czerwony Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd lub wejście

23 Znaki poziome Znakami drogowymi poziomymi nazywane są znaki umieszczone (namalowane) bezpośrednio na nawierzchni drogi. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Barwa żółta jest zastrzeżona wyłącznie dla czasowego oznaczania zmian w organizacji ruchu, wynikających głównie z prowadzenia robót na drodze. Jeżeli na drodze umieszczone są znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.

24 Znaki poziome c.d

25 Znaki poziome c.d

26 Znaki poziome c.d

27 Osoby kierujące ruchem
Do dawania poleceń i sygnałów w ruchu drogowym są uprawnione następujące osoby: policjant żołnierz Żandarmerii Wojskowej zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia, żołnierz straży granicznej w strefie nadgranicznej, pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym, pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządu drogi, osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu.

28 Osoby kierujące ruchem cd.
STÓJ ! Sygnał ten jest odpowiednikiem świetlnego sygnału czerwonego.

29 Osoby kierujące ruchem cd.
UWAGA! za chwilę nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, jest ono odpowiednikiem sygnału żółtego nadawanego łącznie z czerwonym

30 Osoby kierujące ruchem cd.
RUCH OTWARTY zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zezwolenie na wejście dla pieszych. Sygnał ten jest odpowiednikiem świetlnego sygnału zielonego.

31 Osoby kierujące ruchem cd.
UWAGA! za chwilę nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty jest ono odpowienikiem sygnału żółtego.

32 Osoby kierujące ruchem cd.
STÓJ! oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.

33 Pierwsza pomoc Apteczka
Jest to podstawowy skład apteczki , cały ten zestaw waży ok gramów Opatrunkowe bandaż elastyczny i zwykły wata plaster, plastry opatrunkowe pertlenon (woda utleniona w tabletkach) jodyna nadmanganian potasu rękawiczki lateksowe

34 Pierwszeństwo przejazdu
Przecinanie się kierunków ruchu - naszego i innych uczestników ruchu drogowego (a taka właśnie sytuacja ma miejsce na skrzyżowaniach) - związane jest z ustaleniem pierwszeństwa przejazdu. Oznacza to, że musisz rozstrzygnąć, czy ty masz pierwszeństwo, czy też inne pojazdy, które dojeżdżają do skrzyżowania, a ty musisz im ustąpić pierwszeństwa

35 Pierwszeństwo przejazdu c.d

36 Pierwszeństwo przejazdu c.d

37 Pierwszeństwo przejazdu c.d

38 Pierwszeństwo przejazdu c.d

39 Pierwszeństwo przejazdu c.d

40 Pierwszeństwo przejazdu c.d


Pobierz ppt "Powtarzamy wiadomości z przepisów ruchu drogowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google