Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaki Nakazu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaki Nakazu."— Zapis prezentacji:

1 Znaki Nakazu

2 Znaki te zobowiązują kierującego do ruchu w określonym kierunku (zgodnym ze strzałkami), nakazują pewne zachowania na drodze, a także zobowiązują pewnych uczestników ruchu drogowego do poruszania się po ściśle określonych drogach.

3 Nakaz jazdy w prawo (skręcanie przed znakiem)
C-1 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką.

4 Nakaz jazdy w prawo (skręcanie za znakiem)
C-2 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką.

5 Nakaz jazdy w lewo (skręcanie przed znakiem)
C-3 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką.

6 Nakaz jazdy w lewo (skręcanie za znakiem)
C-4 Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką.

7 Nakaz jazdy prosto C-5 Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do jazdy prosto przez skrzyżowanie. Nakaz kończy się za skrzyżowaniem.

8 Nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-6 Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w prawo.

9 Nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-7 Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w lewo.

10 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-8 Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo lub w lewo za znakiem.

11 Nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-9 Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z prawej strony tego znaku.

12 Nakaz jazdy z prawej strony znaku

13 Nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-10 Znak ten wskazuje, że kierujący zobowiązany jest jechać z lewej strony tego znaku.

14 Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
C-11 Wskazuje, że kierujący zobowiązany jest do przejechania z prawej lub lewej strony znaku.

15 Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

16 Ruch okrężny C-12 Znak ten oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

17 Ruch okrężny Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

18 Droga dla rowerów C-13 Wskazuje drogę (lub wydzielony pas ruchu), z której zobowiązane są korzystać osoby jadące na rowerach jednośladowych. Z drogi tej mogą korzystać także osoby kierujące motorowerami, ale nie wolno im rozwijać prędkości większej niż 40 km/h.

19 Koniec drogi dla rowerów
C-13a Znak ten oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

20 Prędkość minimalna C-14 Znak ten oznacza, że kierujący obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

21 Koniec minimalnej prędkości
C-15 Znak ten oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

22 Droga dla pieszych C-16 Znak ten oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

23 Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się: na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą, odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

24

25 Koniec drogi dla pieszych

26 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17 Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

27 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
C-18 Nakazuje używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

28 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych


Pobierz ppt "Znaki Nakazu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google