Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEPISY, ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE OBOWIĄZUJĄCE PIESZYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEPISY, ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE OBOWIĄZUJĄCE PIESZYCH"— Zapis prezentacji:

1 PRZEPISY, ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE OBOWIĄZUJĄCE PIESZYCH

2 Czy wiecie kogo nazywamy pieszym?
Pieszym nazywamy każdą osobę, która znajduje się na drodze, a nie jest wewnątrz pojazdu. pieszy to również osoba prowadząca rower, pchająca lub ciągnąca wózek, a także osoba na wózku Inwalidzkim.

3 Pamiętaj pieszy ma obowiązek poruszania się po chodniku
Pamiętaj pieszy ma obowiązek poruszania się po chodniku. Jeśli droga nie posiada chodnika ani pobocza to wówczas można iść po jezdni. Pamiętaj idąc po poboczu lub jezdni trzymaj się zawsze lewej strony.

4

5 Czasami zachodzi potrzeba przejścia
przez jezdnię. Jednak nie możemy przez nią przechodzić gdzie nam się podoba,dlatego wymyślono PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

6

7 Za nim jednak wejdziemy na przejście musimy upewnić się czy nie nadjeżdżają żadne pojazdy.
Robimy to następująco!

8 Nie zawsze jednak jest w pobliżu przejście dla pieszych
Nie zawsze jednak jest w pobliżu przejście dla pieszych. Przechodząc przez jezdnię po za przejściem musimy pamiętać o kilku zasadach. Przed wkroczeniem na jezdnię upewnij się, czy nie nadjeżdża jakiś pojazd. Nie wolno Ci nigdy wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem!

9 Na drugą stronę jezdni przechodzimy
po jak najkrótszym odcinku !

10 Nie wychodź spoza zaparkowanych samochodów,
autobusów czy innych przeszkód !

11 Oto miejsca gdzie nie wolno
przechodzić przez jezdnię: przez barierki

12 Przed wzniesieniem Na zakręcie

13 Oto znaki drogowe, które dotyczą pieszych.

14 Znak „Agatka” oznacza, że jest to najbezpieczniejsze przejście w okolicy. Kierowcy wiedzą, że na tym przejściu mogą spodziewać się dzieci. „Droga dla pieszych” „Miejsce przejścia dla pieszych” „Zakaz ruchu pieszych”

15 ZADANIE Przedstawiony znak to…. ZNAK ZAKAZU ZNAK NAKAZU
ZNAK OSTRZEGAWCZY ZNAK INFORMACYJNY ZADANIE

16 ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

17 WARUNKI TECHNICZNE ROWERU
Podstawowe wyposażenie roweru Przynajmniej jeden sprawny hamulec. Dzwonek. Światło przednie białe lub żółte selektywne z przodu. Światło odblaskowe tylne. Światło tylne czerwone.

18 czerwone światło tylne
dzwonek białe światło przednie hamulce światło odblaskowe

19 ZASADY PORUSZANIA SIĘ ROWEREM PO DRODZE
Kierujący Rowerzystą może być osoba, która ukończyła 10 rok życia oraz wykazała się odpowiednią wiedzą teoretyczną z przepisów ruchu drogowego i praktyczną umiejętnością kierowania rowerem.

20 Aby bezpiecznie skręcić w lewo należy:
Upewnić się, czy manewr będzie bezpieczny. Zasygnalizować zamiar skrętu w lewo. Zbliżyć się do środka jezdni. Jeszcze raz upewnić się co do bezpieczeństwa manewru. Sygnalizując zamiar skrętu, skręcić. Zająć miejsce przy prawej krawędzi jezdni.

21 Prawidłowy sposób sygnalizowania skrętu w lewo.

22 Aby bezpiecznie skręcić w prawo,
należy: Upewnić się, czy manewr będzie bezpieczny. Zasygnalizować zamiar skrętu w prawo. Zbliżyć się do krawędzi jezdni. Skręcić.

23 Prawidłowy sposób sygnalizowania skrętu w prawo.

24 Aby bezpiecznie wykonać manewr zawracania należy:
Upewnić się czy manewr będzie bezpieczny. Zasygnalizować zamiar skrętu w lewo. Upewnić się, czy można bezpiecznie zawrócić. Zasygnalizować manewr zawracania. Ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym po pasie ruchu, na który zamierzasz wjechać. Po zawróceniu zająć prawy pas ruchu. Kontynuować jazdę przy prawej krawędzi jezdni.

25 Omijanie Jest to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody (stojący samochód, roboty drogowe itp..).

26 Wymijanie Jest to przejeżdżanie (przechodzenie) obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

27 Wyprzedzanie Jest to przejeżdżanie (przechodzenie) obok innego uczestnika ruchu, poruszającego się w tym samym kierunku ( z mniejszą prędkością).

28 Włączanie się do ruchu WŁĄCZAJĄC SIĘ DO RUCHU, MUSISZ ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. UPEWNIJ SIĘ CZY JEZDNIA JEST WOLNA, A WYJEŻDŻAJĄC Z POBOCZA, OBEJRZYJ SIĘ DO TYŁU.

29 Wyjazd z podwórka na drogę publiczną.

30 Wyjazd z lasu na drogę publiczną.

31 Wyjazd z drogi polnej na drogę publiczną.

32 ZNAKI DROGOWE Z ZAKRESU KARTY ROWEROWEJ
Podział na grupy: ostrzegawcze nakazu zakazu informacyjne

33 Znaki ostrzegawcze Uprzedzają o miejscach na drodze, w których
występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej Ostrożności.

34 Znaki nakazu Znaki te zobowiązują kierującego do ruchu w określonym kierunku (zgodnym ze strzałkami), nakazują pewne zachowania na drodze, a także zobowiązują pewnych uczestników ruchu drogowego do poruszania się po ściśle określonych drogach.

35 Znaki zakazu – Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są
umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia,chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

36 Znaki informacyjne Dotyczą sposobu prowadzenia pojazdu, oznaczają obiekty znajdujące się przy drodze lub też informują o wjeździe do obszaru lub strefy, w których ruch regulowany jest przepisami szczegółowymi.

37 Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej
„Niebezpieczny zakręt w prawo” - Znak ten ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. „Dwa niebezpieczne zakręty”- Znak ten ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo. „Dwa niebezpieczne zakręty”- Znak ten ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo.

38 ZNAKI OSTRZEGAWCZE, KTÓRE UPRZEDZAJĄ O SKRZYŻOWANIU DRÓG:
„Skrzyżowanie dróg”- Drogi na tym skrzyżowaniu są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. „Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach” „Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie” „Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”

39 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”
„Przejazd kolejowy bez zapór”- Znak ten ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. „Zwężenie jezdni prawostronne”- Znak ten ostrzega o zwężeniu jezdni po prawej stronie, które może powodować utrudnienia ruchu. „ Nierówna droga”- Znak ten ostrzega o występowaniu na drodze poprzecznego ścieku, garbu lub innej nierówności utrudniającej ruch.

40 „Przejście dla pieszych”- Znak ten ostrzega o przejściu dla pieszych, które może nie być zawczasu widoczne dla kierujących pojazdami. „Dzieci”- Znak ten ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca. „Rowerzyści”- Znak ten ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. „Sygnały świetlne”- Znak ten ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

41 „Zakaz ruchu w obu kierunkach”
„Zakaz wjazdu” - Oznacza zakaz wjazdu od strony jego usytuowania. „Zakaz wjazdu rowerów”- Znak ten oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów. „Stop”- Znak ten oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem oraz ustąpienie pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.

42 „Zakaz skrętu w lewo”- Zabrania skręcania w lewo i zawracania.
„Zakaz zawracania” – Zabrania zawracania od miejsca jego usytuowania do najbliższego skrzyżowania włącznie. „Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”- Zabrania wjazdu na zwężony odcinek drogi, gdy nadjeżdżają pojazdy z przeciwka. „Zakaz ruchu pieszych”- Oznacza, że droga jest zamknięta dla ruchu pieszych.

43 „Zakaz postoju (ponad jedną minutę)”
„Zakaz zatrzymywania się’ „Koniec zakazów” „Ograniczenie prędkości”

44 Znaki nakazu „Nakaz jazdy w prawo” (skręcanie przed znakiem).
„Nakaz jazdy w prawo” (skręcanie za znakiem). „Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie”. „Nakaz jazdy prosto lub w prawo”.

45 „Nakaz jazdy w prawo lub w lewo”(skręcanie za znakiem).
„Nakaz jazdy z prawej strony znaku” – oznacza też początek jezdni jednokierunkowej. „Nakaz jazdy z lewej lub prawej strony znaku”. „Ruch okrężny” dookoła wysepki lub placu na skrzyżowaniu”.

46 „Droga z pierwszeństwem” - Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
„Droga dla rowerów”- Znak ten oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi. „Droga jednokierunkowa” - Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku. „ Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi” Znak ten oznacza, że kierujący przejeżdżają przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

47 „Przejście dla pieszych: Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. „Droga bez przejazdu”. „Miejsce przejazdu dla rowerów”. „Obszar zabudowany”.

48 SPRAWDZIAN NA KARTĘ ROWEROWĄ
KLASA IV

49 SPRAWDZIAN SKŁADA SIĘ Z 10 PYTAŃ, NA KTÓRE TRZEBA ODPOWIEDZIEĆ WYBIERAJĄC SPOŚRÓD TRZECH ODPOWIEDZI JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ.

50 Pytanie 1 Wyjeżdżając z posesji na drogę, kierujący rowerem powinien:
Ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym tylko z lewej strony. Ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym tylko z prawej strony. Ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej i prawej strony.

51 ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA PYTANIE 2

52 ODPOWIEDŹ NIEPRAWIDŁOWA
POWRÓT

53 Pytanie 2 Jaki jest wymagany wiek, by móc przystąpić do egzaminu na kartę rowerową 7 lat 10 lat 13 lat

54 ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA PYTANIE 3

55 ODPOWIEDŹ NIEPRAWIDŁOWA
POWRÓT

56 Pytanie 3 Obowiązkowe wyposażenie roweru to:
Pompka, kolorowe błotniki, bagażnik. Światło białe skierowane do przodu, przynajmniej jeden działający hamulec, sygnał dźwiękowy, światło czerwone i odblaskowe skierowane do tyłu w kształcie innym niż trójkąt. Licznik, lusterko, butelka z napojem.

57 ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA PYTANIE 4

58 ODPOWIEDŹ NIEPRAWIDŁOWA
POWRÓT

59 Pytanie 4 Czy kierujący rowerem może poruszać się po autostradzie? Tak
Tylko w dzień Nie

60 ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA PYTANIE 5

61 ODPOWIEDŹ NIEPRAWIDŁOWA
POWRÓT

62 Pytanie 5 Przedstawiony znak oznacza: Zakaz zatrzymywania się.
Zakaz ruchu w obu kierunkach. Zakaz jazdy rowerem.

63 ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA PYTANIE 6

64 ODPOWIEDŹ NIEPRAWIDŁOWA
POWRÓT

65 Pytanie 6 Przedstawiony znak oznacza: Drogę z pierwszeństwem.
Drogą podporządkowaną. Koniec drogi z pierwszeństwem.

66 ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA PYTANIE 7

67 ODPOWIEDŹ NIEPRAWIDŁOWA
POWRÓT

68 Pytanie 7 Kierującemu rowerem zabrania się: Jazdy prawą stroną jezdni.
Jazdy obok drugiego uczestnika ruchu. Jazdy trzymając jedną rękę na kierownicy.

69 ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA PYTANIE 8

70 ODPOWIEDŹ NIEPRAWIDŁOWA
POWRÓT

71 Pytanie 8 Pieszy poza miastem powinien poruszać się:
Prawą stroną jezdni. Środkiem jezdni. Lewą stroną jezdni.

72 ODPOWIEDŹ NIEPRAWIDŁOWA
POWRÓT

73 ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA PYTANIE 9

74 Pytanie 9 Kierujący pojazdem A na skrzyżowaniu:
Ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi B. Przejeżdża jako pierwszy. Ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B.

75 ODPOWIEDŹ NIEPRAWIDŁOWA
POWRÓT

76 ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA PYTANIE 10

77 Pytanie 10 Kierujący pojazdem A na skrzyżowaniu:
Ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi C. Przejeżdża jako pierwszy. Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi B.

78 ODPOWIEDŹ NIEPRAWIDŁOWA
POWRÓT

79 ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA Koniec

80 KONIEC Sprawdzianu


Pobierz ppt "PRZEPISY, ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE OBOWIĄZUJĄCE PIESZYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google