Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaki poziome.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaki poziome."— Zapis prezentacji:

1 Znaki poziome

2 Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej.

3 Linia pojedyncza przerywana
Znak P-1, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu.

4 Linia pojedyncza ciągła
Linia ta oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez linię.

5 Linia jednostronnie przekraczalna
Znak ten oznacza zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez tę linię z pasa ruchu położonego przy linii ciągłej, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

6 Linia podwójna ciągła Znak ten rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz najeżdżania (przejeżdżania) przez tę linię.

7 Linia podwójna przerywana
Linia ta (znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu) oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.

8 Linia ostrzegawcza Znak ten (linia, w której kreski są dłuższe od przerw): - rozdziela pasy ruchu, - uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego

9 Linia krawędziowa przerywana
Znak ten wyznacza krawędź jezdni.

10 Linia krawędziowa ciągła
Znak ten wyznacza krawędź jezdni. Znak P-7b oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze.

11 Strzałka kierunkowa P-8a P-8b P-8c Znaki te oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową.

12 Strzałka kierunkowa

13 Strzałka kierunkowa Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie, zezwala także na zawracanie, chyba, że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3.

14 Strzałka naprowadzająca
P-9 Znak ten oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką.

15 Przejście dla pieszych
P-10 Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

16 Przejazd dla rowerzystów
P-11 Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

17 Przejście dla pieszych Przejazd dla rowerzystów

18 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop
Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32. Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w takim miejscu, aby cały pojazd znajdował się przed linią wyznaczającą miejsce zatrzymania.

19 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop

20 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
P-13 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7:

21 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
P-14 Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na: - skrzyżowaniu, - przed przejściem dla pieszych lub, - przed sygnałem świetlnym

22 Trójkąt podporządkowania Napis "stop"
P-15 P-16 Znaki te potwierdzają oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 albo B-20.

23 Linia przystankowa P-17 Znak ten wyznacza na jezdni miejsce przystanku tramwajów, autobusów (trolejbusów) i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.

24 Stanowisko postojowe. Znak ten wskazuje sposób parkowania pojazdów. Zakazuje on również parkowania obok.

25 Linia wyznaczająca pas postoju.
P-19 Znak ten wskazuje miejsce na jezdni, przeznaczone do parkowania pojazdów.

26 Koperta Znak P-20 wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.

27 Powierzchnia wyłączona
Znak ten oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.

28 Pas ruchu dla busów P-22 Oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

29 Rower P-23 Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów.

30 Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
P-24 oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, przeznaczone jest dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

31 Próg zwalniający P-25 Oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

32 Praca domowa Wydrukuj znaki poziome i wklej je do zeszytu.


Pobierz ppt "Znaki poziome."

Podobne prezentacje


Reklamy Google