Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
ZNAKI DROGOWE Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Wykonała: Regina Wasilewska

2 Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
znaki drogowe pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych, znaki drogowe poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi, sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory, sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione, sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.

3 ZNAKI OSTRZEGAWCZE Ostrzegają one osoby kierujące pojazdami o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Znaki te zobowiązują kierującego pojazdem do zachowania szczególnej ostrożności. Znaki ostrzegawcze mogą być dodatkowo opatrzone tabliczkami precyzującymi znaczenie danego znaku. (patrz: Tablice dodatkowe).

4

5 A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo. A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.

6 A-3 Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
A-4 Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

7 A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
A-5 Skrzyżowanie dróg Ostrzega o skrzyżowaniu , na którym drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Na takim skrzyżowaniu pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu (na której znak ten jest ustawiony)

8 A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony
A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony

9 A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu
Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym z drogą z pierwszeństwem przejazdu krzyżuje się lub łączy droga podporządkowana (na której jest umieszczony znak). Kierujący pojazdem, widząc taki znak, musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym po drodze z pierwszeństwem przejazdu.

10 A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kierunku wskazanym przez strzałki na znaku. 

11 A-9 Przejazd kolejowy z zaporami
A-10 Przejazd kolejowy bez zapór

12 A-11 Nierówna droga A-11a Próg zwalniający

13 A-14 Roboty na drodze A-15 Śliska jezdnia

14 A-16 Przejście dla pieszych
A-17 Uwaga dzieci

15 ZNAKI ZAKAZU Informują one o zakazie ruchu bądź o jego ograniczeniach na określonym obszarze. Obowiązują one tylko na drodze, na której są umieszczone. Znaki zakazu dodatkowo mogą być opatrzone tabliczkami precyzującymi ich znaczenie. (patrz: Tablice dodatkowe).

16

17 B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach
B-2 Zakaz wjazdu

18 B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli jednośladowych
B-4 Zakaz wjazdu motocykli

19 B-9 Zakaz wjazdu rowerów
B-10 Zakaz wjazdu motorowerów

20 B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.
B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.

21 B-20 Stop Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze. Kierujący powinien zatrzymać pojazd w miejscu oznaczonym na drodze lub w takim miejscu, w którym może on się upewnić, że ruch na drodze poprzecznej pozwala wjechać na nią bez spowodowania zakłóceń w tym ruchu. Znak ten może być ustawiony także przed przejazdami kolejowymi.

22 B-21 Zakaz skrętu w lewo B-22 Zakaz skrętu w prawo B-23 Zakaz zawracania B-24 Koniec zakazu zawracania

23 B-25 Zakaz wyprzedzania B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka B-33 Ograniczenie prędkości B-34 Koniec ograniczenia prędkości

24 B-35 Zakaz postoju Znak ten oznacza, że: zabrania się postoju trwającego dłużej niż czas określony napisami na znaku lub pod znakiem. Jeżeli czas ten jest nieokreślony, to zabrania się postoju trwającego dłużej niż 1 minutę. znak obowiązuje całą dobę, jeżeli okres doby jest nieokreślony. znak dotyczy tej strony jezdni, na której jest ustawiony.

25 B-36 Zakaz zatrzymywania się
Znak ten zabrania zatrzymywania pojazdu. Jeżeli nie określono okresu doby w jakim on obowiązuje, okres ten wynosi całą dobę. Zakaz dotyczy tej strony jezdni, na której został umieszczony. Na odcinkach drogi, na których obowiązuje ten znak kierującemu pojazdem nie wolno zatrzymać pojazdu, nawet na chwilę, chyba że wynika to z warunków ruchu drogowego lub zaistniałej sytuacji drogowej.

26 B-41 Zakaz ruchu pieszych
B-42 Koniec zakazów Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości. B-43 Strefa ograniczonej prędkości B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości

27 Źródła: http://drogowe.republika.pl/index.htm

28 Zadanie. Wykonaj prezentację o: znakach drogowych nakazu
i znakach informacyjnych

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google