Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALGORYTM Co wynika dla uczelni technicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALGORYTM Co wynika dla uczelni technicznych"— Zapis prezentacji:

1 ALGORYTM Co wynika dla uczelni technicznych
(dla uczelni średniej wielkości) z jego utrzymania w obecnej formie? Andrzej Sobkowiak Politechnika Rzeszowska Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

2

3 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Art Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na: 1) zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych, oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty; Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

4 Si - składnik studencko-doktorancki, Ki - składnik kadrowy,
Ji - składnik zrównoważonego rozwoju, Bi - składnik badawczy, Ui - składnik uprawnień, Wi - składnik wymiany. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

5 Ki - składnik kadrowy Lprof,i liczba etatów w i-tej uczelni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego, zwanych stanowiskami profesorów, Lad,i liczba etatów w i-tej uczelni na stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy, zwanych stanowiskami adiunktów, Las,i liczba etatów w i-tej uczelni na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, zwanych stanowiskami asystentów, Lzprof,i liczba osób z zagranicy posiadających tytuł profesora, prowadzących zajęcia przez okres co najmniej semestru lub 60 godzin w i-tej uczelni, zwanych profesorami zagranicznymi, n liczba uczelni w danej grupie uczelni. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

6 Ji - składnik zrównoważonego rozwoju
Lprof,i liczba etatów na stanowiskach profesorów w i-tej uczelni, Lad,i liczba etatów na stanowiskach adiunktów w i-tej uczelni, SLi suma liczby studentów studiów stacjonarnych i liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w i-tej uczelni, n liczba uczelni w danej grupie uczelni. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

7 Bi - składnik badawczy LGi liczba projektów badawczych realizowanych w i-tej uczelni w poprzednim roku, n liczba uczelni w danej grupie uczelni. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

8 Ui - składnik uprawnień
LUhab liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w i-tej uczelni, LUdr,i liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora w i-tej uczelni, n liczba uczelni w danej grupie uczelni. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

9 Wi - składnik wymiany SWi liczba studentów i doktorantów i-tej uczelni wyjeżdżających za granicę w ramach wymiany międzynarodowej, SPi liczba studentów i doktorantów przyjeżdżających do i - tej uczelni z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej, n liczba uczelni w danej grupie uczelni. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

10 Si – składnik studencko - doktorancki
ksk wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów w k-tej grupie kierunków, x liczba grup kierunków, Lsk,i liczba studentów studiów stacjonarnych w k-tej grupie kierunków w i-tej uczelni, kdd wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej grupie dziedzin nauki, y liczba grup dziedzin nauki, Ldd,i liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej grupie dziedzin nauki w i-tej uczelni, n liczba uczelni w danej grupie uczelni. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

11 Studia doktoranckie Art Jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

12 „Stary” algorytm 50% studenci – 50% kadra „Nowy” algorytm
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

13 Liczba studentów studiów stacjonarnych / liczba profesorów
Wg własnego oszacowania: „Średnie” politechniki ok. 80 „Duże” politechniki ok. 50 „Duże” uniwersytety ok. 30 Wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 80 - dla kierunków studiów technicznych, 180 - dla kierunków studiów ekonomicznych, humanistycznych, prawniczych. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

14 Czy dotacja ma być przeznaczona na kształcenie studentów, czy też pod nazwą „kształcenie kadry” finansowane mają być badania naukowe ? Jednoetatowość ! Etatyzacja ? Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

15 Dziękuję za uwagę ! Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
Wrocław, 6 – 7 listopada 2008


Pobierz ppt "ALGORYTM Co wynika dla uczelni technicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google