Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scalenia infrastrukturalne w Turyngii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scalenia infrastrukturalne w Turyngii"— Zapis prezentacji:

1 Scalenia infrastrukturalne w Turyngii
Knut Rommel Dyrektor Urzędu ds. Rozwoju Wsi i Terenów Rolnych oraz Scalenia i Wymiany Gruntów w Meiningen

2 Kraj Związkowy Turyngii
Freistaat Thüringen Powierzchnia / Fläche 16’172 km² 114 m Mieszkańcy / Einwohner 2’311’140 Erfurt 202’500 983 m 160 km 198 km

3 Autostrady w Turyngii Autobahnen in Thüringen 2007 463 km 1997 250 km

4 Scalenie i wymiana gruntów w Turyngii
Flurbereinigung in Thüringen W sumie: 166 postępowań o ogólnej Powierzchni: 100’143 ha

5 Scalenie i wymiana gruntów w Turyngii
Flurbereinigung in Thüringen Scalenia infrastrukturalne - 56 postępowań o ogólnej powierzchni – 55’534 ha Mające na celu realizację: autostrad trasy szybkiej kolei (ICE) obwodnic (drogi państwowe)

6 Podstawy prawne Ustawa scaleniowa (FlurbG) Scalenia infrastrukturalne
Rechtsgrundlagen Ustawa scaleniowa (FlurbG) Scalenia infrastrukturalne (§ 87 ustawy scaleniowej) Warunki konieczne: dopuszczalność wywłaszczenia. Rozłożenie potrąceń terenów na większą liczbę właścicieli. Minimalizacja negatywnych skutków dla struktury przestrzennej i krajobrazu, powstałych podczas realizacji inwestycji.

7 Dopuszczalność wywłaszczenia
Zulässigkeit der Enteignung Artykuł 14, ust. 3 Konstytucji Niemiec „Wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko dla dobra ogółu i może zostać wszczęte na podstawie obowiązującej ustawy…“. Przepisy i ustawy specjalne (np. § 19 Ustawy o drogach federalnych). Postanowienie o zatwierdzeniu planu projektu. Sprawdzenie możliwości wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego przez Urząd ds. Wywłaszczeń oraz wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego. § 19 Enteignung Die Träger der Straßenbaulast der Bundesfernstraßen haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Enteignungsrecht. Die Enteignung ist zulässig, soweit sie zur Ausführung eines nach § 17 festgestellten oder genehmigten Bauvorhabens notwendig ist. Einer weiteren Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung bedarf es nicht. § 17 Erfordernis der Planfeststellung Bundesfernstraßen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist.

8 Rozłożenie potrąceń terenów
Verteilung des Landverlustes Sytuacja wyjściowa Właściciel 1 Właściciel 2 Właściciel 3 Właściciel 4 Planowana droga

9 Rozłożenie potrąceń terenów
Verteilung des Landverlustes Sytuacja wyjściowa Właściciel 1 Właściciel 2 Właściciel 3 Właściciel 4 Planowana droga Wykup

10 Rozłożenie potrąceń terenów
Verteilung des Landverlustes Sytuacja wyjściowa Właściciel 1 Właściciel 2 Właściciel 3 Właściciel 4 Pas drogowy

11 Rozłożenie potrąceń terenów
Verteilung des Landverlustes Jeśli niemożliwe jest pozyskanie lub wykup wystarczającej ilości nieruchomości pod pas autostrady … procentowe potrącenia od powierzchni terenów wszystkich uczestników scalenia podział utraty własności na podstawie przydatności rolniczej gruntu odszkodowanie pieniężne za utratę gruntu … stosunkowo mała utrata gruntu przez wszystkich właścicieli zamiast dużych strat u pojedynczych osób, gwarantuje egzystencję wszystkim rolnikom !

12 Rozłożenie potrąceń terenów
Verteilung des Landverlustes Przykład: Obszar objęty scaleniem „X“ 600 ha 30’000 jednostek wartości Autostrada – potrzebna powierzchnia 50 ha wykupiona powierzchnia ha 2’000 jednostek wartości autostrada – brakujaca powierzchnia 10 ha jednostek wartości ≈ 1,5 % brakujących jednostek wartości (28.000) Właściciel A Powierzchnia i wartość przed scaleniem ha 250,00 jednostek wartości Powierzchnia i wartosc po scaleniu - 1,5 % (4,925 ha) 246,25 jednostek wartości Odszkodowanie € za 3,75 jednostki wartości

13 Usuwanie powstałych szkód Beseitigung von Nachteilen
Plan sieci dróg i urządzeń wodnych Stara siatka dróg Nowa siatka dróg

14 Usuwanie powstałych szkód
Beseitigung von Nachteilen Plan sieci dróg i urządzeń wodnych

15 Usuwanie powstałych szkód
Beseitigung von Nachteilen Plan sieci dróg i urządzeń wodnych Droga o nawierzchni asfaltowej Rów odwadniający Nawierzchnia o dużej wytrzymałości

16 Usuwanie powstałych szkód
Beseitigung von Nachteilen Plan sieci dróg i urządzeń wodnych (ochrona środowiska) Ocena wyrządzonych szkód Ocena przedsięwzięć rekompensacyjnych dotychczas planowane dotychczas planowane Rola Asfalt Rola Rząd drzew Beton Żwir przebudowa

17 Usuwanie powstałych szkód
Beseitigung von Nachteilen Plan sieci dróg i urządzeń wodnych (finansowanie)

18 Szybkie przygotowanie terenów pod inwestycje
Schnelle Flächenbereitstellung Tymczasowa decyzja o przydzieleniu gruntów w posiadanie inwestorowi Dziennik Urzędowy

19 Podział kosztów Koszty postępowania:
Kostenverteilung Koszty związane z budową autostrady pokrywa inwestor (Urząd ds. Budowy Dróg). Koszty postępowania: Koszty administracyjne pokrywa Kraj Związkowy Turyngia. Zarząd Budowy Dróg płaci w tym przypadku sumę ryczałtową. Koszty realizacji scalenia pokrywa wspólnota uczestników. Zarząd dróg zwraca przy tym koszty realizacji scalenia, które spowodował. Pozostałe koszty finansowane są przez UE i Republikę Federalna Niemiec.

20 Korzyści scalenia infrastrukturalnego
Vorteil der Flurbereinigung Szybka realizacja przedsięwzięcia drogowego. Realizacja projektów liniowych w zgodzie i porozumieniu z właścicielami nieruchomości. Zapewnienie egzystencji dla gospodarstw rolnych. Minimalizacja negatywnego wpływu dużych inwestycji infrastrukturalnych na rozwój obszarów wiejskich. = duża akceptacja dla projektów budowy nowych dróg i autostrad oraz innych projektów liniowych!


Pobierz ppt "Scalenia infrastrukturalne w Turyngii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google