Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe założenia programu naprawy Aeroklubu Polskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe założenia programu naprawy Aeroklubu Polskiego"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe założenia programu naprawy Aeroklubu Polskiego

2 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010
Konieczność opracowania strategii dla Aeroklubu Polskiego Dokonać strategicznego wyboru: Jakie domeny mają stanowić istotę działalności AP? Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

3 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010
Kluczowe domeny działalności BZAP zgodne z uchwałą XXVI NWZD AP: pełnienie funkcji Polskiego Związku Sportów Lotniczych Reprezentowanie naszego środowiska na zewnątrz wobec władz krajowych i międzynarodowych Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

4 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010
Kluczowe domeny działalności AP: Polski Związek Sportów Lotniczych Wykonawcy - dział sportu BZAP Nadzór nad realizacją – SG AP Finansowanie - umowa z MS – obsługa zadania zlec, - opłaty za licencje, - opłaty za wpis do kalendarza sportowego, - wpływy z organizacji MS i ME w Polsce. Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

5 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010
Kluczowe domeny działalności AP: Reprezentowanie naszego środowiska na zewnątrz Wykonawcy Prezes wraz z ZAP SG AP Delegaci i przedstawiciele w FAI; przedstawiciele AP organizacjach krajowych i międzynarodowych; Finansowanie – składka na AP Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

6 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010
Działalność uzupełniająca BZAP (działalność wspierająca AR) Opracowywanie dokumentacji szkoleniowej oraz analiza BL Finansowanie – składka na AP Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

7 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010
Działalność uzupełniająca BZAP (działalność wspierająca AR) Pełnienie funkcji zarządzającego lotniskami Finansowanie – opłata na podstawie umów zawartych z AR gł. użytkownikami lotnisk Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

8 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010
Główne kierunki działania Naprawa finansów Biura ZAP połączona ze strukturalnymi zmianami w BZAP – doprowadzenie do poziomu kosztów w pełni pokrywanych z realnych przychodów Systemowe rozwiązania dla zapewnienia transparentności AP – budowa zaufania do AP Realizacja celów postawionych przez WZD AP Usamodzielnienie szkół szybowcowych i GOBL-L Przekazanie nieruchomości dla AR Kontrola procesu naprawy AP Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

9 - oddział z osobowością prawną - oddział z osobowością prawną
Struktura Biura ZAP Prezes Zarządu GOBLL – odrębna os. prawna 1e Asystent ZAP Spec. ds. admin. Zarząd 10-osobowy 1e Sekretariat Sekretarz Generalny GSS Żar - oddział z osobowością prawną CSS Leszno - oddział z osobowością prawną 1e Dyrektor Sportowy 1e Gł. Spec. ds. Szkolenia i BL 1e Gł. Spec. Ds. lotnisk 1e Spec. ds. Sportu 1e Spec. ds. lotnisk Kanc. Prawna 1e Specjalista ¼ e Gł. księgowa 1e Specjalista Biuro rachunkowe Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

10 Zarys naprawy Biura Zarządu AP
Podstawowe założenia finansowania AP: Przestrzeganie zasady równoważenia kosztów z realnymi przychodami Kategoryczna rezygnacja finansowania bieżącej działalności ze sprzedaży majątku (ewentualne przychody ze sprzedaży majątku zbędnego dla AP reinwestować w nowy majątek lub nowe kierunki działalności) Funkcjonowanie finansów Biura ZAP w oparciu o regulamin zatwierdzony przez ZAP Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

11 Zarys naprawy Biura Zarządu AP
Główne źródła finansowania Biura ZAP tworzące roczne przychody: Obsługa zadań zleconych Ministerstwa Sportu ,- Licencje sportowe (indywidualne i klubów) ,- Składki członkowskie ,- Organizacja imprez sportowych ,- Umowy na zarządzanie lotniskami ,- RAZEM ,- Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

12 Zarys naprawy Biura Zarządu AP
Finansowanie kluczowych działalności Biura ZAP: Realizacja zadań Polskiego Związku Sportów Lotniczych ,- Reprezentowanie środowiska AP na zewnątrz ,- Działalność administracyjna i operacyjna Biura ZAP ,- Opracowywanie programów szkoleniowych i analiza BL ,- Zarządzanie lotniskami ,- Koszty finansowe ,- Rezerwa ,- RAZEM ,- Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

13 Zarys naprawy Biura Zarządu AP
Podejmowanie innej działalności (zwłaszcza polegającej na wspieraniu – obsłudze - AR) pod warunkiem finansowania w 100% jej kosztów przez AR których dany rodzaj działalności dotyczy Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

14 Zarys naprawy Biura Zarządu AP
Realizacja zadań Polskiego Związku Sportów Lotniczych ,- Zakres działalności wynika z ustawy i stosownych rozporządzeń Ilość osób zatrudnionych: Kierownik/dyrektor 3 pracowników Koszty Fundusz płac ,- Koszty biurowo-admin ,- Składka do FAI ,- Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

15 Zarys naprawy Biura Zarządu AP
Reprezentowanie środowiska AP na zewnątrz ,- Obejmuje: Udział reprezentantów AP w FAI Udział reprezentantów w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych Współpraca z władzami krajowymi Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych Współpraca z innymi aeroklubami narodowymi Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

16 Zarys naprawy Biura Zarządu AP
Reprezentowanie środowiska AP na zewnątrz ,- Osoby uczestniczące Prezes AP SG AP Delegaci pełnomocnicy Koszty Wynagrodzenie SG AP ,- Delegacje kraj i mn ,- Wsparcie prawne ,- Admin.-biurowe ,- Składki i inne ,- Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

17 Zarys naprawy Biura Zarządu AP
Działalność administracyjna i operacyjna Biura ZAP ,- Ilość osób zatrudnionych: Sekretariat BZAP Księgowa Prawnik Koszty Fundusz płac ,- Koszty biurowo-admin ,- Obsługa księgowa ,- Obsługa prawna ,- Inne ,- Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

18 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010
Poprawa komunikacji AP wewnątrz i na zewnątrz środowiska Systematyczne publikowanie informacji o działaniach władz AP i Biura ZAP Comiesięczny Biuletyn AP Nowa strona internetowa AP Intranet dla Aeroklubów Regionalnych Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

19 Naprawa Aeroklubu Polskiego 2010
Kontrola realizacji programu Systematyczne publikowanie informacji z wykorzystaniem intranetu Coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego Coroczne zatwierdzanie sprawozdania finansowego AP przez Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego Leszno AP Opr. Włodzimierz Skalik

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawowe założenia programu naprawy Aeroklubu Polskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google