Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM KONFERENCJI Część I. Prezentacja „Metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat” – Oficjalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM KONFERENCJI Część I. Prezentacja „Metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat” – Oficjalne."— Zapis prezentacji:

1

2 PROGRAM KONFERENCJI Część I. Prezentacja „Metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat” 10.00 – Oficjalne rozpoczęcie konferencji i przedstawienie projektu – Beata Romejko, kierownik projektu, prezes Europerspektywy 10.20 – Uwarunkowania potrzeby wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat i wybrane narzędzia jej realizacji – dr hab. prof. KUL Bohdan Rożnowski, ekspert projektu 10.40 – Wybrane narzędzia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat – dr Radosław Mącik, UMCS, ekspert projektu

3 Część II. Ocena „Metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat” 11.00 – Znaczenie podręcznika pt. „Metodologia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat” dla instytucji rynku pracy – dr Dariusz Wadowski, KUL 11.15 – Ocena „Metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat” w kontekście rozwoju człowieka dorosłego – dr hab. prof. KUL Mariola Łaguna 11.30 – Przerwa

4 Część III. Opinie osób biorących udział w testowaniu „Metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat” 12.00 – Doświadczenie menedżera jednej z firm uczestniczących w projekcie – Renata Jóźwiak, menedżer w firmie Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie 12.10 – Doświadczenia pracownika uczestniczącego w projekcie – Barbara Oleszczuk 12.20 – Doświadczenia trenera prowadzącego zajęcia z pracownikami biorącymi udział w projekcie – Marzena Bichta, doradca zawodowy, UMCS

5 Część IV. Doświadczenia partnera włoskiego
12.30 – Dobre praktyki włoskie w zakresie wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ – Tito Livio Mongelli, prezes Consorzio Lavoro e Ambiente (Partner Projektu) 12.50 – Dyskusja 13.10 – Lunch

6 PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY Projekt realizowany jest w okresie od 01
PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY Projekt realizowany jest w okresie od do roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wartość projektu: zł Eksperci zaangażowani w realizację projektu: dr Radosław Mącik (UMCS) dr hab. Bohdan Rożnowski (KUL JPII) dr Czesław Noworol (UJ) mgr Maria Rożnowska

7 Głównym celem projektu jest: opracowanie innowacyjnej metodologii wydłużenia aktywności zawodowej osób 50+, która w sposób efektywny i skuteczny ma rozwiązać problemy związane z wydłużaniem aktywności zawodowej osób po 50. roku życia.

8 Do kogo skierowany jest projekt?
Użytkownikami metodologii są pracodawcy oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy. Odbiorcami metodologii są osoby pracujące w wieku 50+ w województwie lubelskim.

9 PARTNER PROJEKTU Projekt realizowany jest w partnerstwie z Consorzio Lavoro e Ambiente – włoską firmą z siedzibą w Rzymie. Współpraca ponadnarodowa służy m.in. przekazaniu przez włoskiego partnera jego doświadczeń w zakresie wydłużania aktywności zawodowej oraz w zakresie włączania do głównego nurtu polityki. Elementy współpracy to: analiza włoska autorstwa Tito Livio Mongelli pt. Strategie i metody wydłużania aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Analiza rozwiązań innowacyjnych we Włoszech dotyczących wydłużania aktywności zawodowej wizyta studyjna ekspertów projektu we Włoszech seminarium robocze z udziałem Włochów w Polsce konferencja upowszechniająca planowana na IV kwartał 2012 roku

10 I ETAP REALIZACJI PROJEKTU – PRZYGOTOWANIA
1. Diagnoza i analiza problemu Zbigniew Jackiewicz: Analiza rozwiązań prawnych w kontekście wydłużania aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia Bohdan Rożnowski: Wieloaspektowa charakterystyka sytuacji życiowej osób 50+ w perspektywie aktywności zawodowej Beata Romejko: Raport z badań osób pracujących w wieku 50+ z terenu województwa lubelskiego Beata Romejko: Raport z badań pracodawców zatrudniających osoby w wieku 50+ z terenu województwa lubelskiego 2. Opracowanie wstępnej wersji podręcznika oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego 3. Ewaluacja zewnętrzna wstępnej wersji produktu finalnego – badania użytkowników, odbiorców i przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz recenzja dra Dariusza Wadowskiego (KUL JPII)

11 II ETAP REALIZACJI PROJEKTU – WDROŻENIA
1. Testowanie opracowanego produktu ( ) 30 osób pracujących w wieku 50+ oraz 15 menedżerów z 4 lubelskich zakładów pracy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Powiatowy Urząd Pracy Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Franciszka Kleeberga 2. Analiza rzeczywistych efektów testowanego podręcznika i metodologii  3. Opracowanie podręcznika i metodologii na podstawie wyników analizy 4. Walidacja produktu finalnego 5. Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki (cały czas trwania projektu, głównie IV kwartał 2012) 6. Ewaluacja zewnętrzna (II-IV kwartał 2012)

12 PRODUKT FINALNY „Metodologia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat” (w formie podręcznika)

13 Założeniem leżącym u podstaw opracowywania metodologii było połączenie praktyki z teorią.
W metodologii znajdują się zatem praktyczne rozwiązania zaznaczone w podręczniku niebieskimi paskami na górze i dole strony, jak również teoretyczne fragmenty tworzące kontekst naukowo-badawczo-społeczny dla omawianych zagadnień. Tego rodzaju podejście ułatwia czytelnikowi całościowe spojrzenie na omawiane zjawiska. Będzie również pomocnym materiałem przy organizowaniu szkoleń dla menedżerów.

14 W metodologii opisanych zostało 14 form wsparcia:
FORMY TESTOWANE W PROJEKCIE (NARZĘDZIA) FORMY NIETESTOWANE W PROJEKCIE (DODATKOWE) 1. wyjazdy integracyjne 1. kampanie marketingowe i społeczne 2. coaching indywidualny 2. elastyczne formy zatrudnienia 3. warsztaty psychologiczno-motywacyjne 3. mentoring 4. szkolenie z zakresu ICT 4. wewnątrzorganizacyjne kampanie informacyjne 5. szkolenia zawodowe 6. pakiet medyczny 7. zajęcia rekreacyjno-sportowe 8. terapia manualna 9. wizerunek osobisty (metamorfoza kompletna) 10. szkolenie kadry menedżerskiej

15 TESTOWANIE PRODUKTU FINALNEGO
W ramach etapu testowania trwającego od 1 lipca 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku: Wsparciem objęliśmy 30 pracowników 50+ z 4 lubelskich zakładów pracy. Zorganizowaliśmy szkolenie dla 15 przedstawicieli kadry menedżerskiej z 4 zakładów pracy, w których są zatrudnione osoby 50+ biorące udział w testowaniu. Przeprowadziliśmy szkolenie dla trenerów przygotowujące ich do pracy z osobami 50+.

16 TESTOWANIE PRODUKTU FINALNEGO
Zgodnie z założeniami projektu testowaniu poddano łącznie 10 form wsparcia (spośród 14 opisanych w metodologii). Na podstawie uzyskanych w testowaniu wyników opracowano 10 „Programów i empirycznych weryfikacji użyteczności narzędzi”: pakiet medyczny terapia manualna wyjazd integracyjny warsztaty psychologiczno-motywacyjne coaching indywidualny zajęcia rekreacyjno-sportowe szkolenia zawodowe/podnoszące kwalifikacje szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych (ICT) wizerunek osobisty (metamorfoza kompletna) szkolenie kadry menedżerskiej

17 Wartością metodologii zawierającej różnorodne rodzaje narzędzi jest jej kompleksowość. Niemniej jednak 10 zastosowanych w projekcie „Programów” (narzędzi) niekoniecznie musi zawsze stanowić całość. Istnieje możliwość dokonania wyboru dowolnej liczby narzędzi i zastosowania wyłącznie ich w zakładach pracy – w zależności od specyfiki danego zakładu, panującej w nim kultury organizacyjnej czy środków finansowych, jakimi pracodawca dysponuje. Rekomendujemy, aby w przypadku konieczności wyboru 1 lub 2 narzędzi były to pakiet medyczny i wyjazdy integracyjne lub pakiet medyczny i karnety na zajęcia rekreacyjno-sportowe.

18 Innowacyjność produktu polega w głównej mierze na jego kompleksowości – możliwości zastosowania jednocześnie tak wielu różnorodnych narzędzi. Narzędzia te były niejednokrotnie stosowane w zakładach pracy, jednak przy ich realizacji nie uwzględniano potrzeb osób 50+.

19 STRONA INTERNETOWA PROJEKTU www.olbrzym.info

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. BEATA ROMEJKO
EUROPERSPEKTYWA ul. Wolska 11A Lublin tel./fax tel./fax

21


Pobierz ppt "PROGRAM KONFERENCJI Część I. Prezentacja „Metodologii wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej pięćdziesięciu lat” – Oficjalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google