Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009 29 października 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009 29 października 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009
29 października r.

2 Podstawa prawna: art.5a, ust.4 ustawy o systemie oświaty
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009 Podstawa prawna: art.5a, ust.4 ustawy o systemie oświaty Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów […].

3 I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK I.1. Uczniowie i oddziały
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009 Struktura raportu: I. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK I.1. Uczniowie i oddziały I.2. Struktura kształcenia – typy szkół i zawody I.3. Zatrudnienie – etaty pedagogiczne i niepedagogiczne I.4. Struktura kadry pedagogicznej – stopień awansu i poziom wykształcenia II. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE II.1. Wyniki klasyfikacji końcoworocznej, w tym wskaźniki promocji do klasy programowo wyższej II.2. Wyniki egzaminu maturalnego i wyniki egzaminu gimnazjalnego II.3. Wyniki egzaminów zawodowych II.4. Udział w konkursach, olimpiadach i przeglądach II.5. Frekwencja uczniów

4 III. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ (aspekt prawno-dydaktyczny)
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009 Struktura raportu: III. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ (aspekt prawno-dydaktyczny) III.1. Wewnątrzszkolne akty prawne IV. WARUNKI ORGANIZACJI ZAJĘĆ I WARUNKI PRACY IV.1. Kontrole i audyty IV.2. Przeglądy okresowe IV.3. Stan bazy lokalowej IV.4. Wyposażenie pracowni (technodydaktyczne) V. ZADANIA REMONTOWE (IX 2008 – VIII 2009)

5 I. EDUKACJA POWIATOWA: 2008/2009 (stan – 31.03.2009 r.)
13 jednostek organizacyjnych, w tym:  7 szkół ponadgimnazjalnych: ZSO nr 1(20/621), II LO (15/475), ZSOiZ (23/599), ZSE (19/575), ZSHiU (21/554), ZSM (21/537), ZSB (17/474)  Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (17/123) ponad uczniów w 153 klasach  5 placówek oświatowych: MDK, PPP, MOS, PMOS, PCEiKK (PODN + Biblioteka Pedagogiczna + Bursa Szkolna) 367,86 etatów pedagogicznych oraz 134,71 etatów pracowników niepedagogicznych, w tym: 56,2 administracja i 78,51 obsługi.

6 SYSTEM EDUKACJI W POLSCE
Zadania powiatu: Krok 3. Utworzenie szkół policealnych - od 1 IX roku K 3 K 3 K 2 Krok 2. Utworzenie szkół uzupełniających - od 1 IX roku K 1 Krok 1. Utworzenie sieci szkół ponadgimnazjalnych - od 1 IX roku

7 I.1. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK

8 I.2. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 1

9 Proporcje typów szkół: 2008/2009 średnia uczniów w klasie
I ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 2 Proporcje typów szkół: 2008/2009 LO T (i SPol) ZSZ razem liczba uczniów średnia uczniów w klasie ZSO nr 1 18 2 20 617 31 II LO 15 473 32 ZSOiZ 3 23 593 26 ZSE 9 7 19 575 30 ZSHiU 12 21 544 ZSM 11 10 531 25 ZSB 8 17 443 suma 45 56 35 136 3776 28 % 33,1 41,2 25,7 100

10 I.3. ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 1

11 ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 2

12 ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 3
nauczyciele administracja obsługa razem: 502,57 etatu szkoły 323,1 36,32 66,51 placówki 44,86 19,88 12 razem 367,96 56,2 78,51

13 ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 4

14 ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 5
szkoła liczba uczniów l.uczniów / l.nauczycieli l.uczniów / l.administracji l.uczniów / l.obsługi ZSO nr 1 617 13 115 49 II LO 475 15 112 68 ZSOiZ 593 12 138 93 ZSE 575 14 144 58 ZSHiU 554 17 122 85 ZSM 537 11 80 ZSB 474 110 119 Suma / średnia 3825 116 72 PZSiPS 123 3,5 37,7 9,2

15 ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 6

16 ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 7

17 ORGANIZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK, cz. 8

18 Wyniki kształcenia – średnia ocen w poszczególnych typach szkół
II.1. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 1 Wyniki kształcenia – średnia ocen w poszczególnych typach szkół

19 Procent uczniów promowanych do klasy programowo wyższej
II.1. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 2 Procent uczniów promowanych do klasy programowo wyższej

20 promocja (zdawalność) w %
II.1. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 4 typ szkoły Średnia ocen promocja (zdawalność) w % SP (U) brak GIM (L) 3,8 100,00 GIM UiZ SPdP (U) ZSZ 4,0

21 II.2. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 3
Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół LO + T 3 miejsce na Dolnym Śląsku Technika: 1 miejsce na Dolnym Śląsku

22 II.2. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 4

23 II.3. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 5

24 II.3. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 5

25 II.3. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 6

26 II.4. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 6
Udział w konkursach, olimpiadach i przeglądach 38 konkursów olimpiady, konkursy ogólnopolskie, mistrzostwa województwa, konkursy międzynarodowe, zawody regionalne 52 uczniów i wychowanków 33 nauczycieli i wychowawców

27 Wyniki kształcenia – frekwencja uczniów w poszczególnych typach szkół
II.5. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 7 Wyniki kształcenia – frekwencja uczniów w poszczególnych typach szkół

28 II.5. DYDAKTYKA I WYCHOWANIE, cz. 8
Wyniki kształcenia – frekwencja uczniów w poszczególnych typach szkół PZSiPSpec.

29 III. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
III.1. Wewnątrzszkolne akty prawne: a) uchwały rad pedagogicznych: - opiniodawczych: kompetencyjnych: b) decyzje dyrektora: c) zarządzenia dyrektora: d) regulaminy: e) instrukcje: f) procedury: g) inne akty: Razem: 692 akty prawa wewnątrzszkolnego

30 IV. WARUNKI ORGANIZACJI ZAJĘĆ I WARUNKI PRACY
IV.3. Stan bazy lokalowej a) sale lekcyjne: b) pracownie komputerowe: c) pracownie językowe: d) sale gimnastyczne: e) pracownie specjalistyczne: (kształcenie ogólne) f) zajęcia teoretyczne: (kształcenie zawodowe) g) zajęcia praktyczne: (kształcenie zawodowe) 153 oddziały (klasy)

31 Ogółem remonty w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2008/2009
IV. WARUNKI ORGANIZACJI ZAJĘĆ I WARUNKI PRACY IV.4. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne: a) komputery: w tym do użytku uczniów: b) projektory multimedialne: c) rzutniki pisma: d) rzutniki przeźroczy: e) kamery video: f) DVD, VHS: g) kserokopiarki: h) skanery: 153 oddziały (klasy) Zakup wyposażenia w ramach 0,6% rezerwy COSO: zł V. ZADANIA REMONTOWE Ogółem remonty w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 ,15 zł

32 organizacja wyniki wyposażenie i baza
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009 PODSUMOWANIE organizacja Racjonalna struktura typów szkół (L-T-ZSZ) Konkurencyjna oferta (nadwyżka klas I) Wysoka jakość kadry dydaktycznej (wykształcenie i status zawodowy – stopień awansu) wyniki Ponadstandardowe wyniki kształcenia: - bardzo dobre wyniki matury (I i III miejsce na Dolnym Śląsku) oraz egzaminów zawodowych - aktywność w ruchu olimpijskim i uczestnictwo w konkursach wyposażenie i baza Wyposażenie technodydaktyczne: kształcenie ogólne – dobre + , kształcenie zawodowe: dostateczne +. Baza lokalowa: dobra + Infrastruktura: dostateczna (zalecane inwestycje) Krótka charakterystyka: zarządzanie (nie administrowanie) + ponadstandardowa jakość + skuteczna aktywność + radość tworzenia


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Bolesławieckiego za rok szkolny 2008/2009 29 października 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google