Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Informacja sprawozdawcza w zakresie ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013 Jolanta Rudnicka Biuro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Informacja sprawozdawcza w zakresie ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013 Jolanta Rudnicka Biuro."— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Informacja sprawozdawcza w zakresie ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013 Jolanta Rudnicka Biuro Ewaluacji RPO Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 08.05.2012 r.

2 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Ewaluacja prowadzona jest zgodnie z: Wytycznymi nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 Planem ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013 – przyjętym uchwałą Nr 86/1113/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007r. zmieniony uchwałą Nr 83/1338/10 z dnia 20 października 2010r. Okresowymi planami ewaluacji RPO WK-P na dany rok

3 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO IK RPO KJO KM IZ monitorowanie ewaluacji koordynacja ewaluacji NSRO współpraca w zakresie ewaluacji horyzontalnych GS wsparcie merytoryczne Sposób organizacji procesu ewaluacji RPO WK-P

4 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Plan ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013 Cel główny : Podwyższenie jakości, efektywności i znaczenia rezultatów wynikających z interwencji publicznej na obszarze regionu kujawsko-pomorskiego. Główne kierunki działań związanych z ewaluacją RPO WK-P w okresie 2007-2013 w zakresie rozwoju regionalnego i przestrzennego, w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury, w zakresie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, w zakresie ochrony środowiska, w zakresie działań promocyjno-informacyjnych programu.

5 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Obszary działań ewaluacyjnych RPO WK-P 2007-2013 na tle struktury programu

6 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Badania ewaluacyjne przeprowadzone w ramach obszarów działań ewaluacyjnych dla RPO WK-P 2007-2013

7 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Realizacja Planu Ewaluacji na 2011r. Z zaplanowanych 3 badań ewaluacyjnych na 2011r. zrealizowano wszystkie badania: Ewaluacja wpływu realizowanych projektów w ramach wybranych programów z perspektywy 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P oraz nowego portalu o funduszach – www.mojregion.eu Analiza kierunków wsparcia udzielonego mikroprzedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

8 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Działania w zakresie ewaluacji prowadzone w roku 2011 przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO: Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P - wspiera Jednostkę Ewaluacyjną głównie w pracach związanych z formułowaniem tematów badań ewaluacyjnych oraz określaniem głównych problemów badawczych. Spotkania GSE miały miejsce w kwietniu, maju, czerwcu i październiku 2011 r. Na spotkaniach omawiano wyniki badań ewaluacyjnych realizowanych w tym okresie oraz bieżące sprawy organizacyjne.

9 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Działania w zakresie ewaluacji prowadzone w roku 2011 przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO (cd.): Zorganizowanie szkolenia dla beneficjentów RPO WK-P z zakresu ewaluacji pn. „Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagania realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego", na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Termin szkolenia: 24 i 25 października 2011 r. Prowadzący: firma Dyspersja Anna Chrościcka z Warszawy Celem szkolenia podstawowego było zapoznanie się m.in. z istotą ewaluacji, jej kryteriami oraz użytecznością, a także poznanie praktycznego zastosowania narzędzi ewaluacyjnych w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P. Natomiast szkolenie dla zaawansowanych pozwoliło nabyć praktycznych umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi ewaluacyjnych przydatnych w prawidłowej realizacji projektów RPO WK-P. Ponadto przedstawione zostały szczegółowe zasady przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

10 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Działania w zakresie ewaluacji prowadzone w roku 2011 przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO (cd.): Zorganizowanie warsztatów dla członków GSE RPO WK-P Cel: Przygotowanie dokumentacji do badania ewaluacyjnego pt. „Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020” Termin: 6 grudnia 2011r.

11 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Działania w zakresie ewaluacji prowadzone w roku 2010 przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO (cd.): Prowadzenie podstrony poświęconej ewaluacji na stronie www.mojregion.eu, na której umieszczane są bieżące informacje na temat ewaluacji RPO WK-P. Współpraca z KJO; współpraca z IK RPO; współpraca z Komitetem Monitorującym; stała współpraca z adresatami rekomendacji wskazanych podczas badań ewaluacyjnych. Monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

12 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Plan Ewaluacji na 2012r. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 181/2011 z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniona Decyzją nr 24 /2012 z dnia 14 lutego 2012 r. Zaplanowane badania ewaluacyjne: Analiza udzielonego wsparcia ze środków EFRR w ramach działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPO WK-P na lata 2007-2013 (zrealizowane) Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (w toku) Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych (w toku) Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007- 2013 w podziale na typy i sektory gospodarki (do realizacji) Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych) (do realizacji)

13 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Liczba przeprowadzonych wywiadów w latach 2009-2011 w ramach badań ewaluacyjnych dla RPO WK-P na lata 2007-2013

14 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Zarządzania RPO Informacja sprawozdawcza w zakresie ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013 Jolanta Rudnicka Biuro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google