Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego"— Zapis prezentacji:

1 NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
NATO (potocznie Pakt Północnoatlantycki)

2 Flaga NATO

3 Czym jest NATO?? Jest to organizacja polityczno-wojskowa , która powstała 24 sierpnia 1949 w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Wielką Brytanię wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę.

4 NATO liczy 28 członków: Albania od 2009 Belgia od 1949 Łotwa od 2004
Bułgaria od 2004 Chorwacja od 2009 Czechy od 1999 Dania od 1949 Estonia od 2004 Francja od 1949 Grecja od 1952 Hiszpania od 1982 Holandia od 1949 Islandia od 1949 Kanada od 1949 Litwa od 2004 Luksemburg od 1949 Łotwa od 2004 Niemcy od 1955 Norwegia od 1949 Polska od 1999 Portugalia od 1949 Rumunia od 2004 Słowacja od 2004 Słowenia od 2004 Stany Zjednoczone od 1949 Turcja od 1952 Węgry od 1999 Wielka Brytania od 1949 Włochy od 1949

5 Podstawowe zadania NATO:
utrzymanie zdolności wojskowej wystarczającej dla zagwarantowania skutecznej obrony i niedopuszczenia do wybuchu wojny pełna zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych wpływających na bezpieczeństwo jego członków aktywne rozwijanie dialogu z innymi państwami oraz współpracy w zakresie bezpieczeństwa europejskiego, w tym środków umożliwiających dalszy postęp w dziedzinie kontroli zbrojeń i rozbrojenia. zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa wszystkim swoim członkom środkami politycznymi i militarnymi działanie na rzecz ustanowienia sprawiedliwego i trwałego ładu pokojowego w Europie

6 Siedziba Sojuszu Północnoatlantyckiego- Bruksela
Oprócz siedziby znajduje się tam Kwatera Główna NATO. W Brukseli odbywają się wszelkie obrady sojuszu. Tam podejmuje się gości, delegacje państwowe. Tam też urzędują stali przedstawiciele: Sekretarz Generalny, krajowi Przedstawiciele Wojskowi, Międzynarodowy Sztab Wojskowy. W Kwaterze Głównej NATO na pełnych etatach zatrudnionych jest 3150 osób. W tym około półtora tysiąca pracowników delegacji narodowych i przedstawicieli wojskowych państw członkowskich, 1300 osób to pracownicy cywilni Sekretariatu Międzynarodowego i różnego rodzaju agend, a 350 osób pracuje w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym. Kwatera Główna to również siedziba biur misji dyplomatycznych i łącznikowych państw partnerskich.

7 Operacje pokojowe i stabilizacyjne NATO
Misja pokojowa IFOR w Bośni i Hercegowinie, prowadzona między 20 grudnia 1995 a 20 grudnia 1996. Misja pokojowa SFOR w Bośni i Hercegowinie, prowadzona między 21 grudnia 1996 a 2 grudnia 2004. Kampania lotnicza przeciw Jugosławii od 24 marca do 10 czerwca 1999. Obecność Kosovo Force (KFOR) w Kosowie od 12 czerwca 1999. Zabezpieczenie Cieśniny Gibraltarskiej po 11 września 2001 w ramach operacji Active Endeavour. Obecność Międzynarodowych Sił Wspierających Bezpieczeństwo (ISAF) w Afganistanie od grudnia 2001. Wsparcie logistyczne Unii Afrykańskiej w Darfurze w 2005.

8 NATO podzielone jest na pion wojskowy i cywilny
W skład pionu wojskowego wchodzą: a) Komitet Wojskowy, b) Międzynarodowy Sztab Wojskowy, c) Dowództwa Regionalne. W pionie cywilnym działają: a) Rada Północnoatlantycka, b) Komitet Planowania Obrony, c) Grupa Planowania Nuklearnego, d) Sekretariat Generalny.

9 Najważniejszy organ cywilny Rada Północnoatlantycka
Jest najważniejszym organem decyzyjnym NATO. Wydaje ona deklaracje i komunikaty, skierowane do opinii publicznej oraz państw, które nie są członkami NATO, w których uzasadnia przyczyny podjęcia określonych działań przez Sojusz Północnoatlantycki. Ponadto, Rada Północnoatlantycka stanowi podstawową platformę konsultacyjną dla państw członkowskich w kwestiach dotyczących ich bezpieczeństwa.

10 Języki robocze NATO ANGIELSKI FRANCUSKI

11 Sekretarz Generalny NATO
Sekretarz generalny jest wybierany na 4-letnią kadencję. Jest on odpowiedzialny za kierowanie i wspieranie opartego na konsultacjach procesu decyzyjnego Sojuszu. Może poddawać nowe tematy do dyskusji, uczestniczy aktywnie w podejmowaniu decyzji oraz wspiera rozwiązywanie konfliktów między państwami członkowskimi. Jest również głównym rzecznikiem NATO. W razie niemożności wykonywania swoich obowiązków jest on zastępowany przez swojego przedstawiciela. Obecnym sekretarzem jest Anders Fogh Rasmussen (duński polityk)

12 Do NATO należą takie organizacje jak:
Rada Północnoatlantycka Komitet Planowania Obrony Grupa Planowania Nuklearnego Zintegrowana Struktura Wojskowa Komitet Wojskowy

13 Rada Północnoatlantycka (NACC)
Ustanawia inne organy i ustala ich kompetencje Zbiera się kilka razy w roku na szczeblu ministerialnym, ale praktycznie obraduje stale w osobach stałych przedstawicieli w randze ambasadorów Pracami Rady kieruje sekretarz generalny. Do najważniejszych zadań Rady zalicza się: konsultacje polityczne pomiędzy członkami wyznaczanie dyrektyw dla władz wojskowych obronę cywilną ustalanie wysiłku zbrojeniowego państw członkowskich

14 Komitet Planowania Obrony
Organem podejmujący fundamentalne decyzje, dotyczące programowania systemu obronnego Sojuszu. W skład Komitetu wchodzą reprezentanci krajów członkowskich. Są dwa szczeble, na których odbywają się obrady. szczebel ministerialny, którego debaty odbywają się dwa razy w roku. szczebel, na którym obradują stali przedstawiciele

15 Grupa Planowania Nuklearnego (NPG)
Do jej zadań należy planowanie zdolności nuklearnych NATO oraz teorii ich wykorzystania. NPG pracuje też nad polityką nuklearną przeciwników. Zajmuje się też badaniem kryteriów i rozmieszczenia broni. Na forum Grupy podnosi się i rozstrzyga najważniejsze kwestie dotyczące sił jądrowych NATO.

16 Zintegrowana Struktura Wojskowa
Jest to organ stanowiący właściwą wojskową część Sojuszu. Jest systemem działających nieustająco zjednoczonych dowództw i sztabów. Wewnątrz niej działają też kontyngenty sił zbrojnych, które wydziela się, żeby funkcjonowały w zakresie zjednoczonych ośrodków strategicznych w razie zagrożenia lub zaistnienia konfliktu zbrojnego. Jej celem jest realizowanie koncepcji, które nakreśli Sojusz, ale ma też prawo zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski, które odnoszą się kolejnych cykli planistycznych.

17 Komitet Wojskowy Naczelny organ wojskowy NATO
Jego zadanie polega na wydawaniu zaleceń oraz udzielaniu opinii w sprawach wojskowych, które potem przedstawia Radzie NATO. Wydaje również dyrektywy ogólne podległym organom. Podlega bezpośrednio Radzie Paktu - Komitetowi Planowania Obrony. Kieruje pracą dowództw regionalnych NATO. W skład Komitetu Wojskowego wchodzą szefowie Sztabów generalnych państw członkowskich z wyjątkiem Francji, która nie uczestniczy w zintegrowanej strukturze wojskowej paktu, oraz Islandii, która nie ma sił zbrojnych. Islandię reprezentuje osoba cywilna. Dla zachowania ciągłości pracy Komitetu każde państwo jest praktycznie reprezentowane przez stałego przedstawiciela.

18 Dowództwa NATO: 1. Naczelne:
Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku (ACLANT), jego siedzibą jest Norfolk w stanie Wirginia (USA) Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych w Europie (ACE), którego siedzibą jest Shape Casteau w Belgii 2. Regionalne, które obejmują tereny Europy Zachodniej (Wielka Brytania), Środkowej (z siedzibą w Holandii) i Południowej (siedziba we Włoszech). 3. Grupa Planowania Regionalnego (CUSRPG), której siedzibą jest Arlington

19 KONIEC


Pobierz ppt "NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google