Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
mniej poprawnie Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organisation, NATO, fr. Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN), w skrócie NATO, potocznie Pakt Północnoatlantycki, organizacja polityczno-wojskowa powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę. Początkowym celem istnienia organizacji, na mocy traktatu waszyngtońskiego, była obrona militarna przed atakiem ZSRR.

2 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
18 lutego 1952 do Paktu przystąpiły Grecja i Turcja, 5 maja 1955 r. RFN, 30 maja 1982 r. – Hiszpania. 12 marca 1999 roku do NATO przystąpiły pierwsze państwa należące dawniej do Układu Warszawskiego: Czechy, Węgry i Polska, 29 marca 2004 r. Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Oficjalnymi kandydatami do członkostwa są Albania, Chorwacja, Macedonia.

3 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

4 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Członkowie Etapy rozszerzania NATO w Europie Belgia Bułgaria (od 2004 r.) Czechy (od 1999 r.) Dania Estonia (od 2004 r.) Grecja (od 1952 r.) Hiszpania (od 1982 r.) Holandia Islandia Kanada Litwa (od 2004 r.) Luksemburg Łotwa (od 2004 r.) Niemcy (od 1955 r.) Norwegia Polska (od 1999 r.) Portugalia Rumunia (od 2004 r.) Słowacja (od 2004 r.) Słowenia (od 2004 r.) Stany Zjednoczone Turcja (od 1952 r.) Węgry (od 1999 r.) Wielka Brytania Włochy

5 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

6 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Najmłodszych członków NATO: Litwę, Łotwę, Estonię, Słowację, Słowenię, Rumunię i Bułgarię zaproszono do członkostwa na szczycie w Pradze (listopad 2002 r.). Kraje te stały się członkami NATO 2 kwietnia Oficjalnymi kandydatami do członkostwa są Albania, Macedonia i Chorwacja.

7 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Państwa członkowskie nie uczestniczące w strukturach wojskowych NATO: Grecja – od 14 sierpnia 1974 do 20 października 1980, Francja – wystąpiła w 1966 roku, częściowo powróciła w 1995 roku, Hiszpania – od momentu przystąpienia do 1997.

8 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
17 marca 1948: Benelux, Francja, oraz Wielka Brytania podpisały Układ Brukselski, będący prekursorem Paktu Północnoatlantyckiego. 4 kwietnia 194: Został podpisany Pakt Północnoatlantycki w Waszyngtonie. 14 maja 1955: Podpisanie Układu Warszawskiego w Warszawie przez Związek Radziecki oraz państwa bloku wschodniego, w celu stworzenia przeciwwagi dla NATO. NATO i Układ Warszawski stanowiły opozycję względem siebie w czasie zimnej wojny. Po upadku żelaznej kurtyny w 1989 roku, Pakt Warszawski został rozwiązany. 1966: Charles de Gaulle podjął decyzję o wycofaniu Francji ze struktur militarnych NATO, aby kraj ten mógł rozwijać własny program obrony jądrowej. Doprowadziło to do przeniesienia głównej siedziby NATO z Paryża do Brukseli w Belgii 16 października 1967 roku. O ile w Brukseli mieści się od tamtej pory siedziba polityczna Sojuszu, główne dowództwo wojskowe osadzone zostało na południu od Brukseli, w mieście Mons.

9 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
31 marca 1991: Układ Warszawski został rozwiązany 1 lipca 1991 roku. 8 lipca 1997: Trzy podległe niegdyś Związkowi Radzieckiemu państwa – Węgry, Czechy i Polska – zostały zaproszone do przystąpienia do NATO. Akcesja nastąpiła w 1999 roku. 24 marca 1999: NATO zaangażowało się w pierwszy konflikt zbrojny w Kosowie. 11-tygodniowa akcja militarna, związana z bombardowaniem Jugosławii, zakończona 11 czerwca 1999 roku. W wyniku nalotów, śmierć poniosło ok mieszkańców Jugosławii. Działania NATO doprowadziły do zaprzestania czystek etnicznych, dokonywanych przez armię serbską w Kosowie. 12 września 2001: Po raz pierwszy w historii NATO uruchomiło procedury związane z tzw. Artykułem Piątym, który mówi, że atak na dowolne państwo, należące do NATO, równe jest z atakiem na cały Sojusz. Stanowiło to odpowiedź na atak na Stany Zjednoczone, który miał miejsce 11 września 2001 roku.

10 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
21 listopada 2002: Podczas szczytu w Pradze (Czechy), siedem nowych państw otrzymało zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji odnośnie ich przystąpienia do Sojuszu. Były to: Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Słowacja, Bułgaria i Rumunia. Przystąpiły one do NATO 29 marca 2004 roku. W 2002 roku rozmowy odnośnie swojego członkostwa w NATO rozpoczęła Chorwacja. 10 lutego 2003: W NATO nastąpił kryzys po tym, jak Francja i Belgia zawetowały uruchomienie specjalnych procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Turcji na wypadek wojny w Iraku. Niemcy odmówiły skorzystania z przysługującego im prawa zablokowania procesu, ale poparły weto.

11 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
16 kwietnia 2003: NATO wyraziło zgodę na przejęcie w sierpniu dowództwa nad Międzynarodowymi Siłami Wspierającymi Bezpieczeństwo (ISAF) w Afganistanie. Decyzję taką podjęto na prośbę Niemiec i Holandii, które dotychczas dowodziły operacją ISAF. 19 ambasadorów NATO podjęło decyzję jednomyślnie. Przekazanie dowództwa nastąpiło 11 sierpnia. Była to pierwsza w historii sytuacja w której NATO prowadziło operację poza regionem północnego Atlantyku. Pierwotnie kontrolę nad misją ISAF miała przejąć Kanada. 19 czerwca 2003: Nastąpiła znacząca restrukturyzacja dowództwa NATO. 29 marca 2004: Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia stały się państwami członkowskimi NATO. 26 kwietnia 2005: NATO przychyla się do prośby Unii Afrykańskiej o wsparcie logistyczne misji w Darfurze.

12 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Organizacja i działanie W ramach ustaleń na konferencji NATO w Pradze w 2003 roku, zmianie uległa struktura ośrodków decyzyjnych sojuszy. Nowa struktura odchodzi od geograficznego podziału dowództw na rzecz podziału kompetencyjnego. Funkcje operacyjne zostały podzielone pomiędzy nowo powołane Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Operacji (ACO) i Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (ACT).

13 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Rada Północnoatlantycka (NAC, czyli Rada Ministerialna) – jedyny organ traktatowy NATO Komitet Planowania Obronnego (DPC) Grupa Planowania Nuklearnego (NPG) Komitet Wojskowy NATO (MC) Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Operacji (ACO) Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (ACT)

14 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Wysoki Komitet Planowania Centralnego na Sytuacje Nadzwyczajnych Zagrożeń (SCEPC) Zarząd planowania żeglugi oceanicznej (PBOS) Zarząd planowania europejskiego transportu śródlądowego (PBEIST) Komitet planowania lotnictwa cywilnego (CAPC) Komitet planowania ds. żywności i rolnictwa (FAPC)

15 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Komitet planowania przemysłowego (IPC) Komitet planowania ds. ropy naftowej (PPC) Wspólny komitet medyczny (JMC) Komitet planowania łączności cywilnej (CCPC) Komitet Ochrony Cywilnej (CPC)

16 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Sekretarze generalni Hastings Lionel Ismay (Wielka Brytania): 4 kwietnia 1952 – 16 maja 1957 Paul-Henri Spaak (Belgia): 16 maja 1957 – 21 kwietnia 1961 Dirk Stikker (Holandia): 21 kwietnia 1961 – 1 sierpnia 1964 Manlio Brosio (Włochy): 1 sierpnia 1964 – 1 października 1971 Joseph Luns (Holandia): 1 października 1971 – 25 czerwca 1984 Peter Carington (Wielka Brytania): 25 czerwca 1984 – 1 lipca 1988 Manfred Wörner (Niemcy): 1 lipca 1988 – 13 sierpnia 1994

17 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Sergio Balanzino (Włochy): 13 sierpnia – 17 października 1994 Willy Claes (Belgia): 17 października 1994 – 20 października 1995 Sergio Balanzino (Włochy): 20 października – 5 grudnia 1995 Javier Solana (Hiszpania): 5 grudnia 1995 – 6 października 1999 George Robertson (Wielka Brytania): 14 października 1999 – 1 stycznia 2004 Jaap de Hoop Scheffer (Holandia): 1 stycznia 2004 – .

18 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Operacje Misja pokojowa IFOR w Bośni i Hercegowinie, prowadzona między 20 grudnia 1995 a 20 grudnia 1996. Misja pokojowa SFOR w Bośni i Hercegowinie, prowadzona między 21 grudnia 1996 a 2 grudnia 2004. Kampania lotnicza przeciw Serbii i Czarnogórze od 24 marca do 10 czerwca 1999 roku. Obecność Kosovo Force (KFOR) w Kosowie od 12 czerwca 1999 roku. Zabezpieczenie Cieśniny Gibraltarskiej po 11 września 2001 r. w ramach operacji Active Endeavour. Obecność Międzynarodowych Sił Wspierających Bezpieczeństwo (ISAF) w Afganistanie od grudnia 2001 roku. Wsparcie logistyczne Unii Afrykańskiej w Darfurze w 2005 r.

19 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Debata na temat przyszłości Upadek "wroga świata zachodniego" w Europie Wschodniej oraz niezgoda państw członkowskich odnośnie decyzji o podjęciu interwencji w Iraku powoduje, iż często pada pytanie – zarówno w Ameryce Północnej jak i w Europie – czy NATO jest jeszcze potrzebne. Domniemane zagrożenie terrorystyczne może stanowić podstawę dla istnienia Sojuszu jeszcze przez kilka lat, ale wiele osób sądzi, że to nowe wyzwanie wymaga stworzenia nowych struktur politycznych i wojskowych, oraz innych form walki niż te, na podstawie których NATO zostało zbudowane.

20 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
Wiele osób uważa także, że istnienie NATO pozostaje w konflikcie z ewentualną integracją Europy w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej. Zwolennicy prowadzenia Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (CFSP) chcą rozwiązania NATO, oraz realizacji wspólnej polityki obronnej i zagranicznej przez istniejące instytucje Unii Europejskiej.

21 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
W listopadzie 2004 po zwycięstwie Georga W. Busha w wyborach w Stanach Zjednoczonych, premier Norwegii Kjell Magne Bondevik poddał pod publiczną debatę kwestię, czy Norwegia zyskałaby w przypadku zwiększenia współpracy z Unią Europejską w zakresie obrony. Wielu norweskich analityków politycznych, jak i politycy w innych krajach, uważa NATO za instytucję "martwą politycznie". Ten punkt widzenia z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w ewentualnej debacie na temat przyszłości NATO.

22 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

23 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

24 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

25


Pobierz ppt "Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google