Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia pewnego domu Ćwiczenie 1 - QUIZ Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia pewnego domu Ćwiczenie 1 - QUIZ Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci."— Zapis prezentacji:

1 Historia pewnego domu Ćwiczenie 1 - QUIZ Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci

2 a) w Rosjib) w Polsce b) w Niemczech c) w Holandii 1. W jakim europejskim kraju mieszkało przed wojną najwięcej osób pochodzenia żydowskiego? Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci

3 Żydzi europejscy przed wojną Najwięcej osób żydowskiego pochodzenia mieszkało przed wojną w Polsce – ok. 3,3 miliona ludzi, co stanowiło ok. 10% ludności tego kraju. Ok. 1,5 miliona Żydów mieszkało na Ukrainie, ok. miliona w Rosji. Cała populacja europejskich Żydów przed wojną szacowana jest na ok. 9 milionów Przyjęcie Żydów w Polsce w 1096, obraz autorstwa Jana Matejki Fot. http://www.wikipedia.pl

4 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci 2. Jaki procent Żydów europejskich przeżył II wojnę światową / Holokaust? a) 50% b) 72% c) 12% d) 25%

5 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci Holokaust czyli Zagłada W wyniku Holokaustu, czyli Zagłady Żydów podczas II wojny światowej 75% europejskich Żydów straciło życie. Zginęło 90% Żydów polskich. Fot. http://www.wikipedia.pl

6 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci 3. Kto to jest Sprawiedliwy wśród Narodów Świata? a) Osoba, która w każdej sytuacji postępuje uczciwie b) „Święty” w religii żydowskiej c) Osoba odznaczona medalem przez instytut upamiętniania Holokaustu d) Osoba ratująca Żydów w czasie II wojny światowej

7 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci Sprawiedliwi wśród Narodów Świata Osoby, które ratowały Żydów w czasie II wojny światowej i za tę pomoc otrzymały odznaczenie i medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, nadawany przez instytut Yad Vashem.

8 Warszawa | 2011 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci 4. Gdzie znajduje się Instytut Yad Vashem zajmujący się upamiętnianiem Holokaustu? a) w Berlinie b) w Warszawie c) w Jerozolimied) w Nowym Jorku

9 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci Yad Vashem Instytut powołany do życia przez izraelski parlament w 1953 roku, znajduje się w Jerozolimie. Instytut posiada bogate zbiory historyczne, jest nowoczesnym Muzeum Pamięci Holokaustu i zajmuje się odznaczaniem osób ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Fot. http://www.google.pl

10 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci 5. Które z poniższych kryteriów muszą być spełnione by przyznać tytuł: „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”? a) podczas ratowania ratujący narażał swoje życie lub mienie lub pozycję b) ratujący musi być nie-Żydem, a motywacją do działania musiało być ratowanie życia c) musi być dostępna relacja uratowanego d) wszystkie z powyższych

11 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci Tytuł: „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” Nadawany jest osobom nie-żydowskiego pochodzenia, które aktywnie ratowały jedną lub więcej osób pochodzenia żydowskiego przed śmiercią lub deportacją. Pomoc zagrażała życiu, mieniu lub pozycji ratujących. Motywacją była chęć pomocy, a nie np. zysk materialny, konwersja, adopcja dziecka. Yad Vashem przyznaje medale na podstawie relacji ocalonego lub odpowiadającej temu dokumentacji na temat faktu i warunków ratowania.

12 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci 6. Ile osób na całym świecie zostało odznaczonych tytułem: „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”? a) 23 tysięcyb) 138 tysięcy c) 745 tysięcyd) 2,5 miliona

13 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci Statystyki Według danych z 2010 roku medal otrzymało ogółem: 23 226 osób z 44 państw świata. http://www.google.com

14 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci 7. Z jakich 3 krajów pochodzi najwięcej Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata? a) Polska, Wielka Brytania, Bułgaria b) Polska, Holandia, Francja c) Dania, Bułgaria, Holandia d) Niemcy, Dania, Rosja

15 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci (przy porównywaniu tych liczb należy pamiętać o różnicach w liczbie osób żydowskiego pochodzenia przebywających w różnych krajach oraz różny wymiar kar w okupowanej Europie za pomaganie Żydom) Polska 6 195 osób Holandia 5 009 osób Francja 3 158 osób Statystyki wg krajów (2010)

16 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci 8. Kto został odznaczony tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata? a) Oskar Schindler, Jan Paweł II, Irena Sendler b) Królowa Belgii Elżbieta, Chiune Sugihara, Rada Pomocy Żydom Żegota c) Raoul Wallenberg, Matka Teresa z Kalkuty, członkowie duńskiego ruchu oporu a) Wszyscy z powyższych

17 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - przykłady Królowa Belgii Elżbieta – w czasie okupacji pomogła uchronić setki dzieci żydowskich przed deportacją. Wiele znanych osób i instytucji niosło pomoc Żydom. Należy jednak pamiętać, że większość Sprawiedliwych wśród Narodów Świata to pojedyncze, „zwyczajne” osoby. http://wikipedia.pl

18 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - przykłady Oskar Schindler – przedsiębiorca niemiecki, zatrudniał w swojej fabryce Żydów, chroniąc ich przed deportacją. Rada Pomocy Żydom Żegota – polska organizacja podziemna 1942- 45, której zadaniem było ratowanie Żydów. Irena Sendler – członkini Żegoty, odpowiedzialna za ratowanie żydowskich dzieci, które wyprowadzała z warszawskiego getta. http://wikipedia.pl

19 Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - przykłady Chiune Sugihara – dyplomata, w czasie wojny urzędował na Litwie, gdzie wystawiał uciekinierom żydowskim paszporty do Japonii. Duński ruch oporu – 99% duńskich Żydów zostało uratowanych dzięki zorganizowaniu ich ewakuacji do neutralnej Szwecji. Raoul Wallenberg – szwedzki dyplomata, ratował Żydów na Węgrzech. http://wikipedia.pl http://www.ushmm.org


Pobierz ppt "Historia pewnego domu Ćwiczenie 1 - QUIZ Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google