Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZBIOROWOŚĆ I GRUPY SPOŁECZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZBIOROWOŚĆ I GRUPY SPOŁECZNE"— Zapis prezentacji:

1 ZBIOROWOŚĆ I GRUPY SPOŁECZNE
Zbiorowość społeczna Więzi społeczne Pojęcie i cechy grup społecznych Rodzaje grup społecznych i ich charakterystyka Funkcjonowanie jednostki w grupie Sposoby kierowania grupą

2 ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA Zbiorowość społeczna – to ogół ludzi posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego bez względu na to, czy ci ludzie zdają sobie sprawę z posiadania takiej cechy, czy też nie. (blondyni, wysocy, biali itp.) To również takie formy, które obejmują wszystkie skupienia ludzi, w których wytworzyła się i utrzymuje choćby bardzo krótko więź społeczna.

3

4 i grupami społecznymi lub innymi jednostkami
WIĘŹ SPOŁECZNA Więzi społeczne – to relacje i zależności wiążące jednostkę ze zbiorowościami i grupami społecznymi lub innymi jednostkami

5 ETAPY TWORZENIA SIĘ WIĘZI SPOŁECZNYCH
I Etap * styczność przestrzenna Postrzeganie się nawzajem, rejestrowanie cech oraz właściwości innych członków zbiorowości. *styczność psychiczna Dokonywanie wyborów i wstępnych ocen na podstawie zebranych informacji styczność społeczna Obustronne (wielostronne) zainteresowanie się i wymiana pewnych wartości, np. przywitanie się

6 ETAPY TWORZENIA SIĘ WIĘZI SPOŁECZNYCH
II Etap Wzajemne oddziaływania Podejmowanie działań zmierzających do wywołania odpowiedniej reakcji u partnera(ów), np. odpowiednie zachowanie się, zmiana powierzchowności

7 ETAPY TWORZENIA SIĘ WIĘZI SPOŁECZNYCH
III Etap Działania społeczne Pobudzanie przez jednostkę czy grupę w miarę stałych działań (zachowań) społecznych, celem zaspokojenia potrzeb zbiorowych

8 ETAPY TWORZENIA SIĘ WIĘZI SPOŁECZNYCH
IV Etap Stosunki społeczne Wykształcenie się trwałych układów, określonych normami i obowiązkami

9 ETAPY TWORZENIA SIĘ WIĘZI SPOŁECZNYCH
V Etap Wzajemne zależności Wykształcenie się określonej hierarchii i wzajemnych zależności np. zależności służbowej między pracownikiem a pracodawcą

10 Typy więzi społecznych
Więzi naturalne Więzi zrzeszeniowe Więzi stanowione

11 Więzi naturalne Ich źródłem jest wspólne pochodzenie lub pokrewieństwo członków grupy. Ten typ więzi nigdy nie wygasa., występuje np. w rodzinie

12 Więzi zrzeszeniowe Powstają w wyniku dobrowolnego zrzeszania się ludzi w różnych organizacjach, np. stowarzyszeniach, związkach zawodowych

13 Więzi stanowione Są narzucane z zewnątrz lub ustanawiane siłą. Słabną lub zanikają, gdy przestają istnieć warunki, w jakich się wytworzyły, np. więzienie

14 Rodzaje zbiorowości Para Krąg społeczny Tłum

15 Para Najmniejsza zbiorowość społeczna
* jej członków mogą łączyć różnego typu więzi,np. przyjaźni

16 Krąg społeczny zbiorowość powstała w wyniku styczności
społecznych bądź wspólnych zainteresowań * kręgi nie są wyodrębnione a ich skład jest dość płynny np. krąg koleżeński

17 Tłum Duża zbiorowość ludzi, którzy z jakiegoś powodu znajdują się na niewielkiej przestrzeni Charakteryzuje się: * spontanicznymi, bezrefleksyjnymi reakcjami * poczuciem siły * skłonnościami do agresywnych zachowań

18 Grupa społeczna Grupa społeczna to zbiorowość składająca się z trzech lub więcej osób, pomiędzy którymi zachodzą różnego rodzaju więzi i zależności o względnie trwałym charakterze

19 CECHY GRUP SPOŁECZNYCH
Względna długotrwałość związku Względnie spójny i podobny system wartości Wspólny cel działania Podobne poglądy - przekonania Struktura (budowa) i hierarchia (zależność i podporządkowanie) Funkcjonowanie systemów normatywnych(norm prawnych, moralnych, obyczajowych, religijnych) Pełnienie określonych ról społecznych Posiadanie określonych pozycji - statusów społecznych Wzajemne oddziaływanie na siebie - interakcje społeczne Różnorodne formy aktywności Zachodzenie procesu socjalizacji i resocjalizacji Istnienie określonych więzi międzyludzkich Istnienie wewnętrznego systemu kontroli i sankcji Poczucie świadomej identyfikacji z grupą (solidaryzm) Poczucie odrębności wobec innych grup

20 RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH kryterium wielkości grupy
grupy małe - kilku- lub kilkunastoosobowe, umożliwiające bezpośrednie stosunki między członkami (np. rodzina, grupy rówieśnicze); grupy duże - charakteryzują je minimalne kontakty bezpośrednie lub ich brak, gdyż duża liczebność uniemożliwia nawiązywanie bezpośrednich stosunków między ich członkami (np. grupa zawodowa, narody).

21 RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH kryterium rodzaju zorganizowania
grupy formalne - posiadają ściśle określone struktury, cele, normy, często wyznaczane z zewnątrz. Działalność określają prawo i przepisy (np. partie polityczne, Związek Harcerstwa Polskiego); grupy nieformalne - powstają spontanicznie, w ich ramach występują instytucje nieformalne, a zasady działania wynikają ze wzajemnych interakcji (np. grupy koleżeńskie, subkultury młodzieżowe).

22 RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH kryterium stopnia ograniczoności liczby członków
grupy zamknięte (ekskluzywne) - stosując liczne i rygorystyczne kryteria przyjęć nowych członków, na przykład urodzenie, status majątkowy, rodzaj wykonywanego zawodu (np. kluby biznesmenów, związki rodzin arystokratycznych); grupy otwarte (inkluzywne) - są dostępne dla wszystkich chętnych (np. osiedlowe koła szachowe); grupy ograniczone - stosują różne kryteria przyjmowania członków, np. wykonywany zawód, wiek, jednak nie tak rygorystyczne jak grupy ekskluzywne (np. klub emerytów, kluby lekarzy).

23 RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH kryterium rodzaju więzi
grupy pierwotne - w ich ramach istnieją więzi emocjonalne oparte na kontaktach osobistych. Grupy takie cechuje niewielka liczebność, przy czym przynależność do takiej grupy nie zawsze jest dobrowolna (np. rodzina, grupa rówieśnicza); grupy wtórne - przynależność do nich wynika z dobrowolnego wyboru, cechuje je duża liczebność, a tworzone są dla osiągnięcia określonego celu (np. partie polityczne).


Pobierz ppt "ZBIOROWOŚĆ I GRUPY SPOŁECZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google