Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

prowadzenie: Dorota Maciejewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "prowadzenie: Dorota Maciejewska"— Zapis prezentacji:

1 prowadzenie: Dorota Maciejewska
KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO UDZIAŁ MŁODZIEŻY W GRUPACH DESTRUKTYWNYCH prowadzenie: Dorota Maciejewska

2 Schemat porządkujący pojęcia
Nowy ruch religijny Grupa destruktywna Sekta Grupa subkulturowa

3 NOWY RUCH RELIGIJNY Grupa religijna, która powstała w drugiej połowie XX wieku czyli moment powstania grupy decyduje o zakwalifikowaniu jej do tej kategorii

4 SEKTA Grupa , która powstała poprzez oderwanie się od któregoś z wielkich kościołów panujących czyli sposób powstania grupy decyduje o zakwalifikowaniu jej do tej kategorii

5 GRUPA SUBKULTUROWA Grupa charakteryzująca się autonomicznym układem norm, wartości i wzorców zachowań odmiennych od standardów obowiązujących ogół społeczeństwa.

6 Grupa szkodliwa społecznie,
GRUPA DESTRUKTYWNA Grupa szkodliwa społecznie, w której uczestnictwo doprowadza do destrukcyjnych zmian w osobowości .

7 DESTRUKTYWNE sekty i nowe ruchy religijne po czym je rozpoznamy?

8 WYZNACZNIKI DESTRUKTYWNOŚCI GRUPY
struktura piramidy władzy i finansów, negatywny stosunek do świata zewnętrznego, autorytarny lider fasadowość – działalność parawanowa, stosowanie technik kontroli umysłu, obciążony język, częsta zmiana nazwy, negatywna ocena przez byłych wyznawców i ich rodziny, niejasna przeszłość.

9 FASADOWOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ PARAWANOWA podszywanie się pod instytucje i organizacje cieszące się zaufaniem społecznym

10 Struktura organizacyjna sekty PIRAMIDA
GURU ELITA WIZYTÓWKI MIĘSO SEKTY proces kontroli umysłu

11 Negatywny stosunek do świata ( w metaforze bezludnej wyspy)
Sekta jest wyspą dobra na oceanie zła tego świata

12 AUTORYTARNA WŁADZA LIDERA GRUPY

13 STOSOWANIE TECHNIK KONTROLI UMYSŁU psychomanipulacji doświadczenie z kartami

14 Dlaczego możliwe jest stosowanie różnych technik psychologicznych wobec ludzi?
a) Ulegamy, ponieważ mamy utrwalone wzorce reakcji, czyli, że wykonujemy ciągi działań, zachowań (jak rytuały), powtarzając je z każdym razem w niezmienionej postaci i kolejności. b) Ulegamy, ponieważ są sposoby automatycznego włączania w nas zachowań i reakcji przez innych przy pomocy odpowiednich wyzwalaczy.

15 SOCJOTECHNIKI UŻYWANE DO PSYCHOMANIPULACJI W SEKTACH Praca własna uczestników  

16 CO SZCZEGÓLNIE POWINNO NAS ZANIEPOKOIĆ W FUNKCJONOWANIU DANEJ GRUPY?

17 PODSUMOWANIE Podział na dobry świat grupy i zły świat poza nią,
Grupa ma strukturę piramidy władzy i finansów, Są pytania, których w grupie nie wolno zadawać, Cały czas w grupie jest zagospodarowany, Lider jest identyfikowany z Bogiem.

18 UDZIAŁ MŁODZIEŻY W GRUPACH PODKULTUROWYCH

19 PODKULTURA/ SUBKULTURA
to autonomiczny układ norm, wartości i wzorców zachowań oraz ról społecznych wytworzony przez społeczność jakiejś grupy, którego istotną cechą jest odmienność od norm, wartości i wzorców zachowań oraz standardów obowiązujących ogół społeczeństwa E. Bielicki i A. Jawłowska

20 PODKULTURA SUBKULTURA NORMY, WARTOŚCI WZORY, ROLE SPOŁ. REGULATORY ZACHOWAŃ SPOŁ. ODMIENNOŚĆ OD OGÓLNIE PRZYJĘTYCH STANDARDÓW

21

22 FORMOWANIE SIĘ GRUP PODKULTUROWYCH
nieformalne podkultury powstałe samorzutnie pozytywne poza przyzwoleniem podkultury społecznym negatywne dla zdemoralizowanych

23 SYMPTOMY NEGATYWNEJ GRUPY PODKULTUROWEJ
zachowania niszczycielskie, zachowania krzywdzące, naruszanie standardów szkolnych, zachowania agresywne, Przemoc, wandalizm (mściwy – z odwetu, zabawowy, złośliwy – z gniewu i frustracji), specyficzne, zwulgaryzowane słownictwo, obraźliwe symbole, czyny karalne – przestępstwa, nadużywanie alkoholu, środków odurzających.

24 PRZYCZYNY PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP SUBKULTUROWYCH
Przyczyny przynależności do negatywnych grup subkulturowych – zebranie informacji od uczestników

25 PRZYCZYNY PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP SUBKULTUROWYCH
Pustka społeczna i emocjonalna. Przenoszenie zachowań ze świata dorosłych. Brak pomocy w sytuacjach kryzysowych. Samotność i poczucie alienacji. Niezaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych.

26 CO DAJE CZŁOWIEKOWI PRZYNALEZNOŚĆ DO GRUPY?
1. Grupowe myślenie, dające poczucie bezpieczeństwa i siły. 2. Różnego rodzaju wsparcie. 3. Możliwość porównania się z innymi i otrzymania pozytywnej oceny społecznej.

27 PODSUMOWANIE podkulturowe grupy młodzieżowe dzielimy na pozytywne i negatywne, grupy podkulturowe, negatywne naruszają porządek moralny i prawny, młodzież wybiera negatywne grupy podkulturowe z określonych przyczyn, poszukiwanie grupy odniesienia jest naturalną potrzebą rozwojową.


Pobierz ppt "prowadzenie: Dorota Maciejewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google