Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta pożyczkowa FUNDUSZU GÓRNOŚLĄSKIEGO S.A. w Katowicach w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta pożyczkowa FUNDUSZU GÓRNOŚLĄSKIEGO S.A. w Katowicach w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 Oferta pożyczkowa FUNDUSZU GÓRNOŚLĄSKIEGO S.A. w Katowicach w Katowicach.

2 Regionalny Fundusz Pożyczkowy Śląski Fundusz Pożyczkowy Rozpocznij działalność – poŻyczymy Ci sukcesu Realizowane projekty

3 Produkty pożyczkowe Funduszu Pożyczki udzielane są: MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie woj.: śląskiego, małopolskiego i opolskiego; absolwentom szkoły wyższej, pomaturalnej i średniej rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego; mieszkancom wojewodztwa śląskiego planujacym uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego 3

4 Pożyczka na bieżące wydatki Pożyczka na cel inwestycyjny Produkty pożyczkowe Funduszu Preferencyjna pożyczka inwestycyjna Preferencyjna pożyczka na rozpoczęcie działalności

5 Pożyczka na bieżące wydatki Przeznaczenie: finansowanie wydatków, zakupów o charakterze bieżącym: zakup surowców, materiałów, produktów, towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia, sprzedaży, świadczenia usług oraz zakup usług związanych z ich przetworzeniem, sprzedażą, świadczeniem usług,

6 Pożyczka na bieżące wydatki Kwota pożyczki: od 10 000 do 600 000 zł Okres Spłaty: do 60 miesięcy Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 3 miesięcy Brak wymaganego wkładu własnego

7 Pożyczka na cel inwestycyjny Przeznaczenie: Finansowanie wydatków / zakupów o charakterze inwestycyjnym – zakup nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – budowę, rozbudowę, adaptację, remont lub modernizację budynków i budowli produkcyjnych, handlowych i usługowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – zakup maszyn i urządzeń, w tym środków transportu,bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – zakup wartości niematerialnych i prawnych,licencji i innych praw na dobrach niematerialnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części – inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

8 Pożyczka na cel inwestycyjny Kwota pożyczki: od 10 000 do 1 000 000 zł Okres Spłaty: do 84 miesięcy Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 12 miesięcy Wkład własny: minimum 20% wartości inwestycji

9 Pożyczki – warunki wspólne Oprocentowanie: zmienne oparte na stopie bazowej Komisji Europejskiej: 1,83% powiększone o obowiązkową marżę za ryzyko od 0,6% - 4,0% Prowizja od udzielenia pożyczki od 0,5-3,0%

10 Śląski Funduszu Pożyczkowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 10

11 Preferencyjna Pożyczka inwestycyjna Przeznaczenie: Finansowanie wydatków / zakupów o charakterze inwestycyjnym – zakup nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – budowę, rozbudowę, adaptację, remont lub modernizację budynków i budowli produkcyjnych, handlowych i usługowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – zakup maszyn i urządzeń, w tym specjalistycznych środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – zakup wartości niematerialnych i prawnych,licencji i innych praw na dobrach niematerialnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części – inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

12 Preferencyjna Pożyczka inwestycyjna Kwota pożyczki: od 25 000 do 1 000 000 zł Okres Spłaty: do 84 miesięcy Karencja w spłacie rat kapitałowych: do 12 miesięcy Wkład własny: minimum 20% wartości inwestycji

13 Preferencyjna Pożyczka inwestycyjna Oprocentowanie: 1 % w skali roku Pożyczka jest objęta regułami pomocy publicznej de minimis

14 Preferencyjna pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej Program Rozpocznij działalność - poŻyczymy Ci sukcesu jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Preferencyjna pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej Skierowana do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego planujących utworzenie firmy, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy Przeznaczenie: finansowanie wszystkich wydatków związanych z uruchomieniem własnej działalności gospodarczej

16 Preferencyjna pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej Kwota pożyczki: od 10 000 do 50 000 zł Okres spłaty: do 60 miesięcy Okres karencji: do 12 miesięcy Oprocentowanie: 0,25% w skali roku Brak wymaganego wkładu własnego Pożyczka jest objęta regułami pomocy publicznej de minimis

17 Ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice www.fundusz-silesia.pl 32 200 84 00; 32 201 00 12


Pobierz ppt "Oferta pożyczkowa FUNDUSZU GÓRNOŚLĄSKIEGO S.A. w Katowicach w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google