Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

2 Aspekty formalne umów Podstawy prawne, podział

3 3 O co tyle hałasu? Elastyczna forma zatrudnienia nie jest pojęciem jednorodnym, obejmuje szereg form organizacyjnych, nie mniej oznacza inne, niż praca w pełnym wymiarze czasu w ramach stosunku pracy, zatrudnienie.

4 4 Aspekty mikroekonomiczne: Elastyczność zatrudnienia Elastyczność czasu pracy Elastyczność płac Elastyczność miejsca pracy

5 5 Główne elastyczne formy zatrudnienia: Praca na czas określony Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy Praca na zastępstwo Praca tymczasowa Praca na wezwanie Telepraca Wypożyczanie pracowników Samozatrudnienie

6 6 Prawne podstawy umów dla EFZ Umowy w ramach stosunku pracy Na czas określony Na czas wykonywania określonej pracy Na zastępstwo W niepełnym wymiarze czasu O pracę nakładczą Umowy cywilnoprawne Zlecenie O dzieło Świadczenia usług/zlecenia Umowa agencyjna Telepraca Rząd rozpoczął prace nad opracowaniem projektu ustawy normującej telepracę Praca tymczasowa

7 EFZ - Charakterystyka wybranych form Stosunek pracy

8 8 Umowa o pracę na czas określony Zdefiniowany czas na jaki wiąże nas stosunek pracy Dopuszczalny krótszy okres wypowiedzenia (2 tygodnie gdy umowa na więcej niż 6 miesięcy) Można uzupełnić o ruchomy lub zadaniowy czas pracy Ograniczona ilość powtórzeń umowy

9 9 Umowa o pracę na wykonania określonego zadania Stosunek pracy powiązany z zadaniem a nie czasem Można uzupełnić o ruchomy lub zadaniowy czas pracy W tym samym trybie zawierana jest umowa na zastępstwo – czas nie musi być podany jako okres od do, ale np. na czas nieobecności…

10 10 Umowa o pracę nakładczą Pracownik deklaruje minimalny czas pracy Pracodawca będzie przekazywał określone zlecenia Ustalenie wykorzystywanych zasobów i ich pochodzenia (od pracodawcy lub pracownika) Pracownik odpowiada za wady przedmiotu umowy (ponosi koszt ich usunięcia) Określa zasady zwrotu kosztów (np. energii)

11 EFZ - Charakterystyka wybranych form Umowy cywilnoprawne

12 12 Zlecenie Umowa o wykonywanie określonych czynności Zleceniobiorca nie odpowiada bezpośrednio za skutek (efekt) pracy Zleceniobiorca może przekazać zadanie osobom trzecim

13 13 O dzieło Umowa o wykonanie określonego „dzieła” Dzieło musi być wyraźnie określone i mieć charakter (przynajmniej częściowo) materialny Z definicji wykonywana jest osobiście Wykonawca odpowiada za skutek/efekt pracy

14 14 Samozatrudnienie Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą podpisuje z „pracodawcą” umowę o świadczenie usług. Osoba formalnie wykonuje pracę na rzecz własnego drobnego przedsiębiorstwa, a to przedsiębiorstwo świadczy usługi na rzecz ostatecznego „pracodawcy”.

15 15 Korzystna forma z punktu widzenia podatkowego (istnieje możliwość odliczania od przychodów wszystkich wydatków, które choćby pośrednio związane są z wykonywaną pracą) Oszczędności wynikają głównie z obniżenia kosztów ubezpieczenie społecznego. Ograniczenia: nielegalne jeśli polega na bezpośrednim przeniesieniu pracownika ze stosunku pracy do samozatrudnienia. Samozatrudnienie

16 16 Umowa Agencyjna Wynagrodzenie gwarantowane jest kodeksem cywilnym. (art. 758-764). Agent zobowiązuje się do stałego pośredniczenia w zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie albo do zawierania umów w jego imieniu. W jaki sposób zadania będą wykonywane decyduje sam agent. Jego organizacja pracy i operatywność wpływają bezpośrednio na to jakie osiągnie wyniki. W zakresie płacenia podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne sytuacja agenta jest taka sama jak osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Często wykorzystywana w działalności ubezpieczeniowej i bankowej.

17 EFZ - Charakterystyka wybranych form Inne formy

18 18 Kontrakt menedżerski Podstawa prawna –KP –KC –Ustawa o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami Podstawowe elementy, które musi zawierać umowa menedżerska: –cele i zadania osoby, –zakres odpowiedzialności, –środki przeznaczone do realizacji zadań –wynagrodzenie, –czas na jaki umowa jest zawarta, –sytuacje, w których możliwe będzie wcześniejsze rozwiązanie umowy i związane z tym konsekwencje finansowe i inne.

19 19 Kontrakt menedżerski Menedżer zatrudniony na podstawie kontraktu cywilnego sam decyduje o sposobie i czasie poświęcanym na wykonywanie zadań objętych umowa. Z drugiej strony nie dotyczą go ograniczenia przewidziane w prawie pracy i to daje mu dużą elastyczność.

20 20 Telepraca Wprowadzana w nowym KP Każda forma pracy, w której istotnym elementem jest wykorzystanie technologii Społeczeństwa Informacyjnego Komputer, Notebook, Palmtop… + Internet, telefon…

21 21 Jest nowoczesną formą pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa. Daje szanse zatrudnienia niepełnosprawnym. Umożliwia elastyczne ukształtowanie czasu pracy. W Polsce w obecnej sytuacji ze względu na ograniczony dostęp do technologii poza dużymi miastami ma ograniczone szanse rozwojowe – …ale szybko się rozwija! Telepraca

22 22 Wypożyczanie pracowników Przepisy regulujące taką formę zatrudnienia obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2004 r. Na zasadzie umowy trójstronnej pracownik jednej firmy może być, na pewien okres lub do wykonania określonego zadania, wypożyczony lub oddany do dyspozycji innemu pracodawcy na podstawie porozumienia pracodawców. Forma ta dostosowuje zatrudnienie do zmiennego popytu na pracę – unikane są sytuacje zwolnień osób okresowo zbędnych w przedsiębiorstwie

23 Umowy dodatkowe Umowy towarzyszące EFZ

24 24 O zakazie konkurencji Zobowiązanie pracownika do zaniechania prowadzenia zbliżonej działalności w postaci: –umowy o pracę –prowadzenia własnej firmy –występowania jako agent lub przedstawiciel –…–… Może obejmować okres dłuższy niż sama praca na rzecz pracodawcy Jej naruszenie może być podstaw wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę

25 25 O powierzenie mienia Potwierdza przekazanie pracodawca określonych, materialnych narzędzi pracy (np. komputera) Przenosi odpowiedzialność za mienie na pracownika Pracownik zobowiązuje się do wykorzystywania mienia zgodnie z przeznaczeniem Jej naruszenie może być podstaw wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę

26 26 O wykorzystanie własnych narzędzi do świadczenia pracy Potwierdza zobowiązanie się pracownika do wykorzystywania w pracy własnych, określonych, materialnych narzędzi pracy (np. komputera) Pracodawca zobowiązuje się do wypłaty określonego ekwiwalentu miesięcznego Jej naruszenie (np. odmowa wykorzystania określonych narzędzi) może być podstaw wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę

27 Dziękuję

28 28 podtytuł Wojciech Dymowski wojciech.dymowski@itti.com.pl www.elastan.pl elastan@itti.com.pl


Pobierz ppt "Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google