Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tekst podkreślony lub wytłuszczony jest do zapamiętania Edukacja dla bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tekst podkreślony lub wytłuszczony jest do zapamiętania Edukacja dla bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 Tekst podkreślony lub wytłuszczony jest do zapamiętania Edukacja dla bezpieczeństwa

2 PRZYPOMNIENIE - skażenia można podzielić na typy w zależności od czynnika, który dokonał skażenia: -promieniotwórcze skażenie -- chemiczne skażenie -- biologiczne skażenie W Polsce w celu zapobieżenia lub zminimalizowania skutków tego typu katastrof skażeniami, zakażeniami lub innymi powołano do istnienia Krajowy Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).

3 KSWSiA - Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Jego zadaniem jest objęcie działaniami w zakresie wykrywania, ostrzegania i alarmowania przed skażeniami terytorium całego kraju, prowadzenie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia skażeń. Szkolenie, logistyka i kierowanie (koordynowanie) centralnie na szczeblu państwa. Na szczeblu lokalnym działają wojewódzkie systemy wczesnego ostrzegania o skażeniach nadzorowane przez wojewodę podległe KSWSiA.

4 Wizualizacja struktury KSWSiA CENTRUM DYSPOZYCYJNE KSWSIA RESORTOWE SYSTEMY WYKRYWANIA SKAŻEŃ ORGANY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DOKONUJĄCE ANALIZY I OCENY SKAŻEŃ

5 Działanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania polega na: a. uzyskaniu informacji o wstąpieniu skażenia lub innych zdarzeniach kryzysowych - rodzaju skażenia lub innej sytuacji kryzysowej - miejsca występowania skażenia, innej sytuacji kryzysowej - wielkości (zasięgu) skażenia, innej sytuacji kryzysowej b. ostrzeżenie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie - rodzaju skażenia lub innej sytuacji kryzysowej - miejsca występowania skażenia, innej sytuacji kryzysowej - wielkości (zasięgu) skażenia, innej sytuacji kryzysowej c. zalecenia i polecenia dotyczące postępowania obywateli zagrożonych skażeniem

6 Ostrzeganie, alarmowanie i uprzedzanie o skażeniach lub zagrożeniu skażeniami jest sygnałem dla mieszkańców rejonu zagrożenia, by zachowywali się w ustalony wcześniej sposób zgodnie z wytycznymi władz. Po usłyszeniu komunikatów alarmowych konieczne jest racjonalne, spokojne postępowanie zgodne z planem. Jeśli skażenie nie ma charakteru zaskakującego szybkością zdarzeń, w którym nie pozostaje nic innego do zrobienia, niż ogłoszenie alarmu o skażeniach - występują etapy poprzedzające tzw. komunikaty ostrzegawcze.

7 Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatuSposób odwołania komunikatu akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu 1 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie.............około godz..........min..........może nastąpić skażenie..................................(podać rodzaj skażenia) w kierunku................... (podać kierunek) Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu.....................(rodzaj skażenia) dla........................ 2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 3 Uprzedzenie o kląskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach dla.......................................

8 W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII CHEMICZNEJ LUB PRZEMYSŁOWEJ Z UDZIAŁEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - opuścić zagrożony teren idąc prostopadle do wiejącego wiatru, - jak najszybciej znaleźć schronienie w budynku, - -pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne (używając taśmy klejącej, mokrych ręczników lub prześcieradeł), - -wyłączyć urządzenia wentylacyjne, -oddychać przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp, - -w zależności od właściwości substancji niebezpiecznej udać się na wyższe lub niższe kondygnacje budynku. W przypadku substancji cięższych od powietrza tzw. pełzających., np. chloru, bezpieczniejsi będziemy na wyższych kondygnacjach. W przypadku substancji lżejszych od powietrza, np. amoniaku, bezpieczniejsi będziemy na niższych kondygnacjach. - włączyć radio lub telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle do przekazywanych poleceń i instrukcji, - słuchać ogłoszeń przekazywanych przez głośniki, - nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia, - nie jeść żywności i nie pić płynów, które mogłyby ulec skażeniu, - czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniu.


Pobierz ppt "Tekst podkreślony lub wytłuszczony jest do zapamiętania Edukacja dla bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google