Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parki narodowe położone na nizinach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parki narodowe położone na nizinach"— Zapis prezentacji:

1 Parki narodowe położone na nizinach

2 Woliński Park Narodowy
Obejmuje ląd i obszar morski oraz znaczną część wyspy Wolin,

3 Woliński Park Narodowy
Występują tutaj wybrzeża wysokie,

4 Woliński Park Narodowy
Rosną tutaj bory sosnowe i lasy bukowe, Występują tutaj orzeł bielik – symbol parku i godło Polski oraz morświny.

5 Słowiński Park Narodowy
Obejmuje ląd i obszar morski oraz dwa jeziora przybrzeżne: Gardno i Łebsko.

6 Słowiński Park Narodowy
Występują tutaj wędrujące wydmy, które zasypują pobliskie lasy.

7 Słowiński Park Narodowy
Dużą część parku zajmują tereny podmokłe i torfowiska – raj dla ptaków wodnych i błotnych np.: batalionów i mewy srebrzystej będącej symbolem parku

8 Park Narodowy Ujście Warty
Jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce i obejmuje rozlewiska Warty i jej ujście do Odry.

9 Park Narodowy Ujście Warty
został założony w celu ochrony terenów podmokłych, łąk i pastwisk – miejsc życia wielu ptaków np.:

10 Park Narodowy Ujście Warty
Występuje również gęś zbożowa – będąca symbolem parku.

11 Drawieński Park Narodowy
Położony jest w górnym biegu rzeki Drawy i obejmuje Puszczę Drawską.

12 Drawieński Park Narodowy
Przeważającą część parku stanowią lasy sosnowe, wśród których znajdują się jeziora i rzeki.

13 Drawieński Park Narodowy
Wokół jezior i rzek żyją chronione: bóbr i wydra będąca symbolem parku.

14 Park Narodowy „Bory Tucholskie”
Jest położony we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego i obejmuje obszar leśny – Bory Tucholskie.

15 Park Narodowy „Bory Tucholskie”
W sosnowych lasach występują polodowcowe jeziora – długie i wąskie zwane rynnowymi.

16 Park Narodowy „Bory Tucholskie”
W lasach żyją: wilki, bociany czarne i cietrzewie.

17 Wielkopolski Park Narodowy
Położony jest na południe od Poznania i został utworzy w celu ochrony dobrze zachowanego krajobrazu polodowcowego Pojezierza Wielkopolskiego.

18 Wielkopolski Park Narodowy
Porośnięty jest głównie borami sosnowymi, w których żyje puszczyk – sowa będąca symbolem parku.

19 Wigierski Park Narodowy
Położony jest na Pojezierzu Suwalskim i obejmuje część Puszczy Augustowskiej.

20 Wigierski Park Narodowy
Występują tutaj liczne polodowcowe jeziora, z których największe to Wigry.

21 Wigierski Park Narodowy
Można tutaj spotkać chronione perkozy, gągoły, a także wilki, rysie i bobry.

22 Kampinoski Park Narodowy
Położony jest tuż przy zachodnich granicach Warszawy i obejmuje Puszczę Kampinoską,

23 Kampinoski Park Narodowy
Występują w nim bardzo różnorodne warunki życia, takie jak: polodowcowe piaski, bory sosnowe, wydmy, bagna.

24 Kampinoski Park Narodowy
W związku z dużą różnorodnością warunków życiowych występuje tam ogromna liczba zwierząt: bociany czarne, żurawie, orły bieliki, a także bobry, wydry, kuny, rysie oraz największe zwierzęta – łosie stanowiące symbol parku.

25 Biebrzański Park Narodowy
Jest największym parkiem narodowym w Polsce i położony jest w północnej części Niziny Północnopodlaskiej.

26 Biebrzański Park Narodowy
Obejmuje rozległe obszary podmokłe i torfowiska, przez które licznymi zakolami pływnie rzeka Biebrza.

27 Biebrzański Park Narodowy
Część parku porastają lasy np. olszyny

28 Biebrzański Park Narodowy
Park ten stanowi jedno z najważniejszych w Polsce i Europie miejsc gniazdowania i odpoczynku wielu ptaków wodno-błotnych, Żyją tu wydry, wilki, bobry, łosie, Symbolem parku jest ptak – batalion.

29 Narwiański Park Narodowy
Położony jest na południe od Biebrzańskiego PN i rozpościera się wzdłuż środkowego biegu rzeki Narew.

30 Narwiański Park Narodowy
Prawie w całości porośnięty jest lasami i podobnie jak Biebrzański Park Narodowy jest ostoją ptaków wodnych i błotnych, Symbolem parku jest drapieżny ptak – błotniak stawowy.

31 Poleski Park Narodowy Występuje na Polesiu Lubelskim i zajmuje podmokłe tereny, na których występują niewielkie jeziora.

32 Poleski Park Narodowy Przeważająca część parku porośnięta jest lasami, a w małych jeziorach żyje jedyny w Polsce gatunek żółwia – żółw błotny będący pod ścisłą ochroną.

33 Białowieski Park Narodowy
Jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce i zajmuje fragment Puszczy Białowieskiej.

34 Białowieski Park Narodowy
Utworzono go aby chronić jedyny w Europie las o charakterze pierwotnym, który nie został przekształcony przez człowieka.

35 Białowieski Park Narodowy
Można tutaj spotkać wiele bardzo starych drzew np. 150 letnie dęby, Symbolem parku jest żyjący w parku żubr.


Pobierz ppt "Parki narodowe położone na nizinach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google