Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narwiański Park Narodowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narwiański Park Narodowy"— Zapis prezentacji:

1 Narwiański Park Narodowy

2 Narwiański Park Narodowy leży w województwie podlaskim, zaledwie 15 km od granic administracyjnych Białegostoku.

3 Logo Narwiańskiego Parku Narodowego przestawia błotniaka stawowego.
Ptak ten jest nieco mniejszy i smuklejszy od myszołowa, ma węższe skrzydła i dłuższy ogon.

4 Najważniejszym walorem przyrodniczym Narwiańskiego Parku Narodowego jest unikatowy system rzeki, która płynie na tym obszarze wieloma łączącymi i rozdzielającymi się korytami.

5 wśród nich czaple polujące na ryby nad brzegiem rzeki.
Mozaika różnorodnych zbiorowisk roślinnych (lasy łęgowe, trzcinowiska, turzycowiska, podmokłe łąki) stanowi ostoję dla wielu gatunków zwierząt, a szczególnie ptactwa wodnego. Spływając Narwią, możemy obserwować gatunki charakterystyczne dla dolin rzecznych. Są wśród nich czaple polujące na ryby nad brzegiem rzeki.

6 Można tam spotkać również przelatujące stada kaczek i dzikich gęsi
oraz oblatującego swoje terytorium błotniaka stawowego – symbol Narwiańskiego Parku Narodowego.

7 Usłyszymy tu również klangor żurawi ukrytych w olsach oraz …
głos bąka słyszany z odległości 3 km, przypominający dmuchanie w pustą butelkę.

8 Oprócz ptaków żyją tutaj również: łosie, dziki, rzadziej jelenie, a z mniejszych zwierząt: bobry, wydry, żaby i kumaki.

9 W ramach europejskiej sieci Natura 2000 Narwiański Park Narodowy został wyznaczony jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Bagienna Dolina Narwi” oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedliskowej „Narwiańskie Bagna”. Od 2002 roku Narwiański Park jest objęty konwencją o obszarach wodno-błotnych Ramsar.

10 Autorzy: Jakub Śliwiński,
Patryk Błaszak Bibliografia: grafika Google

11 KONIEC


Pobierz ppt "Narwiański Park Narodowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google