Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zużycie narzędzia CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zużycie narzędzia CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear."— Zapis prezentacji:

1 Zużycie narzędzia CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear

2 Podstawowe właściwości węglików spiekanych Zawartość spoiwa Wielkość ziarna WC Udarność Odporność na ścieranie CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear

3 Starcie na powierzchni przyłożenia Niewystarczająca odporność na ścieranie, za wysoka prędkość skrawania, twarda skóra Zalecenia  Zastosować gatunek o większej odporności na ścieranie  Zmniejszyć prędkość skrawania CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear

4 Powstawanie karbu Utlenianie na głębokości skrawania Zalecenia  Zastosować gatunek o większej odporności na ścieranie  Zastosować mniejszy kąt przystawienia  Zmienić głębokość skrawania CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear

5 Powstawanie krateru Dyfuzja między płytką skrawającą a materiałem obrabianym Zalecenia  Zastosować gatunek o większej odporności na ścieranie  Zmniejszyć prędkość skrawania CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear

6 Zalecenia  Wybrać twardszy gatunek  Zmniejszyć prędkość skrawania lub posuw Odkształcenie plastyczne Zbyt duża temperatura w połączeniu z dużymi naciskami CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear

7 Zalecenia  Zwiększyć prędkość skrawania  Wybrać bardziej dodatnią geometrię Narost Materiał obrabiany przykleja się do krawędzi skrawającej CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear

8 Pęknięcia cieplne Gwałtowne zmiany temperatury, cykl termiczny Zalecenia  Ustabilizować temperaturę  Wybrać bardziej udarny gatunek CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear

9 Zalecenia  Wybrać płytkę o mocniejszej krawędzi skrawającej  Wybrać bardziej udarny gatunek płytki Wykruszenia Operacja zbyt wymagająca dla zastosowanej płytki CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear

10 Złamanie płytki Zwykle to następstwo innych typów zużycia Zalecenia  Zmniejszyć posuw  Zmniejszyć prędkość skrawania  Zastosować bardziej udarny gatunek płytki CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear

11 Symptomy zużycia narzędzia  Płytka skrawająca  Pomiary obciążenia  Wymiary detalu  Wykończenie powierzchni obrabianych  Powstawanie zadziorów  Temperatura przedmiotu obrabianego  Drgania –Odgłosy obróbki –Przedmiot obrabiany  Kolor wiórów  Spływ wiórów CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear

12 Podsumowanie CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear

13 ProblemPrzyczynaŚrodek zaradczy Powstawanie narostu 1. Zbyt niska prędkość1. Zwiększyć prędkość skrawaniaskrawania 2. Zbyt duży ujemny ścin2. Naostrzyć krawędź skrawającą 3. Brak pokrycia3. Pokryć krawędź skraw. 4. Zbyt niska temperatura 4. Zastosować zewnętrzne ostrza podawanie chłodziwa 1. Niestabilny uchwyt1. Sprawdzić uchwyt mocującymocujący 2. Zbyt duże bicie2. Sprawdzić bicie promieniowe 3. Skrawanie przerywane3. Zmniejszyć posuw 4. Niedostateczna ilość chłodziwa4. Sprawdzić (pęknięcia termiczne)podawanie chłodziwa 5. Niepewne mocowanie5. Sprawdzić oprawkę narzędziową Rozwiązywanie problemów z CoroDrill ® Delta-C CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear Wykruszanie się ostrza na narożach

14 Rozwiązywanie problemów z CoroDrill ® Delta-C Problem Przyczyna Środek zaradczy Duże zużycie ostrza 1. Zbyt wysoka prędkość1. Obniżyć prędkość skrawaniaskrawania 2. Posuw jest zbyt niski2. Zwiększyć posuw 3. Zbyt niski kąt przyłożenia3. Zwiększyć kąt przyłożenia 4. Gatunek jest zbyt miękki4. Zmienić na bardziej twardy gatunek 5. Brak chłodziwa5. Sprawdzić prawidłowość podawania chłodziwa 1. Niestabilne warunki1. Sprawdzić ustawienie 2. Przekroczone maksymalne2. Wymienić wiertło wcześniej dopuszczone zużycie 3. Gatunek jest zbyt twardy3. Zmienić na mniej twardy gatunek 4. Nieodpowiedni typ wiertła4. Sprawdzić wskazówki doboru wierteł CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear Wykruszanie się ostrza na krawędziach skrawających

15 Rozwiązywanie problemów z CoroDrill ® Delta-C Problem Przyczyna Środek zaradczy Zużycie łysinek wiertła1. Niestabilne warunki1. Sprawdzić ustawienie 2. Zbyt duże bicie2. Sprawdzić bicie promieniowe 3. Chłodziwo zbyt słabe3. Użyć czystego oleju lub emulsji o wyższej koncentracji oleju 4. Zbyt wysoka prędkość4. Obniżyć prędkość skraw. 5. Materiał obrabiany ma5. Zmienić gatunek na właściwości ściernebardziej twardy 1. Zbyt niska prędkość skraw.1. Zwiększyć prędkość 2. Posuw jest zbyt wysoki2. Zmniejszyć posuw 3. Zbyt mały ścin wiertła3. Sprawdzić wymiary CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear Zużycie na krawędzi ścinu wiertła

16 Rozwiązywanie problemów z CoroDrill ® Delta-C Problem Przyczyna Środek zaradczy Nadmierne zużycie spowodowane odkształceniami plastycznymi 1. Zbyt wysoka1. Obniżyć prędkość prędkość skrawaniaskrawania 2. Niedostateczne podawanie2. Większyć ciśnienie chłodziwai wydatek chłodziwa 3. Nieodpowiednie3. Zastosować twardszy wiertło/gatunek gatunek 1. Zbyt wysoki posuw1. Zmniejszyć posuw 2. Wiertło jest zużyte2. Należy częściej wymieniać wiertła 3. Ujemny ścin na krawędzi 3. Zastosować mniejszą skrawającej jest zbyt szerokiszerokość fazy 4. Zbyt ostre zewnętrzne4. Zastosować ścięcie lub naroża wiertła zaokrąglenie naroży CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear Zadziory po stronie wyjścia narzędzia


Pobierz ppt "Zużycie narzędzia CoroKey 2006 – Practical tips / Tool wear."

Podobne prezentacje


Reklamy Google