Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Tytuł prezentacji Warszawa, 2015.07.23 Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Tytuł prezentacji Warszawa, 2015.07.23 Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Tytuł prezentacji Warszawa, 2015.07.23 Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR Warszawa, 7 marca 2016 r.

2 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 2 Europejski Numer Pojazdu EVN Zbudowany jest z odpowiednio uszeregowanych i umiejscowionych cyfr i znaków 51 51 20 – 78 001 – 7 31 51 535 1 001 – 3 91 51 2 120 001 – 7 99 51 9 359 001 – 6

3 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 3 Rejestracji w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych podlegają wagony towarowe, wagony pasażerskie, pojazdy trakcyjne i kolejowe pojazdy specjalne, z wyjątkiem pojazdów: 1) metra; 2) kolejowych poruszających się wyłącznie po bocznicy kolejowej; 3) kolejowych o szerokości toru mniejszej niż 1435 mm; 4) zabytkowych używanych jako nieruchomy eksponat; 5) specjalnych poruszających się wyłącznie po torze zamkniętym lub transportowanych na innych pojazdach; 6) kolejowych poruszających się wyłącznie po sieciach kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz miejskich lub podmiejskich; 7) kolejowych poruszających się wyłącznie po infrastrukturze kolejowej należącej do zarządców prywatnej infrastruktury kolejowej, na ich użytek w ramach własnej działalności w zakresie transportu towarów; 8) kolejowych poruszających się po infrastrukturze kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego; 9) historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej.

4 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 4 Wagony pasażerskie |51| |51| |20| - |78| |001| - |7| Grupa 1 Cyfra 1 – rodzaj taboru (dla wagonów pasażerskich 5, 6, 7) Cyfra 1+2 – kod interoperacyjności (dla wagonów pasażerskich 50-59, 60-69, 70-79) Grupa 2 Cyfra 3+4 – identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego (Polska 51) Grupa 3 Cyfra 5 – rodzaj wagonu pasażerskiego Cyfra 5+6 – parametry techniczne wagonu pasażerskiego Grupa 4 Cyfra 7 – dopuszczalna prędkość Cyfra 8 – wielkość i rodzaj wysokiego napięcia zasilającego wagon Grupa 4 Cyfra 9+10+11 – numer seryjny pojazdu (kolejny nadany dla tej serii) Grupa 6 Cyfra 12 – cyfra kontrolna

5 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 5 Grupa 2 Cyfra 3+4 – identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego (Polska 51) Grupa 3 Cyfra 5 – kategoria wagonu towarowego Cyfra 5+6+7+8 – parametry techniczne wagonu towarowego zgodnie z TSI OPE Grupa 4 Cyfra 9+10+11 – numer seryjny pojazdu (kolejny nadany dla tej serii) Grupa 6 Cyfra 12 – cyfra kontrolna |31| |51| 535 1| |001| - |3| Wagony towarowe Grupa 1 Cyfra 1 – rodzaj taboru (dla wagonów towarowych 0, 1, 2, 3, 4, 8) Cyfra 1+2 – kod interoperacyjności zgodnie z TSI, COTIF/RIV, PPW (dla wagonów towarowych 00-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 80-89)

6 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 6 Pojazdy trakcyjne |91| |51| |2| |12|0 001| - |7| Grupa 1 Cyfra 1 – tylko cyfra 9, która oznacza pojazd trakcyjny lub specjalny, Cyfra 1+2 – rodzaj pojazdu trakcyjnego lub specjalnego (90 -99) Grupa 3 Cyfra 5 – przeznaczenie pojazdu trakcyjnego lub specjalnego Grupa 4 Cyfra 6 – rodzaj zasilania lub przekładni pojazdu trakcyjnego Cyfra 7 – moc ciągła pojazdu trakcyjnego Grupa 5 Cyfra 8+9+10+11 – numer seryjny pojazdu (kolejny nadany dla tej serii) Grupa 6 Cyfra 12 – cyfra kontrolna Grupa 2 Cyfra 3+4 – identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego (Polska 51)

7 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 7 Pojazdy specjalne |99| |51| |9| |359| | 001| - |6| Grupa 1 Cyfra 1 – tylko cyfra 9, która oznacza pojazd trakcyjny lub specjalny, Cyfra 2 – tylko cyfra 9 oznacza pojazd serwisowy Grupa 3 Cyfra 5 – tylko cyfra 9, która oznacza przeznaczenie pojazdu Grupa 4 Cyfra 6 – ważniejsze cechy pojazdu specjalnego (tablica 7) Cyfra 7 – ważniejsze cechy pojazdu specjalnego (tablica 8) Cyfra 8 – ważniejsze cechy pojazdu specjalnego (tablica 8) Grupa 5 Cyfra 9+10+11 – numer seryjny pojazdu (kolejny nadany dla tej serii) Grupa 6 Cyfra 12 – cyfra kontrolna Grupa 2 Cyfra 3+4 – identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego (Polska 51)

8 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 8 Rejestracja pojazdów kolejowych krok po kroku x

9 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 9

10 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 10 Nowy uniwersalny załącznik do wniosku x

11 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 11

12 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 12 Obligatoryjne załączniki do wniosku o rejestrację pojazdów: Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem; Dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji (świadectwa dopuszczenia + potwierdzenia zgodności wyrobu z typem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów) - istnieje możliwość złożenia dokumentów będących w posiadaniu Prezesa UTK w kopii lub złożenie wniosku o włączenie ich do materiału dowodowego Załączniki określające dane pojazdu niezbędne do prawidłowego nadania EVN Określenia VKM Oznaczenie zdolności do interoperacyjności Literowe oznaczenie charakterystyki technicznej Inne dane dotyczące pojazdu Wskazanie ECM

13 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 13 Zakres dokumentów zgodny z wymaganiami przepisów prawa Kompletność dokumentacji Dokumenty podpisane przez osoby do tego uprawnione Dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem Zgodność z przepisami Jednolite wskazywanie typów i oznaczeń pojazdów w dokumentach składanych z wnioskiem Faktury/umowy/ oświadczenia Spójność dokumentacji

14 www.utk.gov.pl Zmiana danych rejestrowych Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 14 x

15 www.utk.gov.pl Zmiana danych Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 15

16 www.utk.gov.pl Zmiana danych Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 16 Załączniki do wniosku o zmianę danych, gdy wniosek dotyczy zmiany: 1)właściciela – do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem kolejowym oraz w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem, dokumenty potwierdzające prawo własności przysługujące właścicielowi; 2) dysponenta – do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem kolejowym; 3) danych o dopuszczeniu do eksploatacji – do wniosku załącza się dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji, które nie znajdują się w posiadaniu Prezesa UTK; 4) europejskiego numeru pojazdu (EVN), w tym zmiany kodu interoperacyjności – do wniosku załącza się dokumenty określające dane pojazdu kolejowego niezbędne do prawidłowego nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) w zakresie wprowadzanej zmiany; 5) podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego – do wniosku załącza się dokumenty poświadczające zgodę nowego podmiotu, innego niż wnioskodawca, na pełnienie tej funkcji.

17 www.utk.gov.pl Rejestracja pojazdów Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 17 Zakres dokumentów zgodny z wymaganiami przepisów prawa Kompletność dokumentacji Dokumenty podpisane przez osoby do tego uprawnione Dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem Zgodność z przepisami Jednolite wskazywanie typów i oznaczeń pojazdów w dokumentach składanych z wnioskiem Faktury/umowy/ oświadczenia Spójność dokumentacji

18 www.utk.gov.pl Wycofanie z eksploatacji Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 18 x

19 www.utk.gov.pl Wycofanie z eksploatacji Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 19

20 www.utk.gov.pl Wycofanie z eksploatacji Warszawa, 7 marca 2016 r. Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR 20 KodTryb wycofaniaOpis 00 brakWażna rejestracja 10 Zawieszenie rejestracji bez uzasadnienia Rejestracja pojazdu zawieszona na wniosek właściciela, posiadacza lub decyzją NSA 11 Zawieszenia rejestracji Pojazd przeznaczony do przechowywania w stanie gotowości do eksploatacji jako rezerwa nieaktywna 20 Przeniesienie rejestracji Stwierdzono że pojazd został ponownie zarejestrowany pod nowym numerem lub przez inny NVR do celów dalszego użytkowania 30 Wycofanie z eksploatacji bez uzasadnienia Rejestracja pojazdu wygasła, brak informacji o ponownej rejestracji 31 Wycofanie z eksploatacji Pojazd przeznaczony do dalszej eksploatacji poza europejską siecią kolejową 32 Wycofanie z eksploatacji Pojazd przeznaczony do odzysku istotnych składników/modułów/części zapasowych dotyczących interoperacyjności lub do gruntownej przebudowy 33 Wycofanie z eksploatacji Pojazd przeznaczony do złomowania i przekazania (w tym głównych części) do recyklingu 34 Wycofanie z eksploatacji Pojazd przeznaczony do użytkowania jako zabytkowy tabor kolejowy na wydzielonej sieci lub jako nieruchomy eksponat

21 www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Dziękujemy za uwagę ! Warszawa, 7 marca 2016 r.


Pobierz ppt "Www.utk.gov.pl Warszawa, 2015.07.23 Tytuł prezentacji Warszawa, 2015.07.23 Rejestracja pojazdów kolejowych oraz zmiana danych rejestrowych w NVR Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google