Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO TO SĄ PROJEKTY INNOWACYJNE? PROJEKTY INNOWACYJNE WYTYCZNE EFS NIE WSKAZUJĄ ODRĘBNEJ DEFINICJI INNOWACYJNOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO TO SĄ PROJEKTY INNOWACYJNE? PROJEKTY INNOWACYJNE WYTYCZNE EFS NIE WSKAZUJĄ ODRĘBNEJ DEFINICJI INNOWACYJNOŚCI."— Zapis prezentacji:

1

2 CO TO SĄ PROJEKTY INNOWACYJNE?

3 PROJEKTY INNOWACYJNE WYTYCZNE EFS NIE WSKAZUJĄ ODRĘBNEJ DEFINICJI INNOWACYJNOŚCI.

4 PROJEKTY INNOWACYJNE Rezerwują pojęcie „projektów innowacyjnych” i „współpracy ponadnarodowej” do specyficznego typu projektów realizowanych w zgodzie z: Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach POKL, a w szczególności: - realizowanych w podziale na etapy; - zgodnie z definicją podejścia innowacyjnego; - których celem jest poszukiwanie nowych, lepszych i bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS.

5 PROJEKTY INNOWACYJNE Wskazują 2 typy projektów innowacyjnych i tym samym (pośrednio)‏ innowacji: - projekty innowacyjne - testujące mające na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań; - projekty innowacyjne - upowszechniające, których celem nie jest wypracowanie nowego produktu, ale upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki dobrych praktyk / rozwiązań wypracowanych w ramach innych programów czy też projektów PO KL.

6 PROJEKTY INNOWACYJNE Podejście innowacyjne w PO KL rozumiane jest jako zbiór cech i właściwości realizowanego projektu, który zakłada: - stworzenie produktu wypracowanego w ramach projektu, który dotyczy: → uczestnika projektu – nastawiony jest na wsparcie nowych, nietypowych grup; → rozwiązania problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony; → nowej formy wsparcia - wykorzystania nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów.

7 PROJEKTY INNOWACYJNE Podejście innowacyjne zakłada ponadto: - „zmiany które mają wnieść coś istotnego w różne dziedziny wykorzystania i tworzenia kapitału ludzkiego i społecznego”; - zorientowanie na produkt – którego innowacyjność będzie oceniana przez niezależnych ekspertów i który będzie testowany przed wdrożeniem; - innowacje o charakterze przyrostowym, tzn zmiany ewolucyjne nie rewolucyjne, wdrażane w oparciu o zaakceptowaną przez strategię;

8 PROJEKTY INNOWACYJNE - planowanie w oparciu o system PCM, tzn. iż wymaga się dokładnego zdefiniowania potrzeb i na ich bazie celów projektowych i rezultatów; - konsultacje z partnerami społecznymi i odbiorcami projektu. Na wszystkich etapach powinno włączyć się w konsultacje interesariuszy – rozumianych jak najszerzej;

9 PROJEKTY INNOWACYJNE - wykorzystanie ścisłej współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami; - nawiązanie do strategii sektorowych odpowiadających poszczególnym obszarom wsparcia EFS;

10 ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROJETACH INNOWACYJNYCH W POKL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkihttp://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/ szczegolowe/pokl/Strony/lista.aspx Innowacyjność w praktyce. Przegląd Tematów w ramach PO KL, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa 2009http://www.kiw- pokl.org.pl/pl/publikacje2/publikacje-kiw/ Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa 2009. http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/publikacje2/publikacje-kiw/http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/ szczegolowe/pokl/Strony/lista.aspxhttp://www.kiw- pokl.org.pl/pl/publikacje2/publikacje-kiw/ http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/publikacje2/publikacje-kiw/

11 ŹRÓDŁA INFORMACJI Od pomysłu do projektu innowacyjnego – poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL, http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/publikacje2/publikacje-kiw/ Broszura KIW http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/publikacje2/publikacje-kiw/ Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawców http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/publikacje2/publikacje-kiw/... pozostałe wytyczne na stronie WUP w Poznaniu. http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/publikacje2/publikacje-kiw/

12 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "CO TO SĄ PROJEKTY INNOWACYJNE? PROJEKTY INNOWACYJNE WYTYCZNE EFS NIE WSKAZUJĄ ODRĘBNEJ DEFINICJI INNOWACYJNOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google