Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzą  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 SPECJALNA  SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 SPECJALNYCH W RUDZIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzą  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 SPECJALNA  SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 SPECJALNYCH W RUDZIE."— Zapis prezentacji:

1 tworzą  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 SPECJALNA  SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 SPECJALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

2 KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 SPECJALNYCH KIERUNKI KSZTAŁCENIA  Sprzedawca,  Kucharz małej gastronomii,  Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,  Murarz,  Blacharz samochodowy,  Mechanik pojazdów samochodowych,  Lakiernik,  Stolarz,  Krawiec,  Fryzjer,  Ogrodnik,  Cukiernik,  Piekarz,  oraz innych stosownie do potrzeb i analizy rynku pracy W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 6 Specjalnej młodzież kształci się w następujących zawodach: W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzone są zajęcia z zakresu: ceramiki, ogrodnictwa, krawiectwa, stolarstwa, gastronomii i rękodzielnictwa Placówka2006/072007/082008/092009/102010/11 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna150122104119114 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy2421272228 RAZEM174143131141142

3 SYTUACJA KADROWA PLACÓWKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 SPECJALNYCH SYTUACJA KADROWA PLACÓWKI  Pracownicy administracyjni - 3 (3 etaty)  Pracownicy obsługi - 15 (13 etatów)  Kadra pedagogiczna - 35 ( 30,68 etatów) Problemy kadrowe: Pozyskanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych budowlanych, gastronomicznych.

4 N OWOCZESNE NAUCZANIE W MULTIMEDIALNYCH PRACOWNIACH ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 SPECJALNYCH N OWOCZESNE NAUCZANIE W MULTIMEDIALNYCH PRACOWNIACH Pozyskano środki finansowe na zakup: - pracowni internetowej - 2 Internetowe Centra Informacji Multimedialnej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Europejskiego Funduszu Społecznego, i Europejskiego Funduszu Społecznego, Dzięki realizowanym projektom w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskano: - 14 tablic interaktywnych, - elektroniczny system testowania umiejętności uczniów - projektory multimedialne - wizualizer oraz sprzęt komputerowy, Dzięki wsparciu Jeronimo Martins Dystrybucja SA placówka pozyskała: - profesjonalną kserokopiarkę - dodatkowy monitoring wizyjny, - wyposażenie warsztatów ogrodniczych, krawieckich, stolarskich i gastronomicznych

5 N OWOCZESNE NAUCZANIE W MULTIMEDIALNYCH PRACOWNIACH ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 SPECJALNYCH N OWOCZESNE NAUCZANIE W MULTIMEDIALNYCH PRACOWNIACH Pracownia funkcjonowania społecznego i osobistego Pracownia rękodzielnictwa Pracownia stolarska Pracownia ceramiczna

6 NAUCZANIE W BOGATO WYPOSAŻONYCH PRACOWNIACH I WARSZTATACH ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 SPECJALNYCH NAUCZANIE W BOGATO WYPOSAŻONYCH PRACOWNIACH I WARSZTATACH Pracownia ogrodnicza Pracownia krawiecka Sala gimnastyczna Siłownia

7 W YNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 SPECJALNA W YNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH Uczniowie ZSZ6S, którzy zdali egzamin zawodowy w ujęciu procentowym Uczniowie szkół specjalnych realizują program nauczania szkół masowych, dlatego wysoka zdawalność przy niepełnosprawności intelektualnej jest dużym sukcesem uczniów i nauczycieli.

8 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ P ONADGIMNAZJALNYCH NR 7 SPECJALNYCH P ROBLEMY ZWIĄZANE Z PROCESEM NAUCZANIA I PRACĄ PLACÓWKI  Niewystarczająca ilość środków finansowych na właściwą realizację zajęć praktycznych  Brak spójności we wdrażaniu przepisów prawa oświatowego np. wdrażanie nowych podstaw programowych dla zawodów bez udostępnienia nowych programów i podręczników.  Brak środków finansowych na szkolenia kadry administracyjnej,  Brak jednolitej instrukcji kancelaryjnej dla placówek oświatowych,  Brak stałego wsparcia prawnego,  Kontrola zarządcza

9 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ P ONADGIMNAZJALNYCH NR 7 SPECJALNYCH S UKCESY I OSIĄGNIĘCIA Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych Certyfikat Szkoła bez przemocy dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych Certyfikat Szkoły z Klasą dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej Certyfikat Szkoły z Klasą dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Certyfikat Nauczycieli z Klasą dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej Certyfikat Nauczycieli z Klasą dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Uzyskane certyfikaty Ważniejsze sukcesy i osiągnięcia Dydaktyczne I i II miejsce w XIII Regionalnym Konkursie "Najsprawniejszy w zawodzie murarz" - Częstochowa, III miejsce w XIII Regionalnym Konkursie "Najsprawniejszy w zawodzie krawiec" - Częstochowa, I i III miejsce w XIV Regionalnym Konkursie "Najsprawniejszy w zawodzie ogrodnik" - Częstochowa, I miejsce w XV Regionalnym Konkursie "Najsprawniejszy w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie” - Częstochowa, II miejsce w XV Regionalnym Konkursie "Najsprawniejszy w zawodzie sprzedawca” - Częstochowa, III miejsce w XV Regionalnym Konkursie "Najsprawniejszy w zawodzie kucharz małej gastronomii” Wychowawcze: II Międzynarodowy, a V Ogólnopolski Konkurs plastyczny "Pejzaże osobliwe" im. prof. Jana Świderskiego - I miejsce, II Festiwal Kultury europejskiej – I miejsce, Metropolitarny Konkurs o Parlamencie Europejskim w Bytomiu- III miejsce, Sportowe VI Regionalny Turniej Koszykówki Zunifikowanej w Rybniku – III miejsce, II Regionalny Turniej Bocce w Czerwionce - Leszczyny - I miejsce; XII Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Biegach Przełajowych - Tychy - I miejsce, Powołanie uczennicy do kadry narodowej kajakarzy Olimpiad Specjalnych.

10 Z ESPÓŁ S ZKÓŁ P ONADGIMNAZJALNYCH NR 7 SPECJALNYCH P LAN ROZWOJU Program ”Ruda Śląska - miasto z szansą dla zdolnej młodzieży” skierowany jest do uzdolnionych uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (34 000,00 PLN), Program „Szansa” Projekt współfinansowany przez UE i EFS dla absolwentów rudzkich szkół (752 054 PLN), Projekt „Zdaj maturę idź na studia” współfinansowany przez UE i EFS dla uczniów rudzkich techników i szkół zawodowych (1 826 134,00 PLN), Projekt „Nauczyciel mistrz z kwalifikacjami” współfinansowany przez UE i EFS dla nauczycieli rudzkich placówek oświatowych (2 355 981,00 PLN). Realizowane programy Utworzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Przygotowanie oferty edukacyjnej dla młodzieży z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową tj. osób niedosłyszących i głuchych oraz niedowidzących i niewidomych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej Doposażenie szkoły w pracownię symulacyjną i językową dzięki realizacji projektu „Nowoczesna szkoła – przedsiębiorczy absolwent”.


Pobierz ppt "Tworzą  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 SPECJALNA  SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 7 SPECJALNYCH W RUDZIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google